w numerze - Jeziorany

Komentarze

Transkrypt

w numerze - Jeziorany
Nr 54
Październik-Listopad-Grudzień 2012
Gazeta Lokalna Mieszkańców Miasta i Gminy Jeziorany
W NUMERZE:
♦ Nagroda Ministra dla
Dyrektor DPS
♦ Promocja Projektu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
realizowanego przez
MOPS w Jezioranach
Uwaga
niebezpieczeństwo
Co się wydarzyło w
Przedszkolu
Publicznym
Dożynki 2012
Jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego
ORLIK
Pieski do adopcji
Sport
Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy 2013 Rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Życzy Redakcja gazety „Nasze Jeziorany”
Właśnie
niemal
na
Gwiazdkę dostaliśmy z rąk
Wicemarszałek
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego niecodzienny, drogocenny, bo wart
około 2,5 mln zł., długo
oczekiwany prezent w postaci umowy na realizację
projektu
„Rozbudowa,
remont i doposażenie w
pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach”.
Od początku nikt nam
nie obiecywał, że będzie
łatwo. I szybko. I bezproblemowo. Ale ani przez
chwilę nie żałowaliśmy
podjętych decyzji, zrealizowanych działań, długiego
oczekiwania w trudnych warunkach pracy i nauki. Historycznie złożone podpisy na umowie w grudniu 2010
r. rozpoczęły trwającą prawie dwa lata metamorfozę
obiektu szkoły przy ulicy Mickiewicza 11.
Pierwsze przetargi przez wielu były śledzone z wielkim zainteresowaniem. Mnóstwo spekulacji komu po-
wierzone zostanie zadanie remontu i rozbudowy. Wreszcie nadeszła odpowiedź i krótko po jej ogłoszeniu na
szkolnym placu pojawiła się ekipa firmy Rombud z
Olsztyna. Szybko przekonaliśmy się, że są kompetentni i
z profesjonalnym zaangażowaniem realizują to, co
wcześniej dla nas było jedynie papierowym wyobrażeniem projektanta.
c.d.str.2
Przez około pół roku oddzieleni
murowaną ścianą na korytarzu odczuwaliśmy jej obecność głównie
poprzez odgłosy dobiegające z budowy nowego skrzydła budynku, pokrzykiwania robotników z pnących
się ku górze kondygnacji szkoły. Z
okien szkolnych pracowni widzieliśmy jak rosną mury, powstaje dach i
wszyscy wyobrażaliśmy sobie jak to
będzie.
Do wiosny czyniliśmy codzienne
obserwacje postępu w budowie, aż
nadszedł wreszcie ten dzień, kiedy
ściana murowana oddzielająca dwie
części budynku szkoły została zburzona, a my w ciągu niespełna
dwóch dni przeprowadziliśmy się
tymczasowo na ul. Kolejową 6 do
budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach. Było czysto, sympatycznie, ale niezwykle ciasno,
co niestety w nas wszystkich w pewnym momencie,
wraz z przesileniem jesiennym, wyzwoliło uczucie frustracji. Co teraz? Jak długo jeszcze? Czy na pewno się
uda? Jak tam jest teraz? Co nowego? A czy będzie winda? A klasy jak duże? A czy będzie siłownia? Dla kogo i
gdzie?... Musiałam wysłuchać tysięcy pytań w szkole i
poza nią z jednym wiodącym na ustach wszystkich: To
kiedy się z powrotem przeprowadzacie na Mickiewicza?
Tak jakby budowę dałoby się przewidzieć co do dnia i
godziny.
Zrozumiałe zniecierpliwienie wyzwalało też podekscytowanie, które swoje apogeum osiągnęło w dniu naszego powrotu. Zachwytom nie było końca. Chodziliśmy po nowej-starej szkole jak po muzeum ze mną w
roli przewodnika, który każdemu z osobna tłumaczył: po
lewej stronie Sekretariat, na wprost nowiutka pracownia
komputerowa… toalety wyposażone są w bezdotykowe
baterie reagujące na ruch z wbudowaną fotokomórką…
a oto siłownia kompleksowo rozwijająca wasze mięśnie
z bieżnią orbitrekiem, rowerami, wioślarzem, atlasem…
2 pracownie językowe z laboratoriami językowymi, każda wartości około 30 tys. zł… jak przystało na szkołę z
certyfikatem „Szkoły nowych technologii” pracownie
wyposażone są w tablice interaktywne,
rzutniki, ekrany, laptopy, telewizory
LCD, rzutniki pisma, profesjonalne oprogramowania graficzne i bezprzewodowy
Internet dostępny na terenie całej szkoły… a oto radiowęzeł, z którego mam
nadzieję w niedługim czasie będzie rozbrzmiewać wasza muzyka i audycje…
I jak to bywa w muzeum niektórzy z nas
pogubili się, niektórzy z dodatkowymi
wrażeniami „przejechali się” windą, jeszcze inni zatraceni podziwiali przepiękne
widoki roztaczające się z okien najwyższych kondygnacji szkoły.
2
Bardzo mocno poczuliśmy, że
jesteśmy wreszcie u siebie i po raz
kolejny otrzymaliśmy wspaniały
prezent. Mickiewicza 11 znów tętni
życiem nauki na gwiazdkę- w profesjonalnym wydaniu, w wysokim
standardzie z nowym zapałem nas
wszystkich.
W Jezioranach sprawdziła się od
dawna znana reguła. Tam gdzie relacje z władzami gminnymi są dobre
placówki rozwijają się wspaniale.
Cała energia społeczna idzie na budowanie i tworzenie, a nie na walkę
i okopywanie się na zdobywanych
pozycjach. W ten sposób dopiero po
ponad 30 latach zrealizowało się
marzenie tych starszych, co to już na
emeryturach i tych młodych, którzy
obecnie tworzą dobry klimat w
szkole i wokół niej otwierając szeroko szkolne drzwi i zapraszając do
współpracy wszystkich zainteresowanych wysoką jakością kształcenia
ponadgimnazjalnego. Jesteśmy w tej
chwili naprawdę najlepsi i najbliżej
Was.
