46. Tabela 29a. Zestawienie rodzaju pożarów lasu w podziale na

Transkrypt

46. Tabela 29a. Zestawienie rodzaju pożarów lasu w podziale na
Tabela 29a. Zestawienie rodzaju pożarów lasu w podziale na województwa.
2010
Lp.
Województwo
RODZAJ POŻARU LASU
Pod-powierzchniowy
Pokrywy gleby
Całkowity drzewostanu
Pojedyńczy drzew
1
dolnośląskie
6
213
15
12
2
kujawsko-pomorskie
3
246
3
5
3
lubelskie
2
146
5
10
4
lubuskie
4
368
30
1
5
łódzkie
8
213
12
3
6
małopolskie
2
117
2
10
7
mazowieckie
20
1019
21
15
8
opolskie
2
72
7
6
9
podkarpackie
1
163
9
2
10
podlaskie
1
111
3
7
11
pomorskie
11
256
5
12
12
śląskie
15
279
23
11
13
świętokrzyskie
4
239
23
1
14
warmińsko-mazurskie
4
120
11
5
15
wielkopolskie
4
339
14
8
16
zachodniopomorskie
6
161
16
12
93
4062
199
120
RAZEM:

Podobne dokumenty