FM 52 IT - De Dietrich

Transkrypt

FM 52 IT - De Dietrich
FR
DE
EN
NL
IT
ES
PL
RU
FM52 - AD208
Polski (strona 3)
Zdalne sterowanie z czujnikiem
temperatury pomieszczenia
Polski (strona 3)
Zdalne sterowanie z czujnikiem
temperatury pomieszczenia
Polski (strona 7)
3
2
1
Zdalne sterowanie z czujnikiem
temperatury pomieszczenia
Polski (strona 7)
Zdalne sterowanie z czujnikiem
temperatury pomieszczenia
C001599
Polski (strona 11)
Zdalne sterowanie z czujnikiem
temperatury pomieszczenia
Polski (strona 11)
Zdalne sterowanie z czujnikiem
temperatury pomieszczenia
Polski (strona 15)
Zdalne sterowanie z czujnikiem
temperatury pomieszczenia
Polski (strona 15)
Zdalne sterowanie z czujnikiem
temperatury pomieszczenia
8575-4124C - 94863103
0450002215-0848
Polski
Polski
Spis treści
Spis treści
1
Opis modułu
3 1
Opis modułu
3
2
Wybór miejsca zamontowania
3 2
Wybór miejsca zamontowania
3
3
Mocowanie
4 3
Mocowanie
4
4
Podłączenie elektryczne
5 4
Podłączenie elektryczne
5
5
Opis
6 5
Opis
6
Polski
Polski
Spis treści
Spis treści
1
Opis modułu
7 1
Opis modułu
7
2
Wybór miejsca zamontowania
7 2
Wybór miejsca zamontowania
7
3
Mocowanie
8 3
Mocowanie
8
4
Podłączenie elektryczne
9 4
Podłączenie elektryczne
9
5
Opis
10 5
Opis
Polski
Polski
Spis treści
Spis treści
10
1
Opis modułu
11 1
Opis modułu
11
2
Wybór miejsca zamontowania
11 2
Wybór miejsca zamontowania
11
3
Mocowanie
12 3
Mocowanie
12
4
Podłączenie elektryczne
13 4
Podłączenie elektryczne
13
5
Opis
14 5
Opis
14
Polski
Polski
Spis treści
Spis treści
1
Opis modułu
15 1
Opis modułu
15
2
Wybór miejsca zamontowania
15 2
Wybór miejsca zamontowania
15
3
Mocowanie
16 3
Mocowanie
16
4
Podłączenie elektryczne
17 4
Podłączenie elektryczne
17
5
Opis
18 5
Opis
18
2
FM52 - AD208
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
Polski
1
Polski
Opis modułu
1
Opis modułu
Podłączenie zdalnego sterowania umożliwia, z miejsca jego
zainstalowania, zmianę rozkazów sterujących konsoli w zakresie :
Podłączenie zdalnego sterowania umożliwia, z miejsca jego
zainstalowania, zmianę rozkazów sterujących konsoli w zakresie :
- Zmiana programu ogrzewania w trybie dziennym lub z obniżoną
temperaturą
- Zmiana temperatury zadanej pomieszczenia (± 2.5 °C).
- Zmiana programu ogrzewania w trybie dziennym lub z obniżoną
temperaturą
- Zmiana temperatury zadanej pomieszczenia (± 2.5 °C).
Czujnik pokojowy oddziaływuje automatycznie na regulator centralny
odpowiednio do temperatury pomieszczenia w miejscu
zainstalowania.
Czujnik pokojowy oddziaływuje automatycznie na regulator centralny
odpowiednio do temperatury pomieszczenia w miejscu
zainstalowania.
Zdalne sterowanie umożliwia automatyczne
charakterystyki grzewczej danego obiegu.
Zdalne sterowanie umożliwia automatyczne
charakterystyki grzewczej danego obiegu.