Kinga Tomaszewska
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 21 listopada 2012
r. w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczania nagród i wyróżnień za wybitne, nowatorskie
rozwiązania w pomocy społecznej. O przyznanie nagrody ubiegało się 140 kandydatów, z których Ministerstwo wybrało dziesiątkę najlepszych, wybitnych
osobistości, wśród których znalazła się nasza Pani Dyrektor – Teresa Stańczuk, która otrzymała
nagrodę indywidualną za zaangażowanie w podejmowanie działań
na rzecz mieszkańców domu pomocy społecznej oraz społeczności lokalnej.
Pani Teresa Stańczuk z pomocą
społeczną związana jest od ponad
40 lat, czyli przez całą swoją karierę zawodową. W latach 19901998 kierowała Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jezio-
ranach, który tworzyła od podstaw.
Obecnie pełni funkcję Dyrekto-
Jezioranach, jednakże jej działalność daleko wykracza poza obowiązki kierowania tą jednostką.
ra Domu Pomocy Społecznej w
Od wielu lat jest aktywnym
członkiem Powiatowej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych Powiatu Olsztyńskiego. Jako oddany
społecznik dała się także poznać
inicjując w 2005 r. powołanie
Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia FORUM KOBIET w
Olsztynie Koło Terenowe w Jezioranach. Przewodnicząc tej organizacji, zrealizowała wiele cennych przedsięwzięć na rzecz poprawy sytuacji społecznej i zdrowotnej kobiet i dzieci z terenu
gminy Jeziorany, a także gmin
ościennych.
c.d. str.4
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.
3
Na szczególne uwzględnienie
spośród tych inicjatyw zasługuje
otwarcie i wyposażenie świetlicy
środowiskowej w miejscowości
wiejskiej Frankowo, organizacja
„Białych Sobót” dla mieszkańców
gminy Jeziorany, czy też organizacja
wycieczek dla dzieci z terenów popegeerowskich.
Laureatka jest znana w środowisku lokalnym oraz w regionie jako
świetny organizator, menedżer, kreator polityki społecznej, potrafiący
zjednywać sobie ludzi i aktywizować ich do działania. Dzięki jej niezłomności przeprowadzony został
szereg gruntownych zmian w obiektach kierowanej przez nią placówki.
Jako Dyrektor, zadbała również o
wzbogacenie oferty usług skierowanych do mieszkańców, a także o profesjonalizację kadry zatrudnionej w
Domu. Utworzyła nowe pracownie i
odpowiednio je wyposażyła. Z większą częstotliwością organizowane są
różne imprezy, spotkania integracyjne, wyjazdy na spotkania zewnętrzne. W celu wzmacniania więzi rodzinnych organizowane są Dni Rodziny. Dzięki Pani Dyrektor Dom
współpracuje z Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji w Jezioranach, z którym
wspólnie organizuje zawody międzygrupowe, imprezę sportową o
zasięgu wojewódzkim pn. Dzień
Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ponadto mieszkańcy stale korzystają z hali sportowej, gdzie odbywają się zajęcia
ogólnorozwojowe, czynnie uczestniczą w zawodach tenisa stołowego,
Dniu Dziecka organizowanym przez
Olsztyńska Szkołę Wyższą, a także
w działaniach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Pani Dyrektor
nawiązała też stałą współpracę z Ze-
społem Szkół w Jezioranach, który
zaprasza mieszkańców Domu na
uroczystości szkolne, wspomaga
Dom wolontariuszami przy organizacji większych imprez sportowych i
integracyjnych.
W 2008 r. Laureatka powołała do
życia „Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych”, organizację pożytku publicznego działającą przy Domu Pomocy Społecznej w
Jezioranach, która wspiera działania
Domu. Dzięki podejmowaniu różnorodnych przedsięwzięć integrujących mieszkańców DPS z mieszkańcami Jezioran, Dom stał się istotnym
elementem życia społecznego gminy.
Pani Teresa Stańczuk we wszystkich swoich działaniach łączy profesjonalizm z osobistym zaangażowaniem, dając przykład lidera pomocy
społecznej.
Agnieszka Kiljan
Dobiega końca realizacja projektu
systemowego „Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw- wyjściem na
prostą”, realizowanego przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach w 2012 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W miesiącu wrześniu realizowano:
1. Kurs „Pracownik magazynowy +
operator wózków widłowych” zajęcia
teoretyczne i praktyczne. W kursie
uczestniczyło 5 uczestników. Zajęcia
praktyczne odbywały się w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach. Zajęcia praktyczne odbywały
się w Firmie JASAM w Olsztynie oraz
Firmie TECHPAL w Olsztynie. Kurs
przed Komisją Urzędu Dozoru Tech-
nicznego pomyślnie ukończyło 4
uczestników.
2. Kurs „Opiekunka środowiskowa”,
w którym wzięło udział 5 uczestniczek
projektu. Łączna liczba godzin kursu
wyniosła 120 godzin. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach. Zajęcia praktyczne odbywały
się w Domu Pomocy Społecznej w
Jezioranach. Kurs pomyślnie ukończyło 5 uczestniczek.
3. „Warsztaty konsultacji rodzinnych”
skierowane do grupy 8 uczestników
projektu w wieku 25-55 lat. Celem
warsztatów było pogłębienie świadomości i wiedzy na temat własnego stylu wychowawczego: pogłębienie i
usprawnienie komunikacji i współpracy z dzieckiem, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami oraz wspierania emocjonalnego
dziecka, pogłębienie wiedzy na temat
rozwoju dziecka, głębsze samopoznanie oraz wzmocnienie w roli rodzica,
kształtowanie konstruktywnej postawy
rodzicielskiej w oparciu o naukę zachowań w codziennych sytuacjach.
4. We wrześniu zakończyły się
„Warsztaty aktywizacji zawodowej” spotkania grupowe i indywidualne.
Dla każdego uczestnika podczas rozmów indywidualnych zostało opracowane IPD. Celem warsztatów było
nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie diagnozowania własnego potencjału zawodowego oraz pisania dokumentów aplikacyjnych. Pogłębienie
wiedzy w zakresie stosowania strategii
autoprezentacji podczas rozmowy
kwalifikacyjnej, a także zdobycie wiadomości nt. aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia. Ponadto pogłębienie wiedzy i umiejętności nt. aktualnej sytuacji rynku pracy, informacji
zawodowej.
