stone katalog cartella

Komentarze

Transkrypt

stone katalog cartella
STONE
2014
K ATA LO G
KOLORÓW
CARTELL A
COLORI
INDEX
0 4 … I N F O R M A C J E O S T O N E I TA L I A N A
1 0 … KO L E KC J A P O L E R O W A N A _ G R U PA 1 - 2
1 2 … KO L E KC J A P O L E R O W A N A _ G R U PA 3 - 4
1 4 … KO L E KC J A P O L E R O W A N A _ G R U PA 5
1 6 … KO L E KC J A P O L E R O W A N A _ G R U PA 6
1 8 … KO L E KC J A P O L E R O W A N A _ G R U PA 7
2 0 … KO L E KC J A P O L E R O W A N A _ G R U PA 8 - 9
2 2 … K O L E K C J A M E TA L L I C O _ G R U PA 1 0
2 4 … KO L E KC J A KS T O N E _ G R U PA 1 1
2 8 … KO L E KC J A O R O _ G R U PA 1 2
3 0 … KO L E KC J A J A I P U R _ G R U PA 1 3 - 1 4
3 2 … KO L E KC J A L U N A R E _ G R U PA 1 3 - 1 4
3 4 … KO L E KC J A S T O N E R O C _ G R U PA 1 3
3 6 … K O L E K C J A C A RTA P I E T R A _ G R U PA 1 5 - 2 4
42… REALIZACJE
44… INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
46… OZNACZENIE CE, DANE TECHNICZNE
4 8 … W Y M I A R Y P R O D U K T Ó W S T O N E I TA L I A N A
DBAŁOŚĆ O EKOLOGIĘ
NA ETAPIE PRODUKCJI
Od 1979 roku firma Stone Italiana skupia swoje działania na osiągnięciu możliwie najwyższej jakości produktów, najciekawszych wzorów. Kładzie nacisk na wrażliwość wobec ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy.
B A D A N I A T E C H N O LO G I C Z N E I Ś W I A D O M O Ś Ć E KO LO G I C Z N A
Stone Italiana w skutek wielu działań podjętych przez firmę z powodzeniem stosuje ideę zintegrowanego
systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normami
ISO 9001:2008, ISO 1400 1:2004, OHSAS 18001:2007.
ECO -ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Specjalne procesy produkcji oraz nieustanne analizy i badania pozwalają firmie Stone Italiana na nadanie
wartości pewnym stałym odpadom takim jak szkło, lustra czy granit. Obecnie firma eksperymentuje
z łączeniem materiałów o zróżnicowanych cechach z ostatecznym wykorzystaniem ich w recyklingu.
Co więcej, ilość polimerycznego spoiwa w produktach to około 7 % i ich część pochodzi z odnawialnych
źródeł roślinnych uzyskanych z niemodyfikowanych genetycznie roślin.
BIO–ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Produkty Stone Italiana są bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego, nie uwalniają szkodliwych
lotnych związków organicznych (VOC-ów). Dlatego też są certyfikowane dokumentem GREENGUARD Indoor
Air Quality oraz GREENGUARD Children & Schools (produkty z takim oznaczeniem można bezpiecznie
stosować wewnątrz budynków oraz w szkołach). Produkty Stone Italiana są ponadto naturalnie bakteriostatyczne i bezpieczne w kontakcie z żywnością, spełniają normy NSF 51 (certyfikat amerykańskiego organu
do spraw higieny wystosowany na potrzeby europejskiego rynku).
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO
Procesy produkcyjne Stone Italiana chronią równowagę ekologiczną środowiska i dostosowują się do najbardziej rygorystycznych wymogów ochrony środowiska i higieny pracy. Stone Italiana kładzie duży nacisk na
minimalizowanie użycia szkodliwych substancji w procesach produkcji, kontrolę emisji szkodliwych lotnych
związków organicznych, redukcję odpadów, wykorzystywanie opakowań wielokrotnego użytku, minimalizowanie zużycia energii oraz wody.
ELEMENTY RECYKLINGU
Dbałość o produkcję zrównoważoną ekologicznie w firmie Stone Italiana stanowi ważną składową polityki
firmy, wyraża się w wykorzystaniu produktów pochodzących z recyklingu w niektórych kolekcjach i są one
oznaczone logo „Recycling Components”.
KOLORY ZAWIERAJĄCE ELEMENTY UZYSKANE W PROCESIE RECYKLINGU
KOLEKCJA POLEROWANA
GRUPA 1-2
QUARZO, SUPERFICIE LUCIDA / KONGLOMERAT KWARCOWY, POWIERZCHNIA POLEROWANA
QUARTZ, POLISHED SURFACE / QUARZ, OBERFLÄCHE POLIERT
La produzione standard Stone Italiana è a base quarzo, caratterizzata dalla presenza nell’impasto di inerti di
natura silicea nella percentuale del 93% circa, siano essi sabbie o quarzi. La grande dimensione della lastra
(140x305 cm) e le caratteristiche altamente tecnologiche permettono notevoli opportunità di applicazione:
superfici soggette a grande calpestio, piani cucina, top bagno e tutte le lavorazioni speciali.