2
dopasowanie
Wybór miejsca zamontowania
2
dopasowanie
Wybór miejsca zamontowania
#
8800N036B
Zdalne sterowanie należy instalować na ścianie wewnętrznej na Zdalne sterowanie należy instalować na ścianie wewnętrznej na
wysokości około 1.5 m od podłogi w miejscu starannie do tego celu wysokości około 1.5 m od podłogi w miejscu starannie do tego celu
wybranym.
wybranym.
„
Nie zalecane miejsca zamontowania czujnika
„
Nie zaleca się montowania regulatora w ciasnych narożnikach,
w miejscach gdzie narażony jest na bezpośrenie promienie
słoneczne, w miejscach możliwego podgrzewania przez przewód
spalinowy, w miejscach przepływu zimnego lub ciepłego powietrza,
w poliżu kominka i innych źródeł ciepła, takich jak np. telewizor.
3
Nie zalecane miejsca zamontowania czujnika
Nie zaleca się montowania regulatora w ciasnych narożnikach,
w miejscach gdzie narażony jest na bezpośrenie promienie
słoneczne, w miejscach możliwego podgrzewania przez przewód
spalinowy, w miejscach przepływu zimnego lub ciepłego powietrza,
w poliżu kominka i innych źródeł ciepła, takich jak np. telewizor.
FM52 - AD208
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
Polski
3
Polski
Mocowanie
3
Mocowanie
2
ON
ON
1
3
8575N196B
1
C001600
Ø 6mm
2
Ostrożnie poluzować wkrętakiem kołki na przodzie
obudowy.
Zdjąć pokrywę.
Ostrożnie poluzować wkrętakiem kołki na przodzie
obudowy.
Zdjąć pokrywę.
Wywiercić 2 otwory o średnicy 6 mm. Wcisnąć kołki rozporowe. Wywiercić 2 otwory o średnicy 6 mm. Wcisnąć kołki rozporowe.
Zamocować skrzynkę przy pomocy 2 dostarczonych śrub.
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
Zamocować skrzynkę przy pomocy 2 dostarczonych śrub.
FM52 - AD208
4
Polski
4
Polski
Podłączenie elektryczne
4
Podłączenie elektryczne
ON
1
8575N197
Stosować przewody o przekroju od 2 x 0.75 do 2 x 1.5 mm2.
`
Stosować przewody o przekroju od 2 x 0.75 do 2 x 1.5 mm2.
Podłączyć do listwy zacisków 2 kable.
`
Podłączyć do listwy zacisków 2 kable.
Odnośnie dostępu do listwy zacisków konsoli sterowniczej kotła, patrz Odnośnie dostępu do listwy zacisków konsoli sterowniczej kotła, patrz
instrukcja obsługi kotła.
instrukcja obsługi kotła.
W żadnym wypadku nie wolno układać razem w jednej rurze
W żadnym wypadku nie wolno układać razem w jednej rurze
lub
lub
kanale kablowym przewodów pod napięciem 230V z
kanale kablowym przewodów pod napięciem 230V z
przewodami czujników. Ponadto pomiędzy przewodami
czujników i przewodami pod napięciem 230V należy
zachować minimalny odstęp 10 cm.
5
FM52 - AD208
przewodami czujników. Ponadto pomiędzy przewodami
czujników i przewodami pod napięciem 230V należy
zachować minimalny odstęp 10 cm.
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
Polski
5
„
Polski
Opis
5
Nastawa temperatury „
Opis
Nastawa temperatury Pokrętłem regulacyjnym można zwiększyć lub zmniejszyć zadaną
temperaturę w zakresie od 0 do ± 2.5 °C. Temperaturę tą nastawia
się na regulatorze głównym, co odpowiada oznaczeniu "_" (położenie
środkowe).
Pokrętłem regulacyjnym można zwiększyć lub zmniejszyć zadaną
temperaturę w zakresie od 0 do ± 2.5 °C. Temperaturę tą nastawia
się na regulatorze głównym, co odpowiada oznaczeniu "_" (położenie
środkowe).
Dla zwiększenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 2+.
Dla zwiększenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 2+.
