PLAN KOMUNIKACYJNY

Transkrypt

PLAN KOMUNIKACYJNY
PLAN KOMUNIKACYJNY
Proponowane działania komunikacyjne:
1.
2.
3.
Szkolenie tematyczne (informacyjno-aktywizacyjne)
Punkt konsultacyjny w biurze LGD
Konferencja/spotkanie informacyjne
4.
Kampania informacyjna
5.
Badanie satysfakcji wnioskodawców LGD

Podobne dokumenty