Konglomerat kwarcowy Stone Italiana składa się z co najmniej 93% kruszonego kwarcu w postaci piasku. Duży
wybór nowatorskich kolorów i faktur płyt o dużych formatach (305x140 cm) dał klientom większą swobodę
w zastosowaniu materiałów Stone Italiana. Właściwościami, które wyróżniają produkty Stone Italiana są: bardzo
niska absorpcja, bardzo duża odporność na plamy i kwaśne roztwory, odporność na ścieranie i rysowanie.
Dzięki tym nietypowym właściwościom konglomerat kwarcowy Stone Italiana stał się materiałem często
polecanym i stosowanym jako blaty kuchenne i łazienkowe, okładziny podłogowe w miejscach publicznych
o dużym natężeniu ruchu.
Stone Italiana standard production, which is quartz based, is composed by approximately 93% silica particles,
in quartz or sand form. The large-format slabs (140x305 cm) and the high-tech characteristics, open up plenty
of opportunities for use in a variety of applications: high foot-traffic floors, kitchen countertops, vanity tops and
all types of custom works.
Stone Italiana bezeichnet “auf Quarz-Basis” all jene Produkte, die einen Anteil von 93% an siliziumhaltiger
Anteile, sei es Sand oder Quarz, in der Komposition aufweisen. Aufgrund innovativer Farben und Struktur
enerlaubt das Großformats (bis cm 305x140) erhebliche Anwendungsmöglichkeiten ohne vielseitige
Maßeinschränkungen. Besonders aber bestimmen die Leistungseigenschaften eines Produktes: hoher
Widerstand gegen Säuren, Reibung und Verschleiß. Aus diesen Gründen wird Quarz immer mehr für stark
frequentierte Boden, für Kuchenarbeitsplatten, Waschtische und für individuelle Steinanwendungen verwendet.
KOLEKCJA POLEROWANA
GRUPA 3-4
QUARZO, SUPERFICIE LUCIDA / KONGLOMERAT KWARCOWY, POWIERZCHNIA POLEROWANA
QUARTZ, POLISHED SURFACE / QUARZ, OBERFLÄCHE POLIERT
KOLEKCJA POLEROWANA
GRUPA 5
QUARZO, SUPERFICIE LUCIDA / KONGLOMERAT KWARCOWY, POWIERZCHNIA POLEROWANA
QUARTZ, POLISHED SURFACE / QUARZ, OBERFLÄCHE POLIERT
KOLEKCJA POLEROWANA
GRUPA 6
QUARZO, SUPERFICIE LUCIDA / KONGLOMERAT KWARCOWY, POWIERZCHNIA POLEROWANA
QUARTZ, POLISHED SURFACE / QUARZ, OBERFLÄCHE POLIERT
KOLEKCJA POLEROWANA
GRUPA 7
QUARZO, SUPERFICIE LUCIDA / KONGLOMERAT KWARCOWY, POWIERZCHNIA POLEROWANA
QUARTZ, POLISHED SURFACE / QUARZ, OBERFLÄCHE POLIERT
NOISETTE
SABBIAMARINA
ORANGE 08
KOLEKCJA POLEROWANA
GRUPA 8-9
QUARZO, SUPERFICIE LUCIDA / KONGLOMERAT KWARCOWY, POWIERZCHNIA POLEROWANA
QUARTZ, POLISHED SURFACE / QUARZ, OBERFLÄCHE POLIERT
KO L E KC J A M E TA L L I C O
GRUPA 10
QUARZO, SUPERFICIE LUCIDA / KONGLOMERAT KWARCOWY, POWIERZCHNIA POLEROWANA
QUARTZ, POLISHED SURFACE / QUARZ, OBERFLÄCHE POLIERT
La serie Metallico è composta da quattro tonalità di base: il bianco, il nero e due toni di grigio. La caratteristica
del materiale è la presenza all’interno dell’impasto di elementi di silicio metallico, ottenuto dagli scarti di
lavorazione dell’industria microelettronica e dell’alluminio.
Kolekcja METALLICO występuje w czterech kolorach: czarnym, białym oraz dwóch odcieniach szarości.
W odróżnieniu od pozostałych kolekcja METALLICO zawiera w swoim składzie opiłki metalu pozyskane
z przemysłu mikroelektronicznego i aluminiowego.
Metallico comes in four colour tones: white, black and two shades of grey. The distinguishing feature of these
surfaces is that the mix contains reject silicon chips from the microelectronic and aluminium industry.
Die Serie Metallico besteht aus fünf Grundnuancen: Weiß, Blau, Schwarz und zwei Grautöne. Das Material
enthält Elemente aus Metallsilizium, die man aus den Bearbeitungsresten der mikroelektronischen Industrie
und von Aluminium erhält.
KOLEKCJA KSTONE
GRUPA 11
QUARZO, SUPERFICIE LUCIDA / KONGLOMERAT KWARCOWY, POWIERZCHNIA POLEROWANA
QUARTZ, POLISHED SURFACE / QUARZ, OBERFLÄCHE POLIERT
KStone è la collezione di lastre realizzata oggi in 13 tonalità e due finiture, studiata con l’estetica dei colori dei
marmi naturali. Stone Italiana garantisce un prodotto unico perchè ogni lastra è diversa dall’altra per colore
e venature.