Dla zmniejszenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 3_.
Dla zmniejszenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 3_.
„
Wybór czasowego programu grzewczego „
Wybór czasowego programu grzewczego Wybór programu jest szczególnie użyteczny w celu przystosowania
ogrzewania do trybu życia.
Wybór programu jest szczególnie użyteczny w celu przystosowania
ogrzewania do trybu życia.
Przełącznikiem przyciskowym można wybrać różne nastawy:
Przełącznikiem przyciskowym można wybrać różne nastawy:
6
Praca automatyczna zgodnie z programowaniem czasowym
na konsoli
6
Praca automatyczna zgodnie z programowaniem czasowym
na konsoli
%
Ciągła praca dzienna zgodnie z temperaturą wyświetlaną na
konsoli
%
Ciągła praca dzienna zgodnie z temperaturą wyświetlaną na
konsoli
$
Ciągła praca z obniżoną temperaturą zgodnie z temperaturą
wyświetlaną na konsoli
$
Ciągła praca z obniżoną temperaturą zgodnie z temperaturą
wyświetlaną na konsoli
„
Wyświetlenie wybranego trybu pracy i usterek „
Wyświetlenie wybranego trybu pracy i usterek Gdy regulator ogrzewania wykryje usterkę, nad przyciskiem zaczną
migać 3 wskaźniki. Przyczyny usterek wyświetlane są na
wyświetlaczu konsoli sterowniczej.
Gdy regulator ogrzewania wykryje usterkę, nad przyciskiem zaczną
migać 3 wskaźniki. Przyczyny usterek wyświetlane są na
wyświetlaczu konsoli sterowniczej.
Bliższe informacje zawarte są w:
Bliższe informacje zawarte są w:
ZPatrz instrukcja konsoli sterowniczej kotła.
ZPatrz instrukcja konsoli sterowniczej kotła.
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
FM52 - AD208
6
Polski
1
Polski
Opis modułu
1
Opis modułu
Podłączenie zdalnego sterowania umożliwia, z miejsca jego
zainstalowania, zmianę rozkazów sterujących konsoli w zakresie :
Podłączenie zdalnego sterowania umożliwia, z miejsca jego
zainstalowania, zmianę rozkazów sterujących konsoli w zakresie :
- Zmiana programu ogrzewania w trybie dziennym lub z obniżoną
temperaturą
- Zmiana temperatury zadanej pomieszczenia (± 2.5 °C).
- Zmiana programu ogrzewania w trybie dziennym lub z obniżoną
temperaturą
- Zmiana temperatury zadanej pomieszczenia (± 2.5 °C).
Czujnik pokojowy oddziaływuje automatycznie na regulator centralny
odpowiednio do temperatury pomieszczenia w miejscu
zainstalowania.
Czujnik pokojowy oddziaływuje automatycznie na regulator centralny
odpowiednio do temperatury pomieszczenia w miejscu
zainstalowania.
Zdalne sterowanie umożliwia automatyczne
charakterystyki grzewczej danego obiegu.
Zdalne sterowanie umożliwia automatyczne
charakterystyki grzewczej danego obiegu.
2
dopasowanie
Wybór miejsca zamontowania
2
dopasowanie
Wybór miejsca zamontowania
#
8800N036B
Zdalne sterowanie należy instalować na ścianie wewnętrznej na Zdalne sterowanie należy instalować na ścianie wewnętrznej na
wysokości około 1.5 m od podłogi w miejscu starannie do tego celu wysokości około 1.5 m od podłogi w miejscu starannie do tego celu
wybranym.
wybranym.
„
Nie zalecane miejsca zamontowania czujnika
„
Nie zaleca się montowania regulatora w ciasnych narożnikach,
w miejscach gdzie narażony jest na bezpośrenie promienie
słoneczne, w miejscach możliwego podgrzewania przez przewód
spalinowy, w miejscach przepływu zimnego lub ciepłego powietrza,
w poliżu kominka i innych źródeł ciepła, takich jak np. telewizor.
