KLAUZULA UMOWNA ZAPISU NA MEDIACJĘ Wszelkie spory

Transkrypt

KLAUZULA UMOWNA ZAPISU NA MEDIACJĘ Wszelkie spory
KLAUZULA UMOWNA ZAPISU NA MEDIACJĘ
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, odnoszące
się również do jej istnienia, ważności, wykonywania, rozwiązania lub odstąpienia, strony
postanawiają skierować do Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie
celem przeprowadzenia mediacji przez mediatorów tego Centrum.

Podobne dokumenty