W miesiącu październiku realizowano warsztaty „Pielęgnacja terenów
zielonych-ogrodnik” skierowane do 17
uczestników projektu. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezio-
4
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.
ranach. Celem warsztatów było nabycie umiejętności w zakresie pielęgnacji
terenów zielonych - ogrodnik. Zajęcia
praktyczne odbywały się w Gospodarstwie Ogrodniczym Szkółka Drzew i
Krzewów w Dobrym Mieście. Program warsztatów obejmował działanie
i obsługę sprzętu do renowacji, zakładanie i pielęgnację terenów zielonych,
niwelację terenu, wymianę gruntu,
rozplantowanie ziemi pod siew trawy i
roślin ozdobnych, podłoża ogrodnicze,
komposty, nawozy, prace pielęgnacyjne, formowanie krzewów i drzew, systemy nawadniania roślin, pielęgnację
trawników.
W listopadzie realizowano warsztaty
kosmetyki i wizażu skierowane do 9
uczestniczek projektu. Warsztaty odbywały się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach. Liczba godzin przeznaczonych na warsztaty to 25. Zajęcia prowadziła Pani Kosmetolog pracująca w Kosmetycznym
Instytucie Dr Irena Eris –Wzgórza
Dylewskie.
Zajęcia teoretyczne - 5 godzin- obejmowały: własny wizerunek, komunikację wizualną , pierwsze wrażenie,
przybory i narzędzia do wykonania
makijażu, przegląd produktów i kosmetyków do wykonania makijażu,
typy urody a dobór makijażu, najczęstsze błędy w makijażu.. Zajęcia teore-
Uwaga niebezpieczeństwo!
Rośliny doniczkowe są niewątpliwie
ozdobą każdego domu. Cieszymy się
kiedy pięknie kwitną, ale nie zdajemy
sobie sprawy, że nasze ulubione rośliny
mogą być trujące lub mogą podrażniać
skórę czy oczy. Żeby uniknąć przykrych
doświadczeń podczas pielęgnacji czy
przesadzania roślin należy zachować
maksimum ostrożności.
Szczególną Wilczomlecz Lśniący
ostrożność należy zachować przed małymi dziećmi i zwierzętami. Decydując
się na kwiaty w domu , musimy wiedzieć jakie są trujące które drażnią skórę, jak ustrzec się od niepożądanych
skutków ich działania i jak postępować,
gdy się zatrujemy.
Najpopularniejsze trujące i niebezpieczne rośliny doniczkowe:
−wilczomlecze: Gwiazda betlejemska,
Kroton, Wilczomlecz Lśniący,
Anturium
−obrazkowe: Diffenbachia, Anturium,
Filodendron,
−toinowate: Oleander, Barwinek Różowy,
−psiankowate: Psianka paprykowa,
Psianka Roczna,
Wilczomlecz Lśniący - wytwarza biały, ostry i trujący sok mleczny, który
może spowodować zapalenie skóry, pęcherze i owrzodzenia.
Anturium - kontakt skóry z sokiem tej
rośliny może spowodować wysypkę,
Diffenbachia
obrzęk gardła i języka.
Diffenbachia - kontakt z rośliną, a
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.
tyczne -20 godzin- polegały na prezentacji kosmetyków i narzędzi niezbędnych do wykonania makijażu, demakijażu i przygotowanie twarzy do aplikacji kosmetyków, zabiegi pielęgnacyjne
na cerę dojrzałą, odmładzające,
oczyszczające, zabiegi upiększające,
makijaż korygujący oczu i ust, korekta
owalu twarzy, techniki wykonania
makijażu klasycznego, dziennego,
okazjonalnego, triki wizażowe.
W miesiącu grudniu zostaną zakończone warsztaty „Poradnictwo psychologiczne” oraz odbędzie się konferencja podsumowujące realizację projektu
w 2012 roku.
Beata Łubkowska-Wróblewska
szczególnie jej przypadkowe uszkodzenie,
może wywołać stan zapalny skóry, objawiający się swędzeniem, pieczeniem, wystąpieniem wykwitów i pęcherzy. Efekt ten
może trwać do 24 godzin. Dostanie się soku
rośliny do oka powoduje silny ból, wrażliwość na światło, skurcze powiek i łzawienie. Symptomy te są czasowe, mogą jednak
trwać do kilku miesięcy.
Gwiazda Betlejemska - w łodygach i
liściach występuje
trujący sok, powodujący podrażnienia
skóry. Po spożyciu
wywołuje gwałtowną biegunkę i podrażnienie nerek.
Gwiazda Betlejemska
W naturalnym środowisku przyrodniczym liczne gatunki roślin w większym lub mniejszym stopniu
wytwarzają substancje szkodliwe czy trujące dla ludzi i zwierząt. Trucizny te chronią
roślinę przed zwierzętami roślinożernymi,
pasożytami czy chorobami. Trucizna to
mechanizm obronny. Zwierzęta rozpoznają rośliny trujące i omijają je np. żółto kwitnący jaskier króluje na okolicznych pastwiskach nietknięty przez bydło.
Lista roślin trujących jest długa. Na niej
można znaleźć rośliny uprawne (rośliny
przyprawowe), zioła czyli rośliny lecznicze
i przytoczone powyżej rośliny ozdobne. Nie
będą dla nas groźne, jeżeli będziemy wykorzystywać je we właściwy sposób.
M. Gajdasz-Smalec
5
Nowy rok szkolny 2012/2013
rozpoczęliśmy 3 września. Od samego rana w przedszkolu panował
gwar. Niektóre dzieci z uśmiechem
wracały do grona przedszkolaków po
wakacyjnej przerwie, dla innych
dzień ten był jednym z najtrudniejszych. Po raz pierwszy przekroczyły
próg przedszkola. Chociaż rozstanie
było dla wielu przedszkolaków i ich
rodziców trudne, dzieci szybko zaaklimatyzowały się i zadowolone
wracały do domów.