7
Nie zalecane miejsca zamontowania czujnika
Nie zaleca się montowania regulatora w ciasnych narożnikach,
w miejscach gdzie narażony jest na bezpośrenie promienie
słoneczne, w miejscach możliwego podgrzewania przez przewód
spalinowy, w miejscach przepływu zimnego lub ciepłego powietrza,
w poliżu kominka i innych źródeł ciepła, takich jak np. telewizor.
FM52 - AD208
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
Polski
3
Polski
Mocowanie
3
Mocowanie
2
ON
ON
1
3
8575N196B
1
C001600
Ø 6mm
2
Ostrożnie poluzować wkrętakiem kołki na przodzie
obudowy.
Zdjąć pokrywę.
Ostrożnie poluzować wkrętakiem kołki na przodzie
obudowy.
Zdjąć pokrywę.
Wywiercić 2 otwory o średnicy 6 mm. Wcisnąć kołki rozporowe. Wywiercić 2 otwory o średnicy 6 mm. Wcisnąć kołki rozporowe.
Zamocować skrzynkę przy pomocy 2 dostarczonych śrub.
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
Zamocować skrzynkę przy pomocy 2 dostarczonych śrub.
FM52 - AD208
8
Polski
4
Polski
Podłączenie elektryczne
4
Podłączenie elektryczne
ON
1
8575N197
Stosować przewody o przekroju od 2 x 0.75 do 2 x 1.5 mm2.
`
Stosować przewody o przekroju od 2 x 0.75 do 2 x 1.5 mm2.
Podłączyć do listwy zacisków 2 kable.
`
Podłączyć do listwy zacisków 2 kable.
Odnośnie dostępu do listwy zacisków konsoli sterowniczej kotła, patrz Odnośnie dostępu do listwy zacisków konsoli sterowniczej kotła, patrz
instrukcja obsługi kotła.
instrukcja obsługi kotła.
W żadnym wypadku nie wolno układać razem w jednej rurze
W żadnym wypadku nie wolno układać razem w jednej rurze
lub
lub
kanale kablowym przewodów pod napięciem 230V z
kanale kablowym przewodów pod napięciem 230V z
przewodami czujników. Ponadto pomiędzy przewodami
czujników i przewodami pod napięciem 230V należy
zachować minimalny odstęp 10 cm.
9
FM52 - AD208
przewodami czujników. Ponadto pomiędzy przewodami
czujników i przewodami pod napięciem 230V należy
zachować minimalny odstęp 10 cm.
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
Polski
5
„
Polski
Opis
5
Nastawa temperatury „
Opis
Nastawa temperatury Pokrętłem regulacyjnym można zwiększyć lub zmniejszyć zadaną
temperaturę w zakresie od 0 do ± 2.5 °C. Temperaturę tą nastawia
się na regulatorze głównym, co odpowiada oznaczeniu "_" (położenie
środkowe).
Pokrętłem regulacyjnym można zwiększyć lub zmniejszyć zadaną
temperaturę w zakresie od 0 do ± 2.5 °C. Temperaturę tą nastawia
się na regulatorze głównym, co odpowiada oznaczeniu "_" (położenie
środkowe).
Dla zwiększenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 2+.
Dla zwiększenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 2+.
Dla zmniejszenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 3_.
Dla zmniejszenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 3_.
„
Wybór czasowego programu grzewczego „
Wybór czasowego programu grzewczego Wybór programu jest szczególnie użyteczny w celu przystosowania
ogrzewania do trybu życia.
Wybór programu jest szczególnie użyteczny w celu przystosowania
ogrzewania do trybu życia.
