Wiedza, innowacja i motywacja.

Transkrypt

Wiedza, innowacja i motywacja.
Wiedza, innowacja i motywacja.
W dniach od 15 do 21 czerwca 2010 w czterech większych miastach Polski miały miejsce spotkania
z cyklu Akuna Active Life. Wszystkich uczestników, którzy przybyli na spotkania łączyła z pewnością
minimum jedna rzecz – wspólne zainteresowanie, a mianowicie dbanie o utrzymanie dobrej
kondycji organizmu. To właśnie chęć dokształcenia się z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu naszego
organizmu oraz możliwości wspierania tego funkcjonowania przywiodła chętnych właśnie do
Gdyni, Poznania, Warszawy i Katowic.
Nieskończone korzyści…
Wszystkie spotkania odbywały się według
takiego samego schematu. Pierwszą część
prowadził
Przewodniczący
Rady
Naukowej Akuna, dr Jaromir Bertlik. Jak
sam zauważył na wstępie, jego zadaniem
było nauczyć, wskazać, jak prowadzić
dłuższe i bardziej szczęśliwe życie oraz
zmotywować. Zaznaczył też, że jego
wiedza opiera się przede wszystkim na
jego
własnym
doświadczeniu
i
obserwacjach efektów u setek pacjentów
i konsumentów produktów Akuna na
całym świecie. Pierwsza cześć jego wykładu była interesującym nawiązaniem do tego, w jaki sposób
ewoluowała dieta człowieka od czasów wiktoriańskich, w nawiązaniu do zmian cywilizacyjnych, jakie
miały miejsce na przestrzeni minionych lat. Następnie przeszedł do opisania dwóch najważniejszych
czynników, które wielu osobom nie pozwalają pozbyć się chorób i otyłości – stanów zapalnych i
alergii. Przedstawił swój pogląd mówiący o tym, że obecnie wiedziemy „życie w stanie zapalnym” ze
względu na duże spożycie cukru oraz złych tłuszczy, istnienie ukrytych alergenów i zakażeń, brak
ruchu oraz duży stres. W konsekwencji dalsza część wykładu poświęcona by wyjaśnieniu, dlaczego
Akuna pomaga nam w zadbaniu o nasz organizm, mimo istniejących zagrożeń. Tutaj zostały przez
wykładowcę przedstawione produkty Akuna. Najpierw prezentował już obecne na rynku, czyli przede
wszystkim Alveo oraz wprowadzony niedawno Take a Plaster, a następnie produkty, które mają być
wprowadzone w przyszłości – AkuEnergy, AkuBar, AkuZinc, AkuSel oraz AkuC. Swój wykład zakończył
ciekawymi slajdami motywacyjnymi, których głównym przesłaniem był cytat Anatola France:
„Aby osiągnąć wielkie rzeczy, musimy nie tylko działać, ale także marzyć,
nie tylko planować, ale również wierzyć.”
Zdrowy styl życia…
Drugą część wykładu poprowadził
internista i dietetyk, który na co dzień
zajmuje się kardiologią interwencyjną w
szpitalach i gabinetach na terenie
Warszawy – lek. med. Michał Mularczyk.
Wykładowca na wstępie zaznaczył, że
jego część prezentacji dotyczyć będzie
zdrowego stylu życia, na który składa się
przede wszystkim rodzaj aktywności
fizycznej, umysłowej, reakcji na stres oraz
rozsądnego żywienia. Krótko wspomniał o
tym, jaki wysiłek jest dla nas dobry, jaki są
znane sposoby radzenia sobie ze stresem, jakie są ogólne zasady rozsądnego żywienia oraz jak duże
znaczenie w naszej diecie ma woda. Następnie przeszedł do omawiania składników odżywczych,
których w obecnie spożywanych produktach coraz bardziej brakuje – witamin i minerałów. Wskazał
na ich ogromne znaczenie w organizmie człowieka poprzez ilość reakcji chemicznych, w których
uczestniczą. Podał przykłady, od czego zależy zapotrzebowanie na te składniki oraz dlaczego
powinniśmy uzupełniać dietę odpowiednimi suplementami. Ponadto zaznaczył jak ważne są
odpowiednie proporcje danych witamin i minerałów, sposób ich podawania oraz pochodzenie.
Ostatnim elementem jego wykładu była prezentacja zalet pozostałych produktów oferowanych przez
firmę Akuna, czyli Onyx Plus, MasterVit i Pinky.
Całe spotkanie natomiast zakończyło się
częścią, w której mogli wziąć udział także
uczestnicy spotkania poprzez zadawanie
wykładowcom
pytań,
na
które
odpowiedzi zostały udzielane na forum.
Wierzymy, że wszystkie poruszone
tematy i przekazane informacje wpłyną
na zwiększenie wiedzy i świadomości
uczestników spotkania na temat tego,
jakie działania mogą podejmować, aby
dbać o swój organizm i cieszyć się jego
dobrą kondycją przez długie lata.
Zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Akuna Polska!

Podobne dokumenty