29 maja 2016 Saturday, May 28 8AM (Eng.)

Transkrypt

29 maja 2016 Saturday, May 28 8AM (Eng.)
The Most Holy Body and Blood of Christ
NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
May 29, 2016 – 29 maja 2016
Saturday, May 28
8AM (Eng.) For Victor Becker
Corpus Christi, Sunday May 29
9AM (Eng.) For Fr. Stanisław Drzał
11AM (Pol.) † Teresa, Władysław
7PM (Eng.) For Julie and Thomas
Memorial Day, Monday, May 30
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, May 31
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Ryan
Wednesday, June 1
8AM (Lat.) For vocations to Society of Christ
First Friday, June 3
10AM – 6:45PM Adoration
11AM † Sister Elizabeth Lepiarczyk
7PM (Pol.) O błog. dla Krystiana i Lacy
First Saturday, June 4
8AM (Eng.) For Tadeusz Warczak
10th Sunday in Ordinary Time, June 5
9AM (Eng.) For Karolina Juszczak
11AM (Pol.) W intencji ks. Tadeusza Rusnaka
1PM (Cro.)
7PM (Eng.) † Maria Lara Martinez
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MAY DEVOTIONS - BLESSED VIRGIN MARY
In May, after every Mass there will be exposition
of the Blessed Sacrament and litany to the
Blessed Virgin Mary. On Monday, May 30th at
6pm, we will gather at the Black Madonna Shrine at
the Grotto to sing a litany and Polish Marian songs.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SOLEMNITY OF THE BODY AND BLOOD
OF CHRIST – MAY 29TH
On Sunday, May 29th we celebrate the Solemnity
of the Body and Blood of Christ (Corpus Christi).
Procession to the four altars will take place after
the 11:00 a.m. Polish Mass.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CEMETERY MASSES ON MEMORIAL DAY
Monday, May 30 at 10am
Mt. Calvary Cementery, 333 SW Skyline Blvd.,
Portland – Mass will be celebrated by Archbishop
John G. Vlazny Emeritus.
Gethsemani Cemetery, 11666 SE Stevens Rd.
Happy Valley – Mass will be celebrated by Bishop
Peter L. Smith.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SOLEMNITY OF CORPUS CHRISTI
Literally from the Latin, Corpus Christi mean “the
Body of Christ.” The Solemnity of Corpus Christi,
traditionally celebrated on the Thursday following
Trinity Sunday, is in honor of Christ in the
Blessed Sacrament and to recall the institution of
the Blessed Sacrament. It is customary to carry the
Blessed Sacrament in procession about the church,
often stopping at temporary altars to give benediction,
with final benediction at the main altar of the church.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DEVOTION TO THE SACRED HEART
In the apparitions of our Lord to St. Margaret Mary
Alacoque at the Visitation convent of Paray-le-Monial
(France), twelve promises were given in the year
1676) to increase devotion to the Sacred Heart of
Jesus. During the month of June there will be
Exposition of the Blessed Sacrament and Litany
to the Sacred Heart after Mass.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – June 3
SOLEMNITY OF THE MOST SACRED HEART
OF JESUS
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT from 10AM until 6:45PM. Holy
Masses at 11AM (Eng.) and 7PM (Pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP ANNOUNCES PLANS FOR
NEW FUNERAL HOME
Archbishop Sample has announced that the
Archdiocese of Portland is in the final planning
stages to build a new funeral home located on the
grounds of Gethsemani Cemetery.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL
Please help us to reach our parish goal of $6,173.13.
$3,420 (55%) has been received as of May 20th.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection May 22, 2016
Envelopes and all checks
772.00
Loose Cash
112.66
Reimbursement
500.00
Hospitality
63.00
Literature
40.08
Candles
93.47
TOTAL
1581.21
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
A. Bąk, R. Prentice, T. Ludwig, J. Pham, G. Zychla,
A. Frankowska, T. Dymowski, G. Cuber, I. Fiszer,
J. Petroff, R. Weise, M. Czupryk, T. Warczak, Fr.
Drzał, H. Bernat, J. Gizowski, C. Bryde, H.