Przełącznikiem przyciskowym można wybrać różne nastawy:
Przełącznikiem przyciskowym można wybrać różne nastawy:
6
Praca automatyczna zgodnie z programowaniem czasowym
na konsoli
6
Praca automatyczna zgodnie z programowaniem czasowym
na konsoli
%
Ciągła praca dzienna zgodnie z temperaturą wyświetlaną na
konsoli
%
Ciągła praca dzienna zgodnie z temperaturą wyświetlaną na
konsoli
$
Ciągła praca z obniżoną temperaturą zgodnie z temperaturą
wyświetlaną na konsoli
$
Ciągła praca z obniżoną temperaturą zgodnie z temperaturą
wyświetlaną na konsoli
„
Wyświetlenie wybranego trybu pracy i usterek „
Wyświetlenie wybranego trybu pracy i usterek Gdy regulator ogrzewania wykryje usterkę, nad przyciskiem zaczną
migać 3 wskaźniki. Przyczyny usterek wyświetlane są na
wyświetlaczu konsoli sterowniczej.
Gdy regulator ogrzewania wykryje usterkę, nad przyciskiem zaczną
migać 3 wskaźniki. Przyczyny usterek wyświetlane są na
wyświetlaczu konsoli sterowniczej.
Bliższe informacje zawarte są w:
Bliższe informacje zawarte są w:
ZPatrz instrukcja konsoli sterowniczej kotła.
ZPatrz instrukcja konsoli sterowniczej kotła.
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
FM52 - AD208
10
Polski
1
Polski
Opis modułu
1
Opis modułu
Podłączenie zdalnego sterowania umożliwia, z miejsca jego
zainstalowania, zmianę rozkazów sterujących konsoli w zakresie :
Podłączenie zdalnego sterowania umożliwia, z miejsca jego
zainstalowania, zmianę rozkazów sterujących konsoli w zakresie :
- Zmiana programu ogrzewania w trybie dziennym lub z obniżoną
temperaturą
- Zmiana temperatury zadanej pomieszczenia (± 2.5 °C).
- Zmiana programu ogrzewania w trybie dziennym lub z obniżoną
temperaturą
- Zmiana temperatury zadanej pomieszczenia (± 2.5 °C).
Czujnik pokojowy oddziaływuje automatycznie na regulator centralny
odpowiednio do temperatury pomieszczenia w miejscu
zainstalowania.
Czujnik pokojowy oddziaływuje automatycznie na regulator centralny
odpowiednio do temperatury pomieszczenia w miejscu
zainstalowania.
Zdalne sterowanie umożliwia automatyczne
charakterystyki grzewczej danego obiegu.
Zdalne sterowanie umożliwia automatyczne
charakterystyki grzewczej danego obiegu.
2
dopasowanie
Wybór miejsca zamontowania
2
dopasowanie
Wybór miejsca zamontowania
#
8800N036B
Zdalne sterowanie należy instalować na ścianie wewnętrznej na Zdalne sterowanie należy instalować na ścianie wewnętrznej na
wysokości około 1.5 m od podłogi w miejscu starannie do tego celu wysokości około 1.5 m od podłogi w miejscu starannie do tego celu
wybranym.
wybranym.
„
Nie zalecane miejsca zamontowania czujnika
„
Nie zaleca się montowania regulatora w ciasnych narożnikach,
w miejscach gdzie narażony jest na bezpośrenie promienie
słoneczne, w miejscach możliwego podgrzewania przez przewód
spalinowy, w miejscach przepływu zimnego lub ciepłego powietrza,
w poliżu kominka i innych źródeł ciepła, takich jak np. telewizor.
11
Nie zalecane miejsca zamontowania czujnika
Nie zaleca się montowania regulatora w ciasnych narożnikach,
w miejscach gdzie narażony jest na bezpośrenie promienie
słoneczne, w miejscach możliwego podgrzewania przez przewód
spalinowy, w miejscach przepływu zimnego lub ciepłego powietrza,
w poliżu kominka i innych źródeł ciepła, takich jak np. telewizor.
FM52 - AD208
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
Polski
3
Polski
Mocowanie
3
Mocowanie
2
ON
ON
1
3
8575N196B
1
C001600
Ø 6mm
2
Ostrożnie poluzować wkrętakiem kołki na przodzie
obudowy.
Zdjąć pokrywę.