W bieżącym roku szkolnym do
przedszkola uczęszcza 109 dzieci,
które przynależą do pięciu grup o
na z wa c h: „ M a li o d k r y w c y ” ,
„Biedroneczki”, „Elfy”, „Chochliki”, „Muchomorki”.
Nasze przedszkole po raz kolejny
przyłączyło się do akcji „Sprzątanie
Świata”. W tym roku akcja odbywała
się pod hasłem: „Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę”. Dnia 27 września w każdej grupie przedszkolnej
prowadzone były rozmowy dotyczące problemu zaśmiecania naszej Ziemi. Przedszkolaki wyposażone w
rękawice ochronne oraz worki na
śmieci ruszyły do pracy. Dzieci
sprzątały plac zabaw oraz tereny zielone w mieście. Przedszkolaki bardzo
zaangażowały się w akcję, starały się
jak najdokładniej wykonać zadanie.
Bardzo cieszymy się, że choć odrobinę pomogliśmy, a to co najważniejsze – to wartości wychowawcze i
świadomość narastającego problemu
świata, przekazane małym dzieciom.
„Polskie lasy słyną z tego od stuleci
Że przychylne są dla dzieci
I na pewno każdy powie...
Że las to zdrowie.”
Dzień 12 października był dla
naszych przedszkolaków pełen wrażeń, a to za sprawą wyjazdu do Nadleśnictwa w Wipsowie. Głównym
celem wycieczki było poznanie środowiska przyrodniczego. Pan leśniczy opowiadał dzieciom o życiu roślin i zwierząt. Spacer po lesie dostarczył im wielu wrażeń. Dzieci
przyglądały się jesiennym barwom
liści, słuchały odgłosów przyrody.
Udało się także zebrać różne dary
jesieni, którymi później przyozdobi6
ły grupowy kącik przyrody. Podczas
pobytu w lesie przedszkolaki miały
okazję pooddychać świeżym powietrzem, zrelaksować się i wyciszyć.
Skorzystały ze słonecznej pogody, by
również pobawić się na leśnej polanie. Na długo wizyta w lesie pozostanie w naszej pamięci.
W dniach 16 i 24 października
odbyły się spotkania przedszkolaków
z policjantem. Najmłodsi dowiedzieli
się o tym, jak bezpiecznie poruszać
się drogach, bawić się w domu i w
przedszkolu oraz jak reagować w
sytuacji innych zagrożeń. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało
umundurowanie i wyposażenie policjanta. Uwieńczeniem spotkania była
możliwość obejrzenia z bliska radiowozu, który na czas pobytu zaproszonego gościa stanął za bramą
przedszkola. Każde dziecko miało
okazję usiąść na chwilę za kierownicą, lub w tylnej części radiowozu.
Ponadto przedszkolaki mogły włączyć i posłuchać sygnałów policyjnej
syreny. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, przedszkole zostało zaopatrzone w kamizelki odblaskowe i
odblaski.
Kiedy będziemy na spacerze na
pewno nikt nas nie przeoczy.
Pasowanie 5-latków na Przedszkolaków, to najbardziej wzruszająca uroczystość przedszkolna. Dzieci
przygotowują się do niej już od
pierwszych dni pobytu w placówce.
Dzielnie uczą się pierwszych wierszyków i piosenek. Nabywają szereg
umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. Kiedy nadchodzi dzień
pasowania, dzieci prezentują zdobytą
wiedzę. Na tę niezwykłą uroczystość,
która miała miejsce 26 października,
licznie przybyli zaproszeni rodzice i
goście: Ksiądz Dziekan Stanisław
Jasiński, Dyrektor Zespołu Szkół p.
Jolanta Kazimierczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych p.
Kinga Tomaszewska oraz Inspektor
ds. oświaty p. Piotr Szczyglak. Podczas uroczystości, dla świeżo upieczonych przedszkolaków i ich rodziców, wystąpiły 6-latki, które w ten
sposób chciały jeszcze raz bardzo
ciepło i serdecznie powitać nowe
przedszkolaki. Po programie artystycznym, dzieci zostały pasowane
na przedszkolaki przez p. dyrektor
Elżbietę Książek. Na zakończenie
uroczystości na dzieci czekały słodkie niespodzianki oraz zabawa taneczna.
Pasowanie na Przedszkolaka to
niezwykła uroczystość, nie można jej
do końca wyreżyserować i zaplanować, wszystko jest naturalne i często
spontaniczne… dlatego tak piękne…
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej:
www.ppjeziorany.szkolnastrona.pl
Bożena Czech, Marta Jaskulska
i Emilia Radomska
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.
Dnia 9 września w Jezioranach odbyły się
Dożynki Gminno - Parafialne. O godzinie 11
w kościele p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach odbyła się uroczysta Msza Święta, po
której barwny korowód - na czele z zespołem
Jezioranie - przemaszerował do amfiteatru.
Na początku imprezy Burmistrz Maciej Leszczyński podziękował rolnikom za zebrane
plony. Między innymi głos zabrała także p.
Urszula Pasławska podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Po oficjalnym
otwarciu z folklorystycznym brzmieniem wystąpili Jezioranie. Następnie mieliśmy przyjemność obejrzeć program artystyczny przygotowany przez p. Andrzeja Rutkowskiego.
W czasie trwania Dożynek zostały wręczone
nagrody zwycięzcom „Dożynkowego konkursu kulinarnego” oraz podziękowania za
przygotowanie wieńców dożynkowych. Po
godzinie 18 rozpoczęła się zabawa ludowa z
muzyką disco polo i electro-house. Impreza
trwała do północy. Dziękujemy przybyłym za
obecność i podtrzymywanie kultu dożynkowego. Widzimy się za rok!
K. Szydłowski
Sprzątanie Świata
we Franknowie
„Kocham,
lubię,
szanuję…
nie śmiecę” pod takim hasłem ruszyła tegoroczna
akcja „Sprzątanie Świata - Polska”.
28 września 2012 roku na sprzątanie wyruszyli także uczniowie Szkoły Podstawowej we Franknowie.
