FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA WYNAJEM AUTOBUSU

Transkrypt

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA WYNAJEM AUTOBUSU
Transport Drogowy – Przewóz Osób
Piotr Żuk
58 – 100 Świdnica
ul. Moniuszki 18/6
NIP 884-102-61-08
Tel. 501 098 212
e-mail: [email protected]
FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA WYNAJEM AUTOBUSU
Świdnica, dnia ……………………….
Zamawiający (Firma lub imię i nazwisko) …………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy ………………………………………………………………………….…………………
Data i godzina podstawienia autobusu …………………………………………………………………….
Miejsce podstawienia autobusu …………………………………………………………………………….
Przybliżona data i godzina powrotu …………………………………………………………………………
Ilość osób do przewiezienia ……………
Miejsce przeznaczenia (adres) lub trasa przewozu………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi i inne dodatkowe informacje ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
Uzgodniona cena za usługę …………………………………………
Forma płatności: gotówka / przelew 7 dni * ( niewłaściwe skreślić )
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami wynajmu, które dostępne są na stronie internetowej
przewoźnika : http://www.piotrzuk.pl/dokumenty/warunki_wynajmu.pdf
………………………………….
Podpis najemcy
Zamówienie należy wydrukować, wypełnić czytelnie i wysłać: faxem, pocztą tradycyjną,
elektroniczną lub doręczyć osobiście

Podobne dokumenty