Ostrożnie poluzować wkrętakiem kołki na przodzie
obudowy.
Zdjąć pokrywę.
Wywiercić 2 otwory o średnicy 6 mm. Wcisnąć kołki rozporowe. Wywiercić 2 otwory o średnicy 6 mm. Wcisnąć kołki rozporowe.
Zamocować skrzynkę przy pomocy 2 dostarczonych śrub.
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
Zamocować skrzynkę przy pomocy 2 dostarczonych śrub.
FM52 - AD208
12
Polski
4
Polski
Podłączenie elektryczne
4
Podłączenie elektryczne
ON
1
8575N197
Stosować przewody o przekroju od 2 x 0.75 do 2 x 1.5 mm2.
`
Stosować przewody o przekroju od 2 x 0.75 do 2 x 1.5 mm2.
Podłączyć do listwy zacisków 2 kable.
`
Podłączyć do listwy zacisków 2 kable.
Odnośnie dostępu do listwy zacisków konsoli sterowniczej kotła, patrz Odnośnie dostępu do listwy zacisków konsoli sterowniczej kotła, patrz
instrukcja obsługi kotła.
instrukcja obsługi kotła.
W żadnym wypadku nie wolno układać razem w jednej rurze
W żadnym wypadku nie wolno układać razem w jednej rurze
lub
lub
kanale kablowym przewodów pod napięciem 230V z
kanale kablowym przewodów pod napięciem 230V z
przewodami czujników. Ponadto pomiędzy przewodami
czujników i przewodami pod napięciem 230V należy
zachować minimalny odstęp 10 cm.
13
FM52 - AD208
przewodami czujników. Ponadto pomiędzy przewodami
czujników i przewodami pod napięciem 230V należy
zachować minimalny odstęp 10 cm.
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
Polski
5
„
Polski
Opis
5
Nastawa temperatury „
Opis
Nastawa temperatury Pokrętłem regulacyjnym można zwiększyć lub zmniejszyć zadaną
temperaturę w zakresie od 0 do ± 2.5 °C. Temperaturę tą nastawia
się na regulatorze głównym, co odpowiada oznaczeniu "_" (położenie
środkowe).
Pokrętłem regulacyjnym można zwiększyć lub zmniejszyć zadaną
temperaturę w zakresie od 0 do ± 2.5 °C. Temperaturę tą nastawia
się na regulatorze głównym, co odpowiada oznaczeniu "_" (położenie
środkowe).
Dla zwiększenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 2+.
Dla zwiększenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 2+.
Dla zmniejszenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 3_.
Dla zmniejszenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 3_.
„
Wybór czasowego programu grzewczego „
Wybór czasowego programu grzewczego Wybór programu jest szczególnie użyteczny w celu przystosowania
ogrzewania do trybu życia.
Wybór programu jest szczególnie użyteczny w celu przystosowania
ogrzewania do trybu życia.
Przełącznikiem przyciskowym można wybrać różne nastawy:
Przełącznikiem przyciskowym można wybrać różne nastawy:
6
Praca automatyczna zgodnie z programowaniem czasowym
na konsoli
6
Praca automatyczna zgodnie z programowaniem czasowym
na konsoli
%
Ciągła praca dzienna zgodnie z temperaturą wyświetlaną na
konsoli
%
Ciągła praca dzienna zgodnie z temperaturą wyświetlaną na
konsoli
$
Ciągła praca z obniżoną temperaturą zgodnie z temperaturą
wyświetlaną na konsoli
$
Ciągła praca z obniżoną temperaturą zgodnie z temperaturą
wyświetlaną na konsoli
„
Wyświetlenie wybranego trybu pracy i usterek „
Wyświetlenie wybranego trybu pracy i usterek Gdy regulator ogrzewania wykryje usterkę, nad przyciskiem zaczną
migać 3 wskaźniki. Przyczyny usterek wyświetlane są na
wyświetlaczu konsoli sterowniczej.
