1 2 3 4 1 Pokój dzienny 16,03 m² 2 Kuchnia 7,13 m² 3 Hall

Transkrypt

1 2 3 4 1 Pokój dzienny 16,03 m² 2 Kuchnia 7,13 m² 3 Hall
228
12
190,5
8
K2
187
411
8
12
208,5
K1
185,5
3
4
K3
K4
2
8
396
396
411
187
K1
Hp=90 cm
120
150
1
240
225
Hp=0 cm
BUDYNEK
A
NR KLATKI
1
KOND.
P
NR M.
2
1
2
3
4
DAP Projekt Sp. z o.o. Sp. k.
Grzejnik c.o.
Ściana działowa - rozbieralna
01-821 Warszawa, ul. Swarzewska 66
tel./fax (022) 833 15 86
email: [email protected]
Ściana nośna, obudowa
instalacji - nierozbieralna
Grzejnik c.o.
Obudowa instalacji
(w zakresie lokatora)
UWAGA:
1. Wymiary pomieszczeń, lokalizację przyborów sanitarnych, grzejników itp. podano wg projektu budowlanego. Mogą wystąpić niewielkie różnice
wymiarów i usytuowania elementów powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Podane wymiary są wymiarami w świetle ścian w stanie surowym
bez tynków i okładzin.
2. Zestawienie poszczególnych pomieszczeń w lokalu podano wg projektu budowlanego. Obliczenie powierzchni użytkowych poszczególnych
pomieszczeń i lokalu wykonano wg normy PN-ISO 9836.
1
2
3
4
5
6
7
8
Pokój dzienny
Kuchnia
Hall
Łazienka
16,03 m²
7,13 m²
4,02 m²
4,25 m²
31,44 m²
Ogródek
33,14 m²
DANTEX Sp. z o.o. Sp. k.
01-231 Warszawa, ul. Płocka 9/11

Podobne dokumenty