Koło Naukowe Teologii Pastoralnej Katedra

Transkrypt

Koło Naukowe Teologii Pastoralnej Katedra
ORGANIZATOR:
Koło Naukowe Teologii Pastoralnej
Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na WT UKSW w Warszawie
Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstw na WT UKSW w
Warszawie
MIEJSCE KONFERENCJI:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, Sala kinowa (s. 225)
TERMIN KONFERENCJI: 1 grudnia 2016 r.
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Konferencja ma charakter cykliczny i stanowi interdyscyplinarne forum wymiany myśli
na temat rodziny. Od 2012 roku do tej pory zorganizowano sześć konferencji,
dotyczących m.in. takich zagadnień jak przygotowanie do małżeństwa, miejsce kobiety
i mężczyzny w świecie i Kościele, wychowanie chrześcijańskie, początek życia
człowieka.
CEL KONFERENCJI:
Planowana konferencja, inspirowana nauczaniem papieża Franciszka o rodzinie
wyrażonym w posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia (19 marca 2016), przypomni o
Bożym zamyśle wobec małżeństwa i rodziny, a także stanowić będzie próbę zwrócenia
uwagi na przebieg podstawowych kierunków przemian zachodzących w życiu
małżeńskim i rodzinnym. Wraz z przemianami rodziny współwystępuje zjawisko
alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, które częściowo wyrosły z krytyki
tradycyjnego modelu małżeństwa i rodziny. Rodzina, będąca podstawową jednostką
życia społecznego i najlepszym środowiskiem wychowawczym, aby dobrze spełniać
swoje zadania i funkcje potrzebuje czasami wsparcia i pomocy. Celem konferencji
będzie ukazanie współczesnych kierunków i form towarzyszenia rodzinom, zwłaszcza
w pierwszych latach życia małżeńskiego oraz znajdujących w sytuacjach trudnych i
nieprawidłowych.
SESJE TEMATYCZNE:
I.
Rodzina w Bożym zamyśle i nauczaniu Kościoła
II.
Współczesne modele rodziny
III.
Towarzyszenie rodzinie na drodze miłości
1. Pierwsze lata życia małżeńskiego
2. Sytuacje trudne i nieprawidłowe
ZAPROSZENI PRELEGENCI:
1. Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński (UKSW)
2. Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak (KUL)
3. Ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Zarembski
4. Ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM)
5. Ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski (UKSW)
6. O. dr Grzegorz Zakrzewski OSPPE (WSD Zakonu Paulinów)
KOMITET NAUKOWY:
1. Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
2. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
3. Ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek
4. Dr Mateusz Tutak
5. Dr Błażej Szostek
6. Dr Elżbieta Marek
7. Dr Urszula Tataj-Puzyna
8. Mgr lic. Dorota Sys
HARMONOGRAM:
Ø Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/forms/d/1TUx7pTqeVL8cFxNcgW9kLbo2YmdR6sH9n
2ssH59cqdA/edit?usp=sharing do 20 listopada 2016 r. (godz. 00:00).
Ø Informacja o zakwalifikowaniu pracy do 23 listopada 2016 r.
Ø Informacja dotycząca szczegółowego programu zostanie przesłana
uczestnikom konferencji do 28 listopada 2016 r.
KOORDYNATOR KONFERENCJI:
Ks. mgr lic. Piotr Ochotny, [email protected], +48 693 029 369

Podobne dokumenty