Gdy regulator ogrzewania wykryje usterkę, nad przyciskiem zaczną
migać 3 wskaźniki. Przyczyny usterek wyświetlane są na
wyświetlaczu konsoli sterowniczej.
Bliższe informacje zawarte są w:
Bliższe informacje zawarte są w:
ZPatrz instrukcja konsoli sterowniczej kotła.
ZPatrz instrukcja konsoli sterowniczej kotła.
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
FM52 - AD208
14
Polski
1
Polski
Opis modułu
1
Opis modułu
Podłączenie zdalnego sterowania umożliwia, z miejsca jego
zainstalowania, zmianę rozkazów sterujących konsoli w zakresie :
Podłączenie zdalnego sterowania umożliwia, z miejsca jego
zainstalowania, zmianę rozkazów sterujących konsoli w zakresie :
- Zmiana programu ogrzewania w trybie dziennym lub z obniżoną
temperaturą
- Zmiana temperatury zadanej pomieszczenia (± 2.5 °C).
- Zmiana programu ogrzewania w trybie dziennym lub z obniżoną
temperaturą
- Zmiana temperatury zadanej pomieszczenia (± 2.5 °C).
Czujnik pokojowy oddziaływuje automatycznie na regulator centralny
odpowiednio do temperatury pomieszczenia w miejscu
zainstalowania.
Czujnik pokojowy oddziaływuje automatycznie na regulator centralny
odpowiednio do temperatury pomieszczenia w miejscu
zainstalowania.
Zdalne sterowanie umożliwia automatyczne
charakterystyki grzewczej danego obiegu.
Zdalne sterowanie umożliwia automatyczne
charakterystyki grzewczej danego obiegu.
2
dopasowanie
Wybór miejsca zamontowania
2
dopasowanie
Wybór miejsca zamontowania
#
8800N036B
Zdalne sterowanie należy instalować na ścianie wewnętrznej na Zdalne sterowanie należy instalować na ścianie wewnętrznej na
wysokości około 1.5 m od podłogi w miejscu starannie do tego celu wysokości około 1.5 m od podłogi w miejscu starannie do tego celu
wybranym.
wybranym.
„
Nie zalecane miejsca zamontowania czujnika
„
Nie zaleca się montowania regulatora w ciasnych narożnikach,
w miejscach gdzie narażony jest na bezpośrenie promienie
słoneczne, w miejscach możliwego podgrzewania przez przewód
spalinowy, w miejscach przepływu zimnego lub ciepłego powietrza,
w poliżu kominka i innych źródeł ciepła, takich jak np. telewizor.
15
Nie zalecane miejsca zamontowania czujnika
Nie zaleca się montowania regulatora w ciasnych narożnikach,
w miejscach gdzie narażony jest na bezpośrenie promienie
słoneczne, w miejscach możliwego podgrzewania przez przewód
spalinowy, w miejscach przepływu zimnego lub ciepłego powietrza,
w poliżu kominka i innych źródeł ciepła, takich jak np. telewizor.
FM52 - AD208
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
Polski
3
Polski
Mocowanie
3
Mocowanie
2
ON
ON
1
3
8575N196B
1
C001600
Ø 6mm
2
Ostrożnie poluzować wkrętakiem kołki na przodzie
obudowy.
Zdjąć pokrywę.
Ostrożnie poluzować wkrętakiem kołki na przodzie
obudowy.
Zdjąć pokrywę.
Wywiercić 2 otwory o średnicy 6 mm. Wcisnąć kołki rozporowe. Wywiercić 2 otwory o średnicy 6 mm. Wcisnąć kołki rozporowe.
Zamocować skrzynkę przy pomocy 2 dostarczonych śrub.
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
Zamocować skrzynkę przy pomocy 2 dostarczonych śrub.
FM52 - AD208
16
Polski
4
Polski
Podłączenie elektryczne
4
Podłączenie elektryczne
ON
1
8575N197
Stosować przewody o przekroju od 2 x 0.75 do 2 x 1.5 mm2.