Pomykała
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Przez miesiąc maj, po każdej Mszy św.
wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania
Loretańska do N.M.P. Ostatnia majówka w
poniedziałek, 30 maja w Grotto o 18:00. Wszyscy
parafianie są zaproszeni na spotkanie przy kaplicy
Matki Bożej Częstochowskiej aby odmówić litanię
Loretańską i zaśpiewać pieśni maryjne.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA – 29 maja
W niedzielę 29 maja obchodzimy uroczystość
Bożego Ciała i Krwi Pańskiej. Procesja do czterech
ołtarzy po Mszy św. o godz. 11:00. Procesję
rozpoczniemy w południe. Dziewczynki prosimy o
sypanie kwiatków podczas procesji. Prosimy nie
parkować samochodów na ulicy Failing.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BOŻE CIAŁO
Tym określeniem, które jest kalką łacińskiego
Corpus Domini (Ciało Pańskie), określa się
uroczystość eucharystyczną, obchodzoną we
czwartek następujący po niedzieli Trójcy Świętej.
Początki tego święta, ustanowionego na Zachodzie,
związane są z kultem Najświętszego Sakramentu i
stanowią odpowiedź na błędy francuskiego teologa z
XI w., Berengariusza z Tours, który negował
rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii,
uznając w niej wyłącznie symbol. Święto zostało
wprowadzone w całym Kościele przez Urbana IV
bullą Transiturus (1264). Po reformie ostatniego
soboru nazwano je „uroczystością Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa”. W niektórych krajach,
takich jak np. Włochy, dzień ten świętowany jest w
niedzielę (do przesunięć tego typu mają prawo
konferencje poszczególnych episkopatów).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MSZE ŚW. W MEMORIAL DAY
poniedziałek, 30 maja o godz. 10am
Cmentarz Mt. Calvary, 333 SW Skyline Blvd., Portland –
Mszę św. odprawi Arcybiskup Emerytowany John G.
Vlazny
Cmentarz Gethsemani, 11666 SE Stevens Rd. Happy
Valley – Mszę św. odprawi Biskup Peter L. Smith
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Przez miesiąc czerwiec, po każdej Mszy św.
wystawienie Najśw. Sakramentu i litania do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA CZERWIEC
Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na
margines i samotne znajdowały, również w
wielkich miastach, okazje do spotkania i
solidarność.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 3 czerwca
Pierwszy Piątek Miesiąca – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 10:00 do 18:50. Msze św. o
11:00 (ang.), 19:00 (pol.). Wpisujemy się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZGO SERCA
PANA JEZUSA - 3 czerwca
W piątek, 3 czerwca jest uroczystość Najświętszgo
Serca Pana Jezusa. Adoracja cały dzień od 10:00.
Msze św. są: o godz. 11:00 (ang.) i 19:00 (pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚW. MAŁGORZATA ALACOQUE (1647-1690)
Beatyfikowana w 1920 roku
Swięta Małgorzata podczas drugiego objawienia
Pana Jezusa (1673) ujrzała Serce Boże na tronie,
jaśniejące jak słońce. Pan Jezus jej objawił, że w
tym celu chce wprowadzić nowe nabożeństwo, aby
ratować wiele dusz od zguby wiecznej, a dla
sprawiedliwych być drogą ich większego uświęcenia.
„To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Mojej
miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w
tych ostatnich czasach.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Maj i czerwiec 2016
Lektorzy
Maj 29 – Anetta i Adam Gąska
Czerwiec 5 – Asia Ryerson, Józef Bylina
Czerwiec 12 – Jadwiga i Janek Witkowski
Czerwiec 19 - Karolina i Edward Koliński
Czerwiec 26 – Cezary i Olek Wójcik
Kawa i ciasto
Maj 29 – Kawa i ciasto
Czerwiec 5 – Krystyna Mazurek
Czerwiec 12 – Mary Carmen Stępień
Czerwiec 19, 26 – Kawa i ciasto
W lipcu i sierpniu będzie serwowana tylko kawa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIESZA PIELGRZYMKA DO GROTTO
27 sierpnia
W sobotę, 27 sierpnia piesza pielgrzymka do
Grotto. Wyruszamy o godz. 9:00 po rannej Mszy
św. Nabożeństwo przy Kapliczce Matki Boskiej
Częstochowskiej o godz. 12:00. Zapraszamy
rodziców, młodzież i dzieci do udziału w naszej
dorocznej piesze pielgrzymce.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~