8 Wspaniałych

Transkrypt

8 Wspaniałych
Wspaniali wybrani
Dnia 12 kwietnia 2013 roku w sali sesyjnej Rady Powiatu Dębickiego odbyło
się podsumowanie XIII powiatowego Etapu XIX Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego
Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”
Do tegorocznej edycji zgłoszono 19 kandydatów. Komisja miała bardzo trudne
zadanie, by spośród zgłoszonych do konkursu młodych ludzi, wybrać tę jedną wspaniałą
ósemkę.
Kryteria
oceny
mają
jedynie
charakter
pomocniczy,
ale
uwzględnia
się konsekwencję w realizacji działań, zaangażowanie i wysiłek w osiąganiu celu, wytrwałość
w pokonywaniu trudności i w końcu ich skuteczność w postaci wymiernego efektu
społecznego.
Komisja w składzie:
1. Barbara Pelczar – Białek – Dyrektor Wydziału Edukacji
2. Paweł Adamek – Członek Zarządu Powiatu Dębickiego
3. Lucyna Samborska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dębickiego
4. Małgorzata Gargas – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy
5. Krystyna Wolska – Wiceprezes Stowarzyszenia Dębickie Hospicjum Domowe
dokonała wyboru tegorocznych laureatów. Zostali nimi
Agata Cierniak – uczennica IV klasy technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.
Jest aktywną wolontariuszką w placówce ”Promyki Nadziei” oraz członkiem Klubu Ośmiu,
w ramach którego współpracuje z Domem Dziecka w Dębicy. Uczy się języka migowego,
dzięki czemu służy pomocą w Polskim Związku Głuchych, tłumacząc msze św. w Parafii
p.w. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy. Jest wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy oraz akcji „Pola Nadziei", z której dochód przeznaczony jest na Dębickie Hospicjum
Domowe.
Karolina Kędzior jest uczennicą II klasy technikum w Zespole Szkół Nr 4 w Dębicy.
Współorganizatorka wielu akcji charytatywnych na terenie szkoły – „Góra Grosza”, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Pola Nadziei” oraz kampanii na rzecz Fundacji Osób
Niepełnosprawnych i Niewidomych „Pomóż i Ty”. Zainicjowała zbiórkę pieniędzy na zakup
pokarmu dla psów przebywających w schronisku dla zwierząt.
Przygotowuje audycje
nadawane przez szkolny radiowęzeł np. na temat praw dziecka. Poza szkołą działa
w Świetlicy Środowiskowej, włącza się w akcję PCK, zbierając pieniądze np. w TESCO
na paczki świąteczne dla potrzebujących rodzin.
Paulina Giergowska jest uczennicą III klasy Publicznego Gimnazjum w Brzostku.
Od sześciu lat aktywnie działa w wolontariacie. Udziela się w Parafialnym Caritas,
Warsztatach Terapii Zajęciowej, Publicznym Przedszkolu, Gminnej Bibliotece oraz Centrum
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Corocznie organizuje działania charytatywne, m.in.
w ramach akcji „Góra Grosza”, zbiera pieniądze na rzecz wspierania i budowy rodzinnych
domów dziecka. Zajmuje się dziećmi z rodzin patologicznych, działa na rzecz ochrony
środowiska.
Piotr Sumień jest uczniem klasy III technikum w Zespole Szkół nr 4 w Dębicy. Angażuje
się w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły oraz poza szkołą. Jest
wolontariuszem „Pól Nadziei” i akcji „Góra Grosza”. Od ukończenia 18 roku życia regularnie
oddaje krew dębickim punkcie krwiodawstwa. Wraz z członkami Szlaku Partyzanckiego
organizuje rajdy historyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych. Od lat uczestniczy w Międzynarodowych Saletyńskich Spotkaniach
Młodych. W ostatnim czasie dołączył do grona organizatorów tych spotkań.
Aleksandra Ziaja jest uczennicą III klasy w Zespole Szkół nr 2 w Dębicy. Aktywna
wolontariuszka Wolontariatu „Kwiatek”, w ramach którego uczestniczy w ogólnopolskiej
akcji „Pola Nadziei” oraz Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przez dwa lata zbierała
środki pieniężne na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji
materialnej. Kwestowała na rzecz matki chcącej sprowadzić ciało swojej, zmarłej w Neapolu,
córki. Pomaga koleżance, która po ciężkim wypadku samochodowym realizuje nauczanie
indywidualne.
