Kanalizacja sanitarna w ul. Łódzkiej i Makowiska

Transkrypt

Kanalizacja sanitarna w ul. Łódzkiej i Makowiska
Urząd Miejski w Łowiczu
ZADANIE PN.: BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY
ŁÓDZKIEJ, MAKOWISKA I NOWEJ ULICY
RÓWNOLEGŁEJ DO ULICY EKONOMICZNEJ
W ŁOWICZU
ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
ŁODZI.

Podobne dokumenty