Kolekcja KSTONE składa się z trzynastu oryginalnych kolorów występujących w dwóch różnych wykończeniach polerowanym oraz Grain. Kolekcja KSTONE została stworzona w celu wzbogacenia wnętrza naturalnymi barwami,
każdy slab jest wyjątkowy i niepowtarzalny ze względu na użylenie doskonale imitujące kamień naturalny.
KStone is a slabs collection available today in 13 colours and two different finishings, which is designed with
the aesthetics of the natural marble colours. Stone Italiana provides a unique product because each slab is
different in colour and vains.
KStone ist die Kollektion von Tafeln, die heute aus 13 Tonalitäten und 2 Oberflächen besteht, mit der Ästetik der
Farben der Natursteine gedacht. Stone Italiana garantiert ein einmaliges Produkt, weil jede Rohplatten in der
Farbe und Aederung verschieden ist.
KOLEKCJA ORO
GRUPA 12
QUARZO, SUPERFICIE LUCIDA / KONGLOMERAT KWARCOWY, POWIERZCHNIA POLEROWANA
QUARTZ, POLISHED SURFACE / QUARZ, OBERFLÄCHE POLIERT
L’Oro è il tema che ispira la collezione di Stone Italiana con inserti di glitter. È creata nelle varianti OroBianco,
OroNero, OroBruciato, OroPuro ed è disponibile in lastre di vario spessore e dimensioni per realizzare
pavimentazioni, piani cucina, top bagno e lavorazioni speciali.
ORO jest ekskluzywną kolekcją Stone Italiana wykreowaną, aby dodać wnętrzom elegancji i wytworności.
Dostępne są cztery kolory OroBianco, OroNero, OroBruciato i OroPuro, które występują w różnych formatach
o różnych grubościach. Można je z powodzeniem stosować zarówno jako blaty kuchenne czy łazienkowe,
okładziny ścienne i podłogowe. Kolekcja ORO doda każdej powierzchni unikalnego i szlachetnego charakteru.
Gold is the theme which inspires Stone Italiana collection with glitter inserts. Created in four different shades,
OroBianco, OroNero, OroBruciato, OroPuro, it is available in slabs of varying sizes and thicknesses for floors,
countertops, vanity tops and cut-to-size items.
Gold ist das Thema, dass die Kollektion von Stone Italiana mit Glitter Einleger inspiriert. Erhältlich in den
Varianten OroBianco, OroNero, OroBruciato, OroPuro und in Platten in verschiedenen Stärken und Grössen für
Böden, Küchenarbeitsplatten, Waschtischplatten und Sonderfertigungen.
KOLEKCJA GRAIN
Q U A R Z O , S U P E R F I C I E L E V I G ATA S PA Z Z O L ATA / K O N G LO M E R AT K W A R C O W Y,
P O W I E R Z C H N I A S Z L I F O WA N A I S Z C Z O T KO WA N A / Q UA RT Z , H O N E D A N D
B R U S H E D S U R FA C E / Q UA R Z , O B E R L Ä C H E G E S C H L I F F E N U N D G E B Ü R S T E T
Tutti i colori della versione Gloss sono disponibili su richiesta anche nella finitura Grain. / Wszystkie kolory występujące
w kolekcjach polerowanych mogą być wyprodukowane w wykończeniu Grain. / All Gloss items are available in Grain
finishing upon request. / Alle Farben mit Gloss Oberfläche sind auf Anfrage ebenfalls in Grain herstellbar.
KOLEKCJA JAIPUR
GRUPA 13-14
Q UAR Z O, SU PE R F I C I E I R R E G O L A R E SPA ZZOL ATA / KONG LOMERAT KWA RC OWY,
P OW IE R Z C H N I A N I E R E G U L A R N A SZC ZO TKOWA N A / QUA RTZ, R OUG H A ND BR USHED
S U R FAC E / Q UA R Z , O B E R L Ä C H E U N REG EL MÄ ßIG , STR UKTUR IERT, G EBÜR STET
Jaipur è un prodotto la cui caratteristica principale è quella di presentare una finitura superficiale
completamente disomogenea. Sono volute e ricercate: le irregolarità della superficie, l’effetto ondulato, le
screpolature, gli avallamenti di varie dimensioni, le macchie di colore, per ottenere l’effetto naturale e rendere
unica ed irrepetibile ogni singola marmetta e/o lastra.
Kolekcja JAIPUR przedstawia osiem produktów występujących w kolorach ziemi oraz odcieniach przypraw
orientalnych. Każda płyta jest niepowtarzalna dzięki swojej nieregularnej fakturze uzyskanej w specjalnym
procesie produkcji zastrzeżonym wyłącznie dla Stone Italiana. Oryginalne i zróżnicowane zagięcia, fałdki,
kropki, plamki, faktura i tonacje są typowe dla wykończenia JAIPUR i zapewniają im unikatowy wygląd.
Jaipur is a collection with a unique irregular and unpredictable texture obtained by a special production
procedure exclusive to Stone Italiana. Surface irregularities, texture and tonality variations, fold marks, blobs of
colours are not considered faults but rather organic enhancements.
Jaipur est un produit dont la caractéristique principale est l’aspect totalement irrégulier de la finition
superficielle. C’est absolument occasionnel, nécessaire, intentionnel et recherché: irrégularité de la surface,
effet ondulé-plissé, craquelures, dépressions de différentes dimensions, taches de coloris plus au moins clair,
toutes ces variations et différences sont normales pour obtenir l’effet naturel et rendre chaque dalle et/ou
tranche unique.
