Testy sprawnościowe

Transkrypt

Testy sprawnościowe
Testy sprawnościowe
dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego do klasy sportowej
piłka siatkowa dziewcząt w Gimnazjum nr 24 im. Janusza
Korczaka we Wrocławiu na rok szkolny 2013/2014.
punkty
1.
2.
3.
4.
5.
Odbicia na przemian sposobem oburącz górą i dołem.
Zagrywka piłki w wyznaczone pole.
Skoczność. Zasięg w wyskoku z miejsca jednorącz.
Szybkość. Bieg zwinnościowy.
Wysokość ciała.
razem
8
8
8
6
10
40
Zestaw prób umiejętności z piłki siatkowej przygotowanych do rekrutacji –
(część praktyczna) dla klasy sportowej o profilu
piłka siatkowa dziewcząt
1) Wykonaj dziesięć odbić piłki siatkowej w parze z trenerem naprzemian
sposobem górnym i dolnym rozpoczynając własnym podrzutem piłki do
góry - za błąd uważamy: przerwanie i wznowienie ćwiczenia, zmiana
kolejności odbić, ,rzucanie” piłki w trakcie wykonywania ćwiczenia.
>35 – 8
31- 34 – 7
26-30 – 6
21-25 – 5
16-20 – 4
11-15 – 3
7 – 14 – 2
<7-1
Max.8 pkt
2) Wykonaj czterokrotnie zagrywkę sposobem tenisowym w strefę I, V i VI
- za błąd uznajemy uderzenie piłki w siatkę, wybicie na aut.
Za każdą wykonaną próbę ćwiczący może otrzymać:
- 2 pkt. (przebicie piłki na druga stronę i trafienie we wskazaną strefę)
- 1 pkt.( przebicie na drugą stronę siatki )
max.8 pkt
Zestaw prób sprawności motorycznej przygotowanych do rekrutacji –
(część praktyczna) dla klasy sportowej o profilu
piłka siatkowa dziewcząt
1. SKOCZNOŚĆ – WYSKOK DOSIĘŻNY.
Sposób wykonania: stajesz bokiem do ściany (ręką sprawniejszą) pod
zawieszoną taśmą mierniczą , unosisz ramię w górę i zaznaczasz miejsce
dotknięcia taśmy. Następnie odsuwasz się od ściany tak, aby móc
wykonać swobodny zamach. Wykonujesz półprzysiad z zamachem
ramion i skaczesz w górę z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia
zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak najwyżej.
Wynik (w cm ):
Wiek
13 lat
1
2
chłopcy <23 24-26
dziewczęta <16 17-19
Punkty
3
4
5
6
7
8
27-29 30-32 33-35 36-41 42-46 Od 47
20-22 23-25 26-28 29-34 35-38 Od 39
Max: 8 pkt
2. SZYBKOŚĆ - SZYBKOŚĆ RUCHU ZE ZMIANĄ KIERUNKU
BIEGU
Bieg ciągły na odcinku 6 m.
Sposób wykonania: zawodnik biegnie 8 razy (4 razy przodem i 4 razy tyłem).
Za każdym razem musi dotknąć obiema nogami linii wyznaczających dystans
próby.
Zawodnik wykonuje dwie próby, ocenie podlega lepszy wynik. (s)
Wiek
Punkty
13 lat
1
2
3
4
5
6
dziewczęta >
21,30- 20,50- 19,70- 18,90- 18,1021,31 20,51 19,71 18,91 18,11 17,22
Max: 6 pkt
Cechy morfologiczne zawodnika; wysokość ciała (cm)
>180 – 10
177-179 – 9
174-176 – 8
171-173 – 7
168- 170 – 6
165- 167 – 5
162- 164 – 4
159-161 – 3
156- 158 – 2
< 153 – 1
max.10 pkt

Podobne dokumenty