`
Stosować przewody o przekroju od 2 x 0.75 do 2 x 1.5 mm2.
Podłączyć do listwy zacisków 2 kable.
`
Podłączyć do listwy zacisków 2 kable.
Odnośnie dostępu do listwy zacisków konsoli sterowniczej kotła, patrz Odnośnie dostępu do listwy zacisków konsoli sterowniczej kotła, patrz
instrukcja obsługi kotła.
instrukcja obsługi kotła.
W żadnym wypadku nie wolno układać razem w jednej rurze
W żadnym wypadku nie wolno układać razem w jednej rurze
lub
lub
kanale kablowym przewodów pod napięciem 230V z
kanale kablowym przewodów pod napięciem 230V z
przewodami czujników. Ponadto pomiędzy przewodami
czujników i przewodami pod napięciem 230V należy
zachować minimalny odstęp 10 cm.
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
FM52 - AD208
przewodami czujników. Ponadto pomiędzy przewodami
czujników i przewodami pod napięciem 230V należy
zachować minimalny odstęp 10 cm.
17
Polski
5
„
Polski
Opis
5
Nastawa temperatury „
Opis
Nastawa temperatury Pokrętłem regulacyjnym można zwiększyć lub zmniejszyć zadaną
temperaturę w zakresie od 0 do ± 2.5 °C. Temperaturę tą nastawia
się na regulatorze głównym, co odpowiada oznaczeniu "_" (położenie
środkowe).
Pokrętłem regulacyjnym można zwiększyć lub zmniejszyć zadaną
temperaturę w zakresie od 0 do ± 2.5 °C. Temperaturę tą nastawia
się na regulatorze głównym, co odpowiada oznaczeniu "_" (położenie
środkowe).
Dla zwiększenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 2+.
Dla zwiększenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 2+.
Dla zmniejszenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 3_.
Dla zmniejszenia temperatury w pomieszczeniu przekręcić pokrętło
w kierunku 3_.
„
Wybór czasowego programu grzewczego „
Wybór czasowego programu grzewczego Wybór programu jest szczególnie użyteczny w celu przystosowania
ogrzewania do trybu życia.
Wybór programu jest szczególnie użyteczny w celu przystosowania
ogrzewania do trybu życia.
Przełącznikiem przyciskowym można wybrać różne nastawy:
Przełącznikiem przyciskowym można wybrać różne nastawy:
6
Praca automatyczna zgodnie z programowaniem czasowym
na konsoli
6
Praca automatyczna zgodnie z programowaniem czasowym
na konsoli
%
Ciągła praca dzienna zgodnie z temperaturą wyświetlaną na
konsoli
%
Ciągła praca dzienna zgodnie z temperaturą wyświetlaną na
konsoli
$
Ciągła praca z obniżoną temperaturą zgodnie z temperaturą
wyświetlaną na konsoli
$
Ciągła praca z obniżoną temperaturą zgodnie z temperaturą
wyświetlaną na konsoli
„
Wyświetlenie wybranego trybu pracy i usterek „
Wyświetlenie wybranego trybu pracy i usterek Gdy regulator ogrzewania wykryje usterkę, nad przyciskiem zaczną
migać 3 wskaźniki. Przyczyny usterek wyświetlane są na
wyświetlaczu konsoli sterowniczej.
Gdy regulator ogrzewania wykryje usterkę, nad przyciskiem zaczną
migać 3 wskaźniki. Przyczyny usterek wyświetlane są na
wyświetlaczu konsoli sterowniczej.
Bliższe informacje zawarte są w:
Bliższe informacje zawarte są w:
ZPatrz instrukcja konsoli sterowniczej kotła.
ZPatrz instrukcja konsoli sterowniczej kotła.
18
FM52 - AD208
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
24/11/08 - 8575-4124C - 94863103
FM52 - AD208
19
AD051-AA
DE DIETRICH THERMIQUE
57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30
www.dedietrich-heating.com
24/11/08
94863103

Podobne dokumenty