KOLEKCJA LUNARE
GRUPA 13-14
Q UAR Z O, SU PE R F I C I E I R R E G O L A R E SPA ZZOL ATA / KONG LOMERAT KWA RC OWY,
P OW IE R Z C H N I A N I E R E G U L A R N A SZC ZO TKOWA N A / QUA RTZ, R OUG H A ND BR USHED
S U R FAC E / Q UA R Z , O B E R L Ä C H E U N REG EL MÄ ßIG , STR UKTUR IERT, G EBÜR STET
Lunare è la collezione di Stone Italiana che rappresenta l’evoluzione della linea Jaipur ma con colori e textures
di superficie differenti. Le suggestive irregolarità della superficie uniche e irripetibili, coniugano design evoluto
e materia innovativa per dare vita ad un nuovo concetto di superficie.
Kolekcja LUNARE jest kontynuacją kolekcji JAIPUR z zastosowaniem nowych kolorów oraz z nieco bardziej
zróżnicowaną strukturą powierzchni. Nieregularna i niejednolita faktura w połączeniu z kolorystyką nawiązują
do wyglądu powierzchni księżyca i pozytywnie działają na wyobraźnię, Luna w tłumaczeniu z języka włoskiego
znaczy księżyc.
Lunare is a Stone Italiana collection which represents the Jaipur collection evolution but with colours and
textures of different surfaces. The evocative irregularities of the surface, which are unique and unrepeatable,
conjugate developed design and innovative materia to give life to a new concept of surface.
Die Kollektion Lunare von Stone Italiana ist die konsequente Fortführung der Produktlinie Jaipur in neuen
Farben und Oberflächen. Die bezaubernde, unregelmäßige, mondartige Oberfläche, die natürliche Farbtöne,
das fortschrittene Design, bilden ein außergewöhnliches Material für neue Raumkonzepte.
KOLEKCJA STONEROC
GRUPA 13
Q U A R Z O,
SUPERFICIE
IRREGOLARE
S PA Z Z O L ATA
/
POWIERZCHNIA
N I E R E G U L A R N A S Z C Z O T KO W A N A ( S Z O R S T K A ) / Q U A RT Z , R O U G H A N D B R U S H E D
S U R FA C E / Q U A R Z , O B E R L Ä C H E U N R E G E L M Ä ß I G , S T R U K T U R I E RT, G E B Ü R S T E T
La collezione StoneRoc si contraddistingue per riprodurre l’estetica del porfido in lastre di quarzo di grandi
dimensioni con bassi spessori garantendo robustezza e resistenza, grazie a lavorazioni e tecnologie
esclusivamente studiate.
Kolekcja STONEROC prezentuje materiał odpowiadający nowoczesnym oraz klasycznym projektom
zachowując doskonałe właściwości i wytrzymałość kwarcu. Kolorystyka kolekcji nawiązuje do wyglądu
kamienia naturalnego, a specyficzna faktura kolekcji RocFace do porfiru. Występuje w różnych formatach
i grubościach.
StoneRoc collection is marked to reproduce the natural porphyry aesthetics in quartz slabs of large dimensions
with low thicknesses, guaranteeing toughness and resistance, thanks to inedited workings and exclusive
technologies.
StoneRoc möchte ein faszinierendes, geschichtsträchtiges Material wie den Quarz Porphyr wiedergeben. Dank
exklusivem Herstellungsverfahren reproduziert die Linie StoneRoc Porphyr in großformatigen Tafeln in üblicher
Stärke und Festigkeit.
KO L E KC J A C A RTA P I E T R A
GRUPA 15-24
Q U A R Z O , S U P E R F I C I O PA C H E E I R R E G O L A R I / K O N G LO M E R AT K W A R C O W Y,
POWIERZCHNIE
M AT O W E ,
SZLIFOWANE
I
SZCZOTKOWANE
ORAZ
N I E R E G U L A R N E S Z C Z O T K O W A N A ( S Z O R S T K A ) / Q U A R T Z , M AT T A N D
I R R E G U L A R S U R FA C E S / Q U A R Z , M AT T E U N D U N R E G E L M Ä ß I G E O B E R F L Ä C H E
La collezione Cartapietra è di quarzo non-colore, di materia su cui l’architetto può lavorare attraverso finiture di
superficie diverse, emozionali e vibranti. Cartapietra segna un’evoluzione nel modo di pensare il quarzo
ricomposto, dove la tecnologia industriale avanzata si accompagna alla casualità e unicità della pietra naturale.
Cartapietra jest kolekcją wykończeń konglomeratu kwarcowego Stone Italiana, jest materią ułatwiającą
architektowi pracę poprzez różnorodność powierzchni tego kamienia. Kolekcja Cartapietra wprowadza ewolucję
w myśleniu o konglomeracie kwarcowym, gdzie zaawansowana technologia przemysłowa towarzyszy
niepowtarzalności kamienia naturalnego.
Cartapietra is a non-colour quartz collection, it’s a materia on which the architect can work through different
surface finishings, emotional and vibrant. Cartapietra marks an evolution in thinking recomposed quartz, where
the advanced industrial technology is accompanied by the randomness and uniqueness of natural stone.
