Day Trader - Wszechnica Polska

Transkrypt

Day Trader - Wszechnica Polska
Global BD Trading Sp. z o.o.
usługi
consultingowe
z
min.: świadcząca
zakresu
rynków
kapitałowych poszukuje kandydata do pracy na
stanowisko:
Day Trader
na Amerykańskich rynkach
Miejsce pracy: Warszawa
Zainteresowane osoby prosimy o
Zakres obowiązków:
•
Handel i spekulacja na rynkach papierów
wartościowych na giełdach amerykańskich.
przesłanie ofert zawierających CV
oraz list motywacyjny na adres:
[email protected]
Wymagania:
•
Zainteresowanie tematyką giełdową.
•
Znajomość
•
stopniu Prosimy o dopisanie w aplikacjach
następującej klauzuli: "Wyrażam
komunikatywnym.
zgodę na przetwarzanie moich danych
Umiejętność analitycznego myślenia.
osobowych zawartych w ofercie pracy
Zdolność podejmowania decyzji pod presją dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z
czasu.
2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
Odporność na stres.
•
Determinacja w dążeniu do osiągania celów
•
•
języka
angielskiego
w
finansowych.
Oferujemy:
•
możliwość uczestniczenia w szkoleniach z
zakresu rynków kapitałowych
•
formę zatrudnienia: umowa zlecenie lub własna
działalność gospodarcza
•
wynagrodzenie prowizyjne
Oferta ważna do 31.10.2014 r.

Podobne dokumenty