WYDZIAŁ PREWENCJI KMP W ŁODZI SZKOLENIE W NBP NA

Transkrypt

WYDZIAŁ PREWENCJI KMP W ŁODZI SZKOLENIE W NBP NA
WYDZIAŁ PREWENCJI KMP W ŁODZI
Źródło: http://lodz.policja.gov.pl/elp/aktualnosci/2271,Szkolenie-w-NBP-na-temat-oszustw-quotpod-legendaquot.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 12:32
SZKOLENIE W NBP NA TEMAT OSZUSTW "POD LEGENDĄ"
"Bezpieczny senior" - współpraca Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z Narodowym Bankiem Polskim Oddział Okręgowy w
Łodzi.
W związku z nasileniem się w ostatnim czasie oszustw "pod legendą na wnuczka i policjanta”, dokonywanych na osobach w
podeszłym wieku, w trosce o ich bezpieczeństwo funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Łodzi nawiązali współpracę z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego Oddziału
Okręgowego w Łodzi w obszarze profilaktyki społecznej skierowanej do osób starszych oraz przedstawicieli łódzkich banków
komercyjnych i niekomercyjnych. Współpraca ma na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz ochrony osób w
podeszłym wieku i wyeliminowanie tego typu procederów przestępczych w przyszłości. Współpraca międzyinstytucjonalna w
tym zakresie realizowana jest w ramach programu prewencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pn. "Razem Tworzymy
Bezpieczną Łódź” i polega na tym, że Komenda Miejska Policji w Łodzi jako ambasador akcji Narodowego Banku Polskiego o
nazwie "Akademia Dostępnych Finansów”, wspólnie z Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Łodzi prowadzi
cykl spotkań profilaktycznych z przedstawicielami łódzkich banków komercyjnych i niekomercyjnych, nad którymi sprawuje
nadzór finansowy NBP. Spotkania te mają na celu zwiększenie uwagi pracowników tych banków na osoby starsze
wypłacające znaczne kwoty pieniężne, będące w bankach samotnie bądź w towarzystwie innych osób, a w przypadkach
wzbudzających podejrzenia pracowników banku, aby niezwłocznie powiadamiali oni Policję.
Ponadto w ramach wzajemnej współpracy przeprowadzane są wspólne spotkania profilaktyczne łódzkich policjantów i
pracowników NBP Oddziału Okręgowego w Łodzi z seniorami - słuchaczami łódzkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku podczas których osoby starsze są informowane, w jaki sposób postępować, aby uniknąć oszustwa metodą na "legendę”.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij