ta-240-7-2012_otwarcie - Instytut Mechanizacji Budownictwa i

Transkrypt

ta-240-7-2012_otwarcie - Instytut Mechanizacji Budownictwa i
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. RACJONALIZACJI 6/8 02‐673 Warszawa ZP/TA-240-07/2012
Warszawa, 2012-12-03
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/TA-240-07/2012
zadania:
„Sukcesywne
dostawy papieru do wydruków i materiałów
eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych IMBiGS”.
Nazwa
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
● część I – 25.262,97 PLN brutto,
● cześć II – 94.759,20 PLN brutto.
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA i GÓRNICTWA SKALNEGO informuje, że w dniu
2012-12-03 o godzinie 10:15 odbyło się publiczne otwarcie 3 ofert złożonych do godz. 10:00
Odczytaniu podlegały następujące informacje:
Nr
oferty
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena oferty
Część II
brutto (zł)
1
GANDOLF Andrzej Kulesza
ul. Oszmiańska 7
03-503 Warszawa
-
61.378,23
2
Office Depot Poland Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2
02-678 Warszawa
19.297,47
121.377,51
3
JM Data S.C.
Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
-
84.475,17
ul. Trakt Lubelski 233
04-667 Warszawa
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Cena oferty
Część I
brutto (zł)
Jacek Podgórski 

Podobne dokumenty