Magdalena Jędrzejczyk – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława
Jagiełły w Dębicy. Inicjatorka licznych akcji charytatywnych na terenie szkoły, m.in. na rzecz
dzieci z Domu Dziecka HANKA i Dębickiego Hospicjum Domowego. Zorganizowała
dwa koncerty charytatywne oraz obóz letni dla drużyny harcerskiej. Aktywnie działa na rzecz
bezdomnych zwierząt, jest wolontariuszką „Szlachetnej Paczki” i Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Swoją przyszłość planuje związać z kierunkami medycznymi,
interesuje się pierwszą pomocą przedmedyczną. Jest obdarzona talentem literackim,
który wykorzystuje pisząc artykuły na szkolną stronę internetową i do lokalnych gazet.
Proszona o pomoc nigdy nie odmawia.
Paulina Hajdon jest uczennicą klasy III Publicznego Gimnazjum w Pustyni. Angażuje
się w działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem ludzi zdrowych.
Organizuje zabawy andrzejkowe i karnawałowe dla uczniów szkoły oraz niepełnosprawnych
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli. Wolontariuszka Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, akcji „Pola Nadziei” oraz „Góra Grosza”.
Sabina Ryniewicz jest uczennicą III klasy technikum w Zespole Szkół Zawodowych
w Pustkowie Osiedlu. Czynnie działa w szkolnym wolontariacie - zbierała pieniądze
w ramach akcji „Góra Grosza”, jest wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
oraz akcji „Pola Nadziei”. Podczas ferii zimowych opiekuje się dziećmi przebywającymi
na zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.
Komisja Konkursu postanowiła ponadto wyróżnić
1. Annę Żurek – I LO w Dębicy
2. Przemysława Proszowskiego – ZS nr 2 w Dębicy
Wspaniałą została Magdalena Jędrzejczyk, która reprezentować będzie Powiat
Dębicki na Eliminacjach Ogólnopolskich w Warszawie, a wszyscy laureaci wyłonieni
w eliminacjach powiatowych w miesiącu czerwcu wyjadą na Finał Konkursu, który
w tym odbędzie się w Rzeszowie.
Podsumowując XIII edycję Władysław Bielawa ,Starosta Powiatu Dębickiego powiedział:
-(...) „W tym konkursie najważniejsze jest piękno charakteru młodego człowieka.
Ta inicjatywa stanowi okazję do ukazania wielu wrażliwych, młodych charakterów, których
nie brakuje, lecz o których mniej słyszymy w związku z nagłaśnianiem przede wszystkim tego,
co wiąże się wśród młodzieży z przemocą i brakiem dojrzałości. Szczytna to idea,
by w czasach, kiedy wszystko się mierzy, waży i przelicza na pieniądze, ukazać młodemu
człowiekowi drogę wartości niematerialnych.
Dobro jest ciche, zło jest bardzo hałaśliwe. Dębickie podsumowanie konkursu jest
zawsze swoistego rodzaju odetchnieniem, kontrastem dla złych wydarzeń. Dzięki Wam
umacnia się wiara w to, że warto czynić dobro, że jest ono silniejsze, że przemienia serca
wielu ludzi. Cieszymy się, że wzrastają kolejne pokolenia Ośmiu Wspaniałych. To bardzo
ważne, żeby młode pokolenia były ogarnięte pasją czynienia dobra, spostrzegały ludzi,
przyrodę, wszystko to, co nas otacza – bo to Wy młodzi przyjaciele jak powiedział
błogosławiony Jan Paweł II jesteście przyszłością świata. Pamiętajcie, żeby nieustannie
czynić dobro w świecie, który nie oszukujmy się, przenika zło. Tego i Wam i nam wszystkim
dziś zgromadzonym życzę” - zakończył Starosta Władysław Bielawa.
Wyjątkowy koncert dla swoich kolegów oraz koleżanek przygotowali uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły Dębicy: Aleksandra
Augustynowicz, Szymon Dymiński, Basia Giża, Natalia Królikowska, Aneta Stadnik,
Ala Brzeska, Gabriela Światowiec, Jagoda Prucnal, Rafał Cabaj, Katarzyna Szczepanik,
pracujący pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego pani Beaty Pocicy.