Dk exalte f1 - Osadkowski SA

Transkrypt

Dk exalte f1 - Osadkowski SA
ODMIANA HYBRYDOWA
DK Exalte f1
Rejestracja: Polska 2015 | Hodowla: Monsanto
123% WZORCA!
Zalety
znakomity potencjał plonotwórczy potwierdzony wynikami COBORU, 123% wzorca w 2015 r.!
bardzo dobra odporność na phomę dzięki obecności genów RLM 7 i RLM 3
zawiera gen rzodkwi, zapewniający zwiększoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion
doskonała regeneracja po zimie, wyróżniający wigor wiosenny
rośliny mocne, wyrównane, odporne na wyleganie, pięknie wybarwione, pokrój w typie „świecznika”
Profil agrotechniczny
termin
wysiewu
Początek kwitnienia
średnio późny
Termin dojrzewania
średni
bardzo wczesny
Wysokość roślin
średniowysoka
wczesny
Zimotrwałość
bardzo dobra
optymalny
Odporność na wyleganie
dobra
lekko opóźniony
Wymagania glebowe
mniejsze/średnie
opóźniony
CECHY JAKOŚCIOWE
norma
wysiewu
DK Exalte F1
40–50 szt./m²
PORAŻENIE PRZEZ CHOROBY – % ROśLIN
7%
Plon nasion
bardzo wysoki
Phoma
Zawartość tłuszczu
bardzo wysoka
11%
MTN
średnia
Zgnilizna
twardzikowa
Zawartość glukozynolanów
średnia
Choroby podstawy łodygi
11%
100
8%
10%
wzorzec
PLONOWANIe
117
7%
Źródło danych: COBORU
Niższy wynik oznacza korzystniejszą cechę
116
123
I
II
III
IV
V
wzorzec
DK Exalte F1
2013
2014
2015
Plonowanie odmiany DK Exalte F1,
% wzorca, badania COBORU, 2013–2015
VI
I
b.d.
II
122
III
124
IV
115
V
130
VI
126
Plonowanie odmiany DK Exalte F1 w poszczególnych rejonach,
% wzorca, badania COBORU, 2015 r.
* odmiany zarejestrowane w 2015 r. nie były wysiane w doświadczeniach PDO w rejonie I
8