Każda klasa pod opieką nauczyciela zbierała śmieci
w wyznaczonym regionie. Dzieci z wielkim zaangażowaniem porządkowały przydrożne tereny, trawniki. Miłym zakończeniem akcji były cukierki, z których papierki trafiły do koszy na śmieci.
Martyna Pizoń, Natalia Puławska
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.
Akademia 11 listopada
we Franknowie
9 listopada 2012 roku w Szkole Podstawowej
we Franknowie odbyła się akademia z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. Podczas
uroczystości prześledziliśmy historię rozbiorów
Polski i próby walki o wolność narodu. Przypomnieliśmy sobie, co się wydarzyło 11 listopada
1918 roku.
Martyna Pizoń, Natalia Puławska
– uczennice kl. V SP Franknowo
7
szawskiego. Do Jezioran przeprowaPaństwo Sawko mieszkali blisko
Jubileusz 50-lecia
dzili się w 1977 roku. Dochowali się siebie. Pani Teresa przeprowadziła
pożycia małżeńskiego 3 synów, 6 wnucząt i 1 prawnuka. się do Krokowa w 1946 roku z wojew gminie Jeziorany Receptą na długoletnie pożycie mał- wództwa białostockiego, zaś pan
W dniach 20, 21 i 24 września
2012 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jezioranach, odbyły się jubileusze „Złotych Godów” par małżeńskich, które od pół wieku trwają
przy złożonej sobie przysiędze małżeńskiej. Wśród par, które przeżyły
wspólnie 50 lat znaleźli się: Państwo
Anna i Edward Borawscy, Tadeusz i
Krystyna Fierkowicz, Zofia i Alojzy
Kowalscy, Irena i Tadeusz Liziniewicz, Stefania i Józef Myśliwiec,
Eugenia i Marian Onichowscy, Zofia
i Andrzej Pollakowscy, Teodora i
Kazimierz Rzemieniewscy oraz Teresa i Władysław Sawko. Za niezłomną miłość i przykład życia we
dwoje Dostojni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Aktu
dekoracji dokonał pan Władysław
Daliga - Zastępca Burmistrza Jezioran w obecności pani Danuty Boradyn - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, która życzyła gościom
wszelkiej pomyślności, długich lat w
dobrym zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Wręczono listy gratulacyjne,
upominki oraz bukiety czerwonych
róż. Po zakończeniu części oficjalnej
przy kawie, obudziły się wspomnienia, i ze wzruszeniem
przywołano
tamte dni sprzed
pięćdziesięciu lat,
kiedy jubilaci stawali na ślubnym kobiercu i wypowiadali
sakramentalne
„Tak”.
Państwo Kowalscy
spotkali się na zabawie. Oboje Państwo
przybyli do naszej
gminy w 1947 roku,
pani Zofia do Kramarzewa z województwa rzeszowskiego, a pan Alojzy
do Olszewnika z
województwa war8
żeńskie Państwa Kowalskich jest
„uśmiech na wszystko, czy jest dobrze, czy jest źle”.
Pani Irena Liziniewicz od urodzenia mieszka w Krokowie. Pan Tadeusz Liziniewicz przybył do Derca w
1946 roku, a w 1953 roku przeprowadził się do Krokowa, gdzie mieszka do dzisiaj. Znają się od dzieciństwa, bo mieszkali przez miedzę.
Państwo Liziniewicz poświęcili się
pracy na gospodarstwie rolnym. Dochowali się 3 dzieci, 6 wnucząt i 2
prawnuków. „Trzeba mieć zaufanie i
granice” - to ich sprawdzona recepta
na trwałość małżeństwa.
Pani Eugenia Onichowska przeprowadziła się do Olszewnika w 1946
roku z województwa białostockiego.
Pan Marian Onichowski przybył do
Żardenik w 1957 roku z województwa szczecińskiego. Państwo Onichowscy poznali się na zabawie w
Olszewniku. Pan Marian prawie
całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy kierowcy. Pani Eugenia
pracowała w szpitalu, żłobku i Domu Pomocy Społecznej. Państwo
Onichowscy mają 2 córki i 4 wnucząt. „Miłość, cierpliwość i zrozumienie”, to recepta na długoletnie
pożycie małżeńskie Jubilatów.
Władysław przybył do naszej gminy
w 1957 roku z Grodna. Pan Władysław chodził do małżonki „za górkę”, poznali się w Krokowie, gdzie
mieszkali. Jubilaci dochowali się 3
dzieci i 5 wnuków. Państwo Sawko
stwierdzili, że „gdyby posiadali receptę na długoletnie pożycie małżeńskie, pewnie byliby najbogatszymi ludźmi na świecie. Ich własną
receptą jest miłość do dzieci i wnuków, chęć codziennego uczestniczenia w ich radościach, troskach i kłopotach, patrzenia jak dorastają, jak
osiągają sukcesy lub nawet jak ponoszą chwilowe niepowodzenia. Miłość to najlepsze lekarstwo na wszelkie bolączki dnia codziennego.”
Niezwykłym zbiegiem okoliczności podczas uroczystości Złotych
Godów tych czterech par było to, że
każdą z nich coś łączyło, znaleźli się
dawni sąsiedzi, koledzy z wojska, a
nawet pierwsze miłości.
Państwo Borawscy przybyli z
Mielna do miejscowości Potryty i
tam pozostali do dzisiaj. Pani Anna
pochodzi z województwa rzeszowskiego, a Pan Edward z województwa białostockiego. Jubilaci poznali
się w miejscowości Małdyty na zabawie. Ślub kościelny wzięli 6 lat
wcześniej niż ślub
cywilny. Oboje pracowali w Państwowym Gospodarstwie
Rolnym, a później
Pan Edward przez 15
lat prowadził sklep w
Potrytach. Dochowali się 6 dzieci, 27
wnucząt i 21 prawnuków. „Być cierpliwym” to kolejna
recepta na długoletnie pożycie małżeńskie.
Pani Stefania Myśliwiec pochodzi z
Lwowa, a pan Józef
Myśliwiec pochodzi
z Lublina, oboje
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.
przybyli do Derca i tam pozostali.
