akusz danych mleczko do czyszc

Transkrypt

akusz danych mleczko do czyszc
SFERA SP. Z O.O.
31-344 Kraków; ul. Ojcowska 166
Tel/fax: (+48 12) 636 83 63
Data: 14.11.2011
ARKUSZ DANYCH SKŁADNIKÓW
(Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów
z późniejszymi zmianami)
NAZWA PRODUKTU: Mleczko do czyszczenia cream
NAZWA PRODUCENTA: Sfera sp. z o.o.
Ul. Ojcowska 166
31-344 Kraków
Tel. 48 (12) 626 35 5
www.sferamydlo.com.pl
SKŁAD CHEMICZNY DETERGENTU:
Lp.
Nazwa surowca
Nazwa surowca wg INCI
Nazwa wg Farmakopei
Europejskiej
1
Woda
Aqua
Aqua
2
Węglan wapnia
Calcium Carbonate
Calcii carbonas
3
Alkohole C12-C14, produkt reakcji z
tlenkiem etylenu
4
Węglan sodu
Sodium Carbonate
Natrii carbonas
5
Alkilobenzenosulfonian sodowy
Sodium Dodecylobenzenesulfonate
6
Emulsja silikonowa
7
Kopolimer akrylowy
Acrylates Copolymer
8
Wodorotlenek sodu
Sodium Hydroxide
9
Bronopol
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
10
Methylchloroisothiazolinonu
11
Methylisothiazolinonu
Natrii hydroxidum
Methylchloroisothiazolinone
Methylisothiazolinone
Link do strony internetowej Pharmacos Komisji Europejskiej, która zawiera tabelę korelacji między nazwami INCI, a nazwami Farmakopei Europejskiej i
numerami CAS znajduje się pod adresem:
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_inci_index.htm
Strona 1 z 1