SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A. - English Accelerator

Transkrypt

SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A. - English Accelerator
www.sokol-motocykle.pl
Warszawa, 06.03.2013
Zarząd Prywatnych Zakładów Inżynieryjnych SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A.
dziękuje Hannie Łozińskiej i Pawłowi Kowalikowi z firmy English Accelerator,
za profesjonalne tłumaczenia i pomoc w przygotowaniu do ważnych rozmów handlowych
z naszymi anglojęzycznymi partnerami.
PRYWATNE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A.
03-948 Warszawa, Ul. Meksykańska 8/44, tel. 793-718-818, email: [email protected],
NIP:1132858795, REGON:146306875, KRS:442648S, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS, Kapitał Zakładowy: 100.000,00 zł

Podobne dokumenty