Pani Stefania w 1946 roku, a Pan
Józef dwa lata później. Na początku
Jubilatka pracowała w sklepie, a Jubilat był kierowcą w POM-ie. W
następnych latach oboje zajęli się
pracą na gospodarce. Poznali się,
gdy pan Józef przychodził do ojca
Ppani Stefanii do pracy na polu i w
obejściu. W zasadzie mieszkali
przez miedzę. Dochowali się 2 dzieci, 3 wnuków i 3 prawnuków. Ich
recepta na długoletnie pożycie małżeńskie to „cierpliwość i zrozumienie”.
Pani Teodora Rzemieniewska pochodzi z województwa lubelskiego,
do Zerbunia przyjechała w 1962 roku, pan Kazimierz pochodzi z województwa warszawskiego i przyjechał do Miejskiej Wsi w 1946 roku.
Jubilaci całe życie poświęcili się
pracy na gospodarstwie rolnym. Pan
Kazimierz przewoził całą rodzinę
pani Teodory ze stacji do Zerbunia i
wtedy się zapoznali, a za 6 miesięcy
wzięli ślub. Dochowali się 3 dzieci i
4 wnucząt. „Cierpliwość, zrozumienie i ustępliwość” - to ich sprawdzona recepta na trwałość małżeństwa.
Państwo Fierkowicz przybyli do
miejscowości Derc w 1966 roku z
gminy Radzieje z miejscowości Dłużec. Jubilaci przez
3 lata gospodarzyli z rodzicami,
następnie prowadzili własne gospodarstwo rolne.
Państwo Fierkowicz poznali się u
wujka pana Tadeusza, do którego
pani Krystyna pojechała po świadectwo dla konia.
Jubilaci dochowali
się 4 dzieci i 4
wnucząt. Ich recepta na długoletnie pożycie małżeńskie,
to
„cierpliwości
i
jeszcze raz cierpliwości”.
Pani Zofia Pollakowska pochodzi
z gminy Lipno, a
pan Andrzej z
Gminy Barczewo. Pani Zofia do
Krokowa w gminie Jeziorany przybyła w 1960 roku, ponieważ została
skierowana do pracy. Państwo Pollakowscy poznali się w Szkole Podstawowej w Krokowie, Pan Andrzej
był przełożonym Pani Zofii i po
dwóch latach wspólnej pracy wzięli
ślub. Jubilaci poświęcili się pracy z
dziećmi, oboje byli nauczycielami.
Pana Andrzeja zawsze pasjonowała
muzyka i dzięki małżonce, od 1983
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.
roku
przygrywa
w
zespole
„Jezioranie”. Jubilaci dochowali się
3 córek i 5 wnucząt. „Dobra żona to
męża korona”, to ich recepta na długoletnie pożycie małżeńskie.
Wyborowy strzelec Amor jeszcze
nie raz i nie dwa ugodzi strzałą wybrane przez siebie pary i sprawi, że
staną na ślubnym kobiercu. I oby
doczekały one tak długich lat razem
jak Nasi Jubilaci.
Magdalena Klęczar
9
Autor cyklu: Z. Sadza
Virginia Cleo Andrews:
Kwiaty na poddaszu. Świat
Książki 2012.
10
„Kwiaty nad poddaszu”, to powieść,
która opowiada swoim czytelnikom
historię - doświadczonej przez życie rodziny. Po śmierci głowy rodziny,
Dollangangerowie zmuszeni są poprosić o pomoc krewnych, którzy w przeszłości się ich wyrzekli. W związku z
zaistniałą sytuacją, nie posiadają oni
żadnych praw, a i tak powinni być
wdzięczni za możliwość potajemnego
zamieszkiwania pomieszczeń, które od
tamtej pory miały się stać dla nich jedynym miejscem, jakie będzie im dane
oglądać. Z biegiem czasu okazuje się
również, iż świat kryje przed nimi wiele
tajemnic, a każda kolejna wydaje się
być coraz bardziej nie do pomyślenia.
Rozpoczynając swoją przygodę z
literaturą Virginii C. Andrews, nie wiedziałam czego powinnam się po niej
spodziewać. Nie mniej jednak ucieszyłam się, gdy po kilkudziesięciu przeczy-
tanych stronach, moje pierwotne obawy, okazały się być całkowicie bezpodstawne. Ostatnimi czasy czytuje wiele
powieści, które wzbudzają we mnie
większe (lub mniejsze) pokłady emocji
ale dopiero „Kwiaty na poddaszu” sprawiły, iż zdenerwowałam się niemiłosiernie. Należę do grona osób, które są
w stanie zrozumieć naprawdę wiele ale
denerwują się bardzo szybko. Obawiam
się tylko, że nic nie będzie w stanie
przekonać mnie do tego, iż są ważniejsze rzeczy na świecie, niż dobro własnych dzieci.
Omawiane tym razem dzieło literackie, chciałabym polecić zarówno tym
bardziej wymagającym Molom Książkowym, jak i tym, którzy w dalszym
ciągu szukają historii, które byłyby w
stanie otworzyć ich serce na krzywdę
innych. Gwarantuję Wam, że warto!
K.E. Semen-Siekaniec
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.
Wesołych Świąt
BoŜego Narodzenia,
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,
Odpoczynku od codziennych trosk,
Świąt niosących nadzieję
na lepszy Nowy 2013 Rok
Ŝyczy
Burmistrz Jezioran
Maciej Leszczyński
ROZBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W JEZIORANACH
Gmina Jeziorany zakończyła realizację projektu „Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
Oś 3 Infrastruktura społeczna, Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Całkowita wartość projektu wynosi
2 390 105,17 zł, z czego kwota 1 926 754,58 zł stanowi wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem projektu była rozbudowa oraz modernizacja istniejącej części obiektu, a także wyposażenie placówki w nowoczesne i innowacyjne pomoce dydaktyczne oraz w sprzęt komputerowy i multimedialny.
Pozyskanie nowych, nowoczesnych pomieszczeń przeznaczonych do celów dydaktycznych w znaczny sposób wpłynie na
zwiększenie efektywności prowadzenia obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego i stworzy możliwość uzyskania wyższej
jakości kwalifikacji zawodowych.
