VIII Festiwal Piosenki Dziecięcej

Transkrypt

VIII Festiwal Piosenki Dziecięcej
REGULAMIN
VIII FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ
CHĘCINY 2016
1. Dnia 11 czerwca 2016r. o godz. 15.00 na Rynku Górnym w Chęcinach odbędzie się
VIII FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ
2.
Do wzięcia udziału w Festiwalu zapraszamy dzieci z klas I-III.
3.
Laureaci z poprzednich edycji Festiwalu Piosenki Dziecięcej, nie mogą brać udziału
w konkursie.
4.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
5.
Jury wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają pamiątkowy puchar
6.
Reprezentanci będą rywalizowali w kategorii – solista/solistka. Jeden utwór należy
wykonać na pół playbacku (akompaniament na CD lub pendrive, głos na żywo).
Dopuszcza się śpiew z własnym akompaniamentem lub z towarzyszeniem osoby
akompaniującej.
7. Akompaniament zaleca się przesłać na adres mail:
[email protected] - do 8 czerwca 2016 r.
8.
Ze szkoły może wziąć udział trzech solistów, po jednym z klasy I, II, III.
9.
Festiwalowe prezentacje będą miały następujący temat:
„ Piosenka jest dobra na wszystko”
10. Festiwal będzie miał formę konkursu. Wykonawcy będą rywalizowali o Puchar Burmistrza
Gminy i Miasta Chęciny - Roberta Jaworskiego.
11.
Zgłoszenia należy dokonać wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową (zał. nr 1) dla
każdego uczestnika oddzielnie.
12.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 6 czerwca 2016r.
13.
Zgłoszenia należy przesłać na adres mail: [email protected]
Dodatkowe informacje można uzyskać w :
Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego
w Polichnie
26-060 Chęciny
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Januszek - tel. 697 698 854
14.
Organizator nie zapewnia transportu.
15.
Opiekunowie uczestników ponoszą pełną odpowiedzialność za dyscyplinę i
bezpieczeństwo dzieci w trakcie trwania festiwalu.
Serdecznie zapraszamy

Podobne dokumenty