Die Kollektion Cartapietra besteht aus farblosem Quartz, aus einer Materie womit der Architekt mit
verschiedenen spannendem Oberflächen arbeiten kann. Cartapietra zeigt eine Entwicklung im Quartzkomposit
Nachdenken an, wo die industrielle fortgeschrittene Technologie fügt sich zur Zufälligkeit und Einzigkeit des
Natursteins bei.
SABBIAMARINA ROCFACE
SABBIAMARINA GRAIN
BASIC GRAIN
SUPER WHITE 13 GRAIN
BASIC ROCFACE
NOISETTE ROCFACE
NOISETTE GRAIN
IMPERIALE 05 ROCFACE
IMPERIALE 05 GRAIN
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WAŻNE: PRZECHOWYWANIE
Bezpośrednie działanie promieni słonecznych UV jest szkodliwe dla konglomeratu kwarcowego, proszę unikać
przechowywania materiałów na zewnątrz bez zabezpieczenia lub przykrycia. Płyty na stalowych stojakach oraz płytki
w paletach również powinny być przechowywane wewnątrz w miarę możliwości. Płyty na stalowych stojakach powinno
się oprzeć na belkach nośnych w celu zabezpieczenia przed wypaczeniem. W przypadku gdy materiał jest
przechowywany na zewnątrz na kilka dni przed instalacją powinien być przeniesiony do pomieszczenia/ hali, powinno się
usunąć folie ochronne, aby kamień mógł wyschnąć i nabrać właściwej temperatury.
O B R Ó B K A P ŁY T
Obróbka blatu powinna być wykonywana specjalnymi diamentowymi narzędziami tnącymi w obecności strumienia
zimnej wody, przed wycięciem otworu na zlew należy zaznaczyć wierzchołki konturu, wywiercić w ich miejscu otwory
wiertłem diamentowym, a następnie połączyć je cięciem. Proszę pamiętać o chłodzeniu materiału poddawanego
obróbce zimną wodą. Ten system pomoże uniknąć ewentualnych pęknięć, które mogą się pojawić w wyniku
nadmiernego naprężenia płyty. Rogi otworu na zlew powinny być zaokrąglone, nie ostre. Ze względu na wyjątkową
twardość kwarcyty Stone Italiana wymagają użycia ostrzy i narzędzi do obróbki przeznaczonych specjalnie do kamieni
regenerowanych, konglomerat kwarcowy jest twardszy od granitu.
M O N TA Ż B L AT Ó W
Meble kuchenne, na których będą montowane blaty Stone Italiana powinny być idealnie wypoziomowane i posiadać
równą płaszczyznę. Producent zaleca, aby nie używać zbyt dużej ilości sylikonu mocując blat do mebli, jedynie
pozostawić krople sylikonu w strategicznych miejscach. Proszę nie przyklejać całej powierzchni blatu kwarcytowego do
drewna, gdyż te dwa materiały mają różne właściwości kurczenia się i rozszerzania. Blaty montowane przy murze powinny
mieć zostawioną szczelinę dylatacyjną oddzielającą dwie płaszczyzny od siebie.
PODŁOGI
1 - PREPARATION OF THE SCREED
Prawidłowe przygotowanie wylewki jest warunkiem prawidłowej
instalacji slabów i płytek. Powierzchnia nośna musi być
absolutnie sucha (wilgotność resztkowa maksymalnie 2,5%),
wyrównana, oczyszczona z kurzu, tłuszczu, farb i wszystkiego
innego co mogłoby osłabić skuteczność przyczepności. Można
przyjąć, że wylewka wykonana techniką suchego betonu jest
gotowa licząc 6-7 dni na 1cm grubości, chyba że używany jest
specjalny szybkoschnący cement. Wylewka musi byś stała,
niespękana i dobrze przylegać do podłoża oraz musi być
odpowiednio przygotowana do położenia kleju i nowego pokrycia.
2 - POLECANE KLEJE
Nie należy używać tradycyjnego kleju do granitu na bazie
cementu i piasku do układania płytek Stone Italiana. Zaleca się
kleje dwuskładnikowe złożone z mieszanki cementowej i lateksu.
Specjalne opracowane produkty do układania kompozytów
kamiennych to kleje C2F klasa S1 (EN: 12004, EN:12002) takie
jak Granirapid firmy Mapei oraz Elastorapid z Mapei, który jest
szczególnie polecany do klejenia dużych formatów (60x60 cm
i większych) oraz w warunkach wysokich temperatur. W każdym
przypadku należy przestrzegać instrukcji producenta kleju.
Poprawne używanie klejów zapewni dobrą przyczepność
materiałów Stone Italiana. Polecamy nakładanie kleju ząbkowaną
szpachelką i pokrycie klejem wylewki w ilości co najmniej 80%
wielkości płytki Stone Italiana.
Przy układaniu większych rozmiarów (60x60cm i większych) i na
powierzchniach bardziej poddanych na intensywne używanie
(szpitale, centra handlowe, itp.) polecamy system podwójnego
nakładania kleju (dodatkowo na tył płytki) co zagwarantuje
pokrycie 100% powierzchni płytki. Jak tylko płytki są ułożone,
zaleca się położenie 18/20kg obciążenia na 4 rogi płytki na kilka
godzin, aż klej zastygnie, zapobiegnie to podwijaniu się rogów.