W ramach realizacji projektu zakupiono 200 sztuk sprzętu i pomocy naukowych - 55 szt. pomocy multimedialnych oraz
145 szt. pomocy dydaktycznych. Są to pomoce i urządzenia sportowe, sprzęt i pomoce matematyczne, przyrodnicze, historyczne i językowe, komputery oraz nowoczesny sprzęt multimedialny i audiowizualny, dzięki którym możliwe jest nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu, preferujących metody interaktywne.
Udział w projekcie znacząco poprawił warunki kształcenia oraz stworzył nową jakość w przekazywaniu wiedzy. Dzięki
uczestnictwu w projekcie możliwym stało się przygotowanie absolwenta aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego na
rynku pracy, mającego równe szanse startu życiowego. Optymalne warunki kształcenia z pewnością przełożą się na podwyższenie poziomu przygotowania edukacyjnego uczniów.
Beneficjent
Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Gmina Jeziorany
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.
11
W ramach inwestycji pod nazwą:
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu Moje
Boisko Orlik 2012, na terenie Zespołu Szkół w Jezioranach zostały wykonane następujące obiekty:
1. Boisko sportowe
− boisko do piłki nożnej - o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni
1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) z
nawierzchnią syntetyczną typu
„sztuczna trawa” wraz z wyposażeniem
− boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykówki - 19,1m x
32,1m o powierzchni 610,00 m2
(pole gry 15,1m x 28,1m) o nawierzchni poliuretanowej
2. Pawilon socjalno-szatniowy o powierzchni użytkowej 69,77 m2
3. Ogrodzenie i piłkochwyty
4. Ciągi komunikacyjne
5. Oświetlenie boisk
6. Odwodnienie
7. Kanalizacja deszczowa i sanitarna
8. Przyłącza wodociągowe.
Całkowity koszt budowy wyniósł
1.123.000 zł, w tym dofinansowanie w
kwocie 1.063.000 zł otrzymaliśmy z
Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania
lokalnych strategii rozwoju.
Justyna Kostrupska
12
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.
Człowiek – najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: POKL.09.01.02-28-145/12-00
„Liceum tuż przed NAMI!”
Biuro projektu znajduje się w Sekretariacie Gimnazjum w Jezioranach
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
PRACOWNICY BIURA PROJEKTU:
Specjalista ds. rekrutacji Gimnazjum – p. Marian Łapiński, tel. 89 718 11 63
Koordynator projektu – p. Anna Gleszczyńska, tel. 89 539 27 41
strona internetowa: www.zsjeziorany.edupage.org
www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl zakładka: ”Promocja projektów/POKL”
Człowiek – najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: POKL.09.01.02-28-062/12-00
„Podstawówka na START”
W ramach projektu realizowane są DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO –
– WYRÓWNAWCZE, PRZYGOTOWUJĄCE DO SPRAWDZIANU
SZÓSTOKLASISTY ORAZ ZAJĘCIA Z UCZNIAMI UZDOLNIONYMI
MATEMATYCZNIE.
Głównym celem projektu jest ROZSZERZENIE OFERT DODATKOWYCH ZAJĘĆ
EDUKACYJNYCH W Szkole Podstawowej w Jezioranach w latach 2012/13 i 2013/14
wykorzystujących innowacyjne metody nauczania
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W BIURZE PROJEKTU:
u specjalisty ds. rekrutacji – p. Elżbiety Błaszczyk, tel. 89 718 15 35
u koordynatora projektu – p. Justyny Kostrupskiej, tel. 89 539 27 48
na stronie internetowej: www.zsjeziorany.edupage.org
www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl
Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Miejskim w Jezioranach,
Plac Zamkowy 4, pok. Nr 9.
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.
13
płeć: suka
wiek: około 4 lata
rasa: mieszaniec, Rozmiar: mały
szczepienie: tak
Opis: jest bardzo ruchliwa, niestety nie przepada za dziećmi.
płeć: suka
wiek: około 4 lata
rasa: mieszaniec
Rozmiar: mały szczepienie: tak
Opis: jest bardzo ruchliwa, w
kontakcie z obcymi osobami
cechuje ją nieufność
płeć: suka
wiek: około 3 lata
rasa: mieszaniec
płeć: pies
wiek: około 5 lata
rasa: mieszaniec
Rozmiar: średni szczepienie: tak
Opis: jest łagodny, bardzo sympatyczny. Potrzebuje poczucia bezpieczeństwa
i kochającego właściciela. Niestety do
schroniska trafił po wypadku,
po którym nie porusza się
całkowicie sprawnie.
Rozmiar: mały szczepienie: tak
Opis: jest łagodna, przyjazna,
wesoła, bardzo kontaktowa.
Czeka na dobry dom.
kontakt:
tel. 089 7181545
dni powszednie
od 700 do 1500
14
płeć: suka
wiek: około 4 lata
rasa: mieszaniec
Rozmiar: mały szczepienie: tak
Opis: jest łagodna, bardzo
sympatyczna. Potrzebuje
poczucia bezpieczeństwa
i kochającego
właściciela.
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.
sport * sport * sport
27 października 2012 nad Jeziorem Ring w Tłokowie, odbyły się
ostanie zawody z cyklu Grand
Prix Jezioran w Wędkarstwie.
Zawody, które cieszą się coraz
większą popularnością zarówno
wśród uczestników jak i kibiców.
O 7:00 mimo chłodu, każdy w
pełnej gotowości rozpoczął połowy szczupaków (to II tura zawodów spinningowych). Nieliczne
okazy o okazałej wadze dały bezpośrednie zwycięstwo. Jedna,
dorodna sztuka odniosła sukces.
Klasyfikacja II zawodów spinningowych:
I – Ilczuk Damian
II – Tałałaj Damian
III – Romanik Łukasz
Końcowa klasyfikacja Grand
Prix Jezioran w wędkarstwie:
I – Kłosowski Krzysztof
II – Hrynkiewicz Wojciech
III – Ryfka Roman
Zawodnicy otrzymali puchary i
nagrody indywidualne ufundowane przez sponsorów : Burmistrz Miasta Jeziorany, Przeds ię b io r s t wo Ro ma no w s c y
(ufundowali roczny karnet na
połów ryb nad Jeziorem Ring w
Tłokowie), Miejski Klub Sportowy Jeziorany, Firma Royal oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Jezioranach.
