Wykaz podręczników do gimnazjum rok szkolny 2004/2005

Transkrypt

Wykaz podręczników do gimnazjum rok szkolny 2004/2005
Wykaz podręczników do klas 1 i 2 Gimnazjum
w Mogielnicy, rok szkolny 2016/2017
Dyrekcja szkoły informuje, że podręczniki dla klas
pierwszych i drugich gimnazjum zostaną
nieodpłatnie wypożyczone uczniom w dniu
1 września 2016 roku zgodnie z rozporządzeniem
MEN dotyczącym dotacji celowej MEN na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Wykaz podręczników do klas 3 Gimnazjum
w Mogielnicy, rok szkolny 2016/2017
„Świat w słowach i obrazach 3”
W. Bobiński
WsiP
Gramatyka i stylistyka 3
Z. Czarniecka-Rodzik
WSiP
Język angielski
Repetytorium gimnazjalne. Poziom
podstawowy i rozszerzony.
Uwaga!!!
Proszę zwracać szczególną uwagę na
autorów książki.
Rod Fricker
Jerzy Gaszewski
Pearson
Język rosyjski
“Echo 3”
Beata GawęckaAjchel
WSiP
Język niemiecki
,,Aha! Neu 3a, 3b”
Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum
poziom podstawowy
K. Tkaczyk
A. Potapowicz
WSiP
Język polski
„Śladami przeszłości”
Podręcznik do historii dla klasy trzeciej
gimnazjum
Historia
Nowa Era
A.Łaszkiewicz
S. Roszak
Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy
trzeciej gimnazjum
I.Janicka
Nowa Era
Wiedza o
społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie cz. 2 –
podręcznik dla gimnazjum
+ zeszyt ćwiczeń
E. Dobrzycka
K.Makara
OPERON
Matematyka
„Z Pitagorasem przez gimnazjumpodręcznik do klasy 3
Zbiór zadań dla klasy 3
S. Durydiwka
S. Łęski
Oficyna
WydawniczoPoligraficzna
„Adam”
Fizyka
„Świat fizyki” podręcznik dla uczniów
Barbara Sagnowska
ZamKor,
gimnazjum. Część 3
Chemia
Chemia Nowej Ery 3. Podręcznik dla
gimnazjum
(pod redakcją)
J. Kulawik
T. Kulawik, M. Litwin
Kraków 2009
Nowa Era
Zbiór zadań „Chemia w zadaniach i
przykładach”
Kulawik i inni
Nowa Era
Puls życia. Podręcznik do biologii dla
gimnazjum.
B. Sągin
A. Boczarowski
M. Sęktas
NOWA ERA
Puls życia – zeszyt ćwiczeń do biologii dla
gimnazjum.
M. Jaworowska
J. Pawłowska
J. Pawłowski
NOWA ERA
Geografia
,,Planeta Nowa 3”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
H. Szubert
Nowa Era
Religia
,,Odsłonić twarz Chrystusa – Chodźmy
razem 3” (nowa podstawa programowa)
Praca zbiorowa
WAM – Kraków
– księża Jezuici
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Borowiecki
Z. Pytasz
E. Rygała
Wydawnictwo
Szkolne PWN
Biologia

Podobne dokumenty