Lista banków współpracujących

Transkrypt

Lista banków współpracujących
Lista banków współpracujących z NFOŚiGW
Bank Ochrony Środowiska S.A.
www.bosbank.pl
Al. Jana Pawła II Nr 12
tel. (22) 850-87-20
00-950 Warszawa
fax : (22) 850-88-91
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone
banki s półdzielcze
www.bankbps.pl
ul. Płocka 9/11B
tel. (22) 53 -95-100
01-231 Warszawa
fax : (22) 53 -95-222
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone
banki spółdzielcze
www.gbw.com.pl
ul. Szarych Szeregów 23 a
tel. (61) 856 -24-00
601-462 Poznań
fax : (61) 852 -27-30