Podsumowując cały cykl Grand
Prix Jezioran w Wędkarstwie,
można stwierdzić, że jest to impreza, która już na stałe zostanie
wpisana do kalendarza imprez
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Jezioranach. Odbyły się 4 tury
zawodów (01.05, 28.07, 01.09,
27.10) wszystkie nad Jeziorem
Ring w Tłokowie. Złowiono prawie 1100 sztuk ryb, które w
przybliżeniu ważyły 45 kg. Największa ryba jaka została złowiona to szczupak, który ważył 2 kg
a największa ilość złowionych
Rundę jesienną sezonu 2012/2013
MKS Jeziorany rozpoczął z miejsca (wynik uzyskany po rundzie
wiosennej). Po zmianie trenera,
nastąpiły również zmiany w rozegraniach na boisku. Mimo doświadczenia, gdyż MKS gra już
trzeci sezon w Lidze Okręgowej
to XIV miejsce, nie jest wielkim
osiągnięciem i aby utrzymać się
chociaż w środku tabeli, zawodnicy MKS-u w następnej rundzie
wiosennej musi włożyć wiele
starań, aby utrzymać to co przez
30 lat było tak ciężkie do osiągnięcia (awans do Ligi Okręgowej po 30 latach). Miejmy, że zła
ryb przez jednego wędkarza w
trakcie jednych zawodów to 200
sztuk. W przyszłym roku również planowane są zawody z cyklu Grand Prix. Już teraz zapraszamy wszystkich miłośników
wędkowania.
A jeśli mróz dopisze, to Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie
chciał również zorganizować lodowe Mistrzostwa Gminy w
Wędkowaniu. W takim razie czekamy na mróz.
K. Żmijewska
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.
passa tego sezonu ulegnie na lepszą w kolejnym i MKS będzie
walczył o każdy punkt o jak najlepsze miejsce w tabeli. Kibiców
zapraszamy do wiernego wspierania MKS-u w nowym sezonie
rundy wiosennej. Już teraz serdecznie zapraszamy.
K. Żmijewska
15
sport * sport * sport
16 listopada
2012roku ruszyła największa i
najbardziej
oczekiwana
impreza roku - IX Edycja Gminnej Ligi Piłki Halowej w Jezioranach. Edycja, która w swych
szeregach zebrała 20 drużyn (tj.
około 300 zwolenników halowej
piłki nożnej). W I Lidze rywalizują następujące zespoły: (Auto
Części Zahor, Lech Lidzbark
Warmiński, Sensia II Olsztyn,
MKS Jeziorany, Parafialni, Radostowo, Eco - Ter, Wściekłe
Buciory). II Liga (WKS Piszewo,
Huragan Come - Back, Zacisze
Zerbuń, Zakościelni, Gimnazjum
Jeziorany, ZSP Jeziorany, Kole-
jarz Potryty, Zlepek Team, Polkajmy, Zwierzyniec Jeziorany,
Kostrzewy). Gminna Liga Piłki
Halowej w Jezioranach znana
jest w województwie warmińsko
- mazurskim z wysokiego poziomu gry. W tej edycji do rozgrywek nie przystąpiła drużyna Futbol Cafe, która w poprzednich
latach musiała zadowolić się II
lub III miejscem. Po dwóch kolejkach trudno jest wskazać faworyta do zwycięstwa zarówno
w I jaki i II Ligi. Na uwagę zasługuje fakt, że większość drużyn posiada własne stroje, kibiców i sponsorów. Impreza, która
z roku na rok nabiera coraz większego rozmachu dzięki sponsorom. Dziękujemy wszystkim
tym, którzy przyczyniają się do
jej rozwoju: Burmistrz Jezioran,
Zakłady Mięsne Potorscy, Firma
Royal, Centrum Handlowe Grochowscy, Firma R-GOL, Restauracja Klimat i wszystkim którzy
przyczynili się do zorganizowania IX Edycji Gminnej Ligi Piłki
Halowej.
Rozgrywki halowe, to świetny
sposób na propagowanie sportu
na terenie gminy Jeziorany, a
także alternatywny sposób na
spędzanie czasu wo lnego.
Wszystkich kibiców zapraszamy
do czynnego udziału w meczach
w piątki od godz. 16:40 i w soboty od godziny 16:00 w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Jezioranach oraz do śledzenia
wyników na stronie internetowej
www.futsal-serwis.pl w zakładce
Ligi Środowiskowe.
J. Żmijewska
ZAPROSZENIE
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach zaprasza
miłośników zimnych kąpieli do „KĄPIELI MORSÓW”.
Kąpiele Morsów odbywają się każdą sobotę o godz. 15:00
w Jeziorze Ring w Tłokowie.
Zalety zimnych kąpieli:
- zahartowanie ciała
- zwiększenie odporności organizmu
- poprawa wydolności układu sercowo – naczyniowego
- lepsze ukrwienie skóry,
Przyjdź czekamy właśnie na CIEBIE!
Redaktor Naczelny: Zbigniew Sadza
Redakcja Gazety: Katarzyna Edyta Semen - Siekaniec, Patrycja Ostałowska, Jagoda Żmijewska, Krystian Szydłowski, Katarzyna Borówko,
Maria Gajdasz-Smalec, Joanna Potorska, Sylwia Kondej.
Skład komputerowy i opracowanie graficzne: Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka, korekta: Krystyna Banasiuk
Siedziba redakcji: Jeziorany, ul. Konopnickiej 13 budynek D (I piętro)
ZAPRASZAMY NA STRONĘ:
www.jeziorany.com.pl/?id=gazeta
NUMER TELEFONU DO REDAKCJI: 606 751 903 E-MAIL: [email protected]
16
Nasze Jeziorany, Nr 54/październik, listopad, grudzień 2012 r.