Warszawa, 19-09-2014 Informacja o wyniku postępowania

Transkrypt

Warszawa, 19-09-2014 Informacja o wyniku postępowania
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Warszawa, 19-09-2014
Informacja o wyniku postępowania ofertowego
Firma OFFSHORE INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na wykonanie
analizy przygotowawczej w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 POIG UDAPOIG.08.02.00-14-456/14-00 dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez ERP
Accounting Support Sp. z o. o.. Oferta firmy uzyskała 100 punktów.

Podobne dokumenty