3 - MONTAŻ NA POWIERZCHNIACH BEZPOŚREDNIO
NASTAWIONYCH NA DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH
Na powierzchniach, które są wystawione na bezpośrednie
nasłonecznienie zalecamy Keralastic T z Mapei, klej który
zapewnia elastyczność produktu. Keralastic T jest zalecany
w sytuacjach, kiedy kwarcyt poddawany jest wyjątkowym
warunkom i naprężeniom. Dodatkowe informacje o użyciu
produktów Mapei znajdą Państwo na stronie www.mapei.com
4 - OGRZEWANIE PODŁOGOWE
W przypadku powierzchni z ogrzewaniem podłogowym
największy wymiar to 60x60 cm i właściwy klej to C2FTE klasy
S2 (EN: 12004, EN: 12002) Elastorapid Mapei (lub Kerabond T
Isolatic)
5 - PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE PŁYTY LUB PŁYTKI
Poprawne położenie i wyrównanie płytki wymaga użycia
specjalnych dystansów w celu uzyskania odpowiedniej fugi,
należy unikać montażu bezfugowego. Grubość fugi zależy od
wymiaru płytki:
• 3mm dla płytek 30x30 cm i 40x40 cm
• 4mm dla płytek 30x60 cm i 60x60 cm
• 6mm dla płytek 60x120 cm, 120x120 cm i 30x120 cm
Fugi muszą być zrobione z wysokiej jakości zaprawy cementowej
gotowej do użycia, w odpowiednim kolorze (należy unikać
jasnych fug). Szczeliny dylatacyjne powinny być zaplanowane
zgodnie ze wzorem siatki 4x4 i powinny być uszczelnione fugą
sylikonową.
Płytka podłogowa powinna być kładziona w odległości 7 mm od
ściany. Nie zaleca się instalowania płytek Stone Italiana na
zewnątrz.
6 - KONSERWACJA PO INSTALACJI
Po położeniu płytek należy dokładnie wyczyścić powierzchnię
używając Stone Tile Cleaner- lekko kwaśnego środka. Dla płytek
zawierających naturalną masę perłową STOSUJEMY JEDYNIE
Stone Cleaner –neutralny środek czyszczący. Ewentualne
pozostałości kleju, fugi lub sylikonu na powierzchni płytki
powinny być natychmiast usunięte mokrą ściereczką, aby nie
uszkodziły jej powierzchni lub koloru. Podłogi pokryte płytkami
z kolekcji Lunare, Grain, RocFace, Jaipur i Grain powinny
koniecznie być zakonserwowane produktem Jaipur Stone Waxśrodkiem ochronnym na bazie wosku.
PRODUKTY STONE ITALIANA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI KONGLOMERATU KWARCOWEGO
STONE CLEANER - neutralny środek czyszczący, STONE TILE CLEANER - lekko kwaśny środek czyszczący,
JAIPUR STONE PROTECTOR - środek ochronny do blatów z kolekcji Lunare, RocFace, Jaipur i Grain,
JAIPUR STONE WAX - środek do zabezpieczenia podłóg z kolekcji Lunare, RocFace, Jaipur i Grain.
Powyższe produkty zostały zaprojektowane i przeznaczone specjalnie dla konglomeratu kwarcowego Stone Italiana.
Nie ma na rynku zamienników dla tych produktów. Nie zaleca się stosowania innych środków.
K O N G LO M E R AT K W A R C O W Y
CARAT TERI STI CHE
TECN IC H E
/
D A NE
TEC H NIC ZNE
TECHNICAL CARACTERISTICS / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marcatura CE. La Direttiva Comunitaria 89/106/CEE prevede che le opere di edilizia siano concepite e
realizzate in modo da non compromettere la sicurezza delle persone e dei beni e a tal fine Stone Italiana Spa
garantisce che i propri materiali da pavimentazioni sono conformi alla norma tecnica armonizzata europea
UNI-EN 15285:2008 per “Marmette modulari per pavimentazioni e scale”. La dichiarazione di conformità si
esplica attraverso prove iniziali e periodiche di tipo (ITT), eseguite presso un laboratorio accreditato, di tutte le
famiglie di prodotti. Stone Italiana mantiene e documenta con continuità un sistema di FPC (Factory
Production Control) atto a garantire che durante il processo di produzione delle marmette vengono effettuati
i controlli necessari ad assicurare la conformità dei propri prodotti alle prestazioni richieste dalla Norma CE.
OZNACZENIE CE. Unijna dyrektywa 89/106/EWG przewiduje, że prace budowlane wykonywane są
i projektowane w taki sposób, aby nie zagrozić bezpieczeństwu osób i mienia i w tym celu Stone Italiana Spa
gwarantuje, że jej materiały podłogowe są zgodne z techniczną dyrektywą europejską UNI-EN 15285:2008.
Deklaracja zgodności jest wyrażone poprzez wstępne i okresowe badania typów (ITT), przeprowadzanych
w akredytowanym laboratorium dla wszystkich rodzajów produktów. Stone Italiana utrzymuje ciągłość oraz
dokumentację systemu FRC (Zakładowa Kontrola Produkcji), aby umożliwić ciągłą kontrolę procesów
produkcji zgodnie z wymogami oznaczeń CE.
CE Marking. The EU Directive 89/106/EEC provides that the building works are designed and executed so as
not to compromise the safety of persons and property and to this end Stone Italiana Spa guarantees that its
flooring materials are in compliance with harmonized European technical standard UNI-EN 15285:2008 for
Modular tiles for floors and stairs. (The declaration of conformity is expressed through initial and periodic test
types (ITT), performed at an accredited laboratory of all the families of products. Stone Italiana maintains and
documents with continuity a FPC (Factory Production Control) system act to ensure that during the production
process of the tiles all necessary checks are made to grant compliance of their products to the services required
by the CE Marking.
CE- Kennzeichnung. Die Richtlinie 89/106/EWG sieht vor, dass Bauwerke derart entworfen und ausgeführt
werden, dass die Sicherheit der Menschen und Güter nicht gefährdet werden: daher garantiert Stone Italiana
Spa, dass die eigenen Fußbodenmaterialien die Anforderungen der harmonisierten technischen europäischen
Norm UNI-EN 15285:2008 für “Künstlich hergestellte Stein - Fliesen für Fußboden - und Stufenbeläge”
erfüllen. Die Konformitätserklärung bezieht sich auf typische Erstprüfungen und periodische Prüfungen (ITT)
aller Produktfamilien, die in einem akkreditierten Labor durchgeführt werden. Stone Italiana hat das
FPC- System (Factory Production Control) angewendet: dadurch wird gewährleistet, dass während des
Produktionsprozesses der Fliesen, Kontrollen durchgeführt werden, um die Übereinstimmung der eigenen
Produkte mit den von der CE - Norm vorgeschriebenen Anforderungen zu garantieren.
CARATTERISTICHE PER 1 CM DI SPESSORE / CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTICS FOR 1 CM THICKNESS / MERKMALEN FÜR 1 CM STÄRKE
NORMA / NORMA EUROPEJSKA
STANDARD / NORM
UNITÀ / JEDNOSTKA
UNIT / MASSEINHEIT
VALORI DICHIARATI / WARTOŚĆ
DECLARED VALUES / ERKLÄRTE WERTE
QUARZO RICOMPOSTO / KONGLOMERAT KWARCOWY / RECOMPOSED QUARTZ / QUARZKOMPOSIT
Assorbimento d’acqua / Absorpcja wody
Water absorption / Wasseraufnahme
Klasa
QUARZO RICOMPOSTO / KONGLOMERAT KWARCOWY / RECOMPOSED QUARTZ / QUARZKOMPOSIT
Resistenza a flessione / Oznaczenie wytrzymałości na zginanie
Determination of flexural strength / Biegefestigkeit
Klasa
QUARZO RICOMPOSTO CON INSERTI / KONGLOMERAT KWARCOWY Z ELEMENTAMI OZDOBNYMI
RECOMPOSED QUARTZ WITH INLAYS / QUARZKOMPOSIT MIT EINLEGER
Klasa
Resistenza a flessione / Oznaczenie wytrzymałości na zginanie
Determination of flexural strength / Biegefestigkeit
QUARZO RICOMPOSTO AD ESCLUSIONE DI - GRUPPI 7-8 / LIGHT DOHA
KONGLOMERAT KWARCOWY Z WYŁĄCZENIEM GRUP 7-8 / LIGHT DOHA
RECOMPOSED QUARTZ WITH THE EXCEPTION OF - GROUPS 7-8 / LIGHT DOHA
QUARZKOMPOSIT MIT AUSNAHME VON - GRUPPE 7-8 / LIGHT DOHA
Klasa
Resistenza all’abrasione / Oznaczenie odporności na ścieranie
Determination of the abrasion resistance / Abriebfestigkeit
QUARZO RICOMPOSTO GRUPPI 7-8 / LIGHT DOHA / KONGLOMERAT KWARCOWY Z GRUP 7-8 / LIGHT DOHA
RECOMPOSED QUARTZ GROUPS 7-8 / LIGHT DOHA / QUARZKOMPOSIT GRUPPE 7-8 / LIGHT DOHA
Klasa
Resistenza all’abrasione / Oznaczenie odporności na ścieranie
Determination of the abrasion resistance / Abriebfestigkeit
QUARZO RICOMPOSTO / KONGLOMERAT KWARCOWY / RECOMPOSED QUARTZ / QUARZKOMPOSIT
Resistenza chimica / Oznaczenie odporności chemicznej
Determination of chemical resistance / Chemische Beständigkeit
QUARZO RICOMPOSTO CON MADREPERLA E INSERTI DI MARMO
KONGLOMERAT KWARCOWY Z NATURALNĄ MASĄ PERŁOWĄ
RECOMPOSED QUARTZ WITH MOTHER OF PEARL AND MARBLE INSERTS
QUARZKOMPOSIT MIT PERLMUTT UND MARMOR EINLEGER
Resistenza chimica / Oznaczenie odporności chemicznej
Determination of chemical resistance / Chemische Beständigkeit
QUARZO RICOMPOSTO / KONGLOMERAT KWARCOWY / RECOMPOSED QUARTZ / QUARZKOMPOSIT
Reazione al fuoco (PAVIMENTI) / Reakcja na ogień (PODŁOGI)
Reaction to fire (FLOORINGS) / Brandverhalten (BODEN)
QUARZO RICOMPOSTO 2 cm / KONGLOMERAT KWARCOWY 2 CM / RECOMPOSED QUARTZ 2 cm / QUARZKOMPOSIT 2 cm
Reazione al fuoco (ELEMENTI POSTI A PARETE E/O SOFFITTO)
Reakcja na ogień
Reaction to fire (MATERIAL PLACED IN WALLS OR CEILINGS)
Brandverhalten (AN DER WAND UND/ODER DECKE ANGEBRACHTE ELEMENTE)
Potere calorifero superiore / Wartość opałowa
Calorific value / Brennwert
Scivolosità / Oznaczenie śliskości
Determination of slipperiness / Reibungskoeffizient




SECCO / SUCHE
DRY / TROCKEN
UMIDO / MOKRE
WET / FEUCHT
GLOSS (POLEROWANE)
MATT (MATOWE)
JAIPUR, GRAIN, LUNARE
ROCFACE
Scivolosità / Antypoślizgowość
Determination of slipperiness / Reibungskoeffizient
DOTYCZY
WYKOŃCZENIA
Conduttivitá termica (VALORE DA TABELLA) / Przewodność ciepła (WARTOŚĆ Z TABELI)
Thermal conductivity (VALUE AS PER TABLE) / Wärmeleitfähigkeit (TABELLENWERT)
Resistenza allo shock termico / Odporność na nagłe zmiany temperatury
Thermal shock resistance / Temperaturwechselbeständigkeit
Coefficiente di dilatazione termica lineare / Współczynnik rozszerzalności ciepl.
Linear thermal expansion coefficient / Lineare Wärmeausdehnung
Resistivitá elettrica / Rezystywność elektryczna
Electrical resistivity / Elektrischer Widerstand
VOLUME / OBJĘTOŚĆ / VOLUME / VOLUMEN
SUPERFICIE / POWIERCHNIA / SURFACE / OBERFLÄCHE
Resistenza all’urto / Odporność na uderzenia
Impact resistance / Stossfestigkeit
Stabilitá dimensionale (300x300x10 mm)
Oznaczenie stabilności wymiarowej (300x300x10 mm)
Determination of dimensional stability (300x300x10 mm)
Dimensionsstabilität (300x300x10 mm)
Klasa
Resistenza al calore secco
Odporność na wysokie temperatury
Dry heat resistance
Widerstandfähigkeit gegen trockener Hitze
Resistenza all’invecchiamento accelerato UV-A
Odporność na promienie uv-a
Resistance to accelerated UV-A
Widerstandsfähigkeit gegen beschleunigter Alterung durch UV-A Strahlen
NIE STWIERDZONO ZMIAN W TONACJI KOLORÓW
WODA DESTYLOWANA
Contatto con alimenti. MIGRAZIONE GLOBALE
Kontakt z żywnością.
Contact with food. OVERALL MIGRATION
Lebensmittelkontakt. GESAMTMIGRATION
ROZTWÓR KWASU OCTOWEGO 3%
ROZTWÓR ALKOHOLU ETYLOWEGO 10%
IZOOKTAN
ALKOHOL ETYLOWY 95 %
WYMIARY
FORMATI / SIZES / FORMATE
DIMENSIONE NOMINALE - BORDI NON FINITI
Viene garantita una superficie utile minima: 4,10 m2 per lastra
WYMIAR UŻYTKOWY
Minimum 4,10 m2 każdy slab
NOMINAL SIZE - RANDOM EDGES
Workable surface: at least 4,10 m sqm per slab
NENNMAB - UNBEARBEITETEN KANTEN
Nutzbare Oberfläche min. 4,10 m2 pro Stück
LAVORAZIONI DELLA COSTA
PROFILE KRAWĘDZI
EDGE PROFILES
BEARBEITUNG DER KANTE
ZOCCOLINI
WYKOŃCZENIE COKOŁÓW
SKIRTINGS
SOCKELLEISTEN
WYMIARY KOLEKCJI ROCFACE
FORMATI ROCFACE / ROCFACE SIZES
FORMATE ROCFACE
DIMENSIONE NOMINALE - BORDI NON FINITI
Viene garantita una superficie utile minima: 4,10 m2 per lastra
WYMIAR UŻYTKOWY
Minimum 4,10 m2 każdy slab
NOMINAL SIZE - RANDOM EDGES
Workable surface: at least 4,10 m2 sqm per slabe
NENNMAB - UNBEARBEITETEN KANTEN
Nutzbare Oberfläche min. 4,10 m2 pro Stück
LAVORAZIONI DELLA COSTA
PROFILE KRAWĘDZI
EDGE PROFILES
BEARBEITUNG DER KANTE
ZOCCOLINI
WYKOŃCZENIE COKOŁÓW
SKIRTINGS
SOCKELLEISTEN
Próbki mają charakter orientacyjny pod względem koloru i wykończenia
S T O N E I T A L I A N A S . P. A .
Via Lavagno, 213 • 37040 Zimella • Verona Italy • Tel +39.0442 715715 • Fax +39.0442 715000
[email protected] • www.stoneitaliana.com
GALERIA KAMIENI - wyłączny impor ter i dystrybutor płyt w Polsce
97-221 Rokiciny - Kolonia, ul. Wodna 8, Tel.: 44 7195739, Fax 44 7195713
www.galeriakamieni.pl, [email protected]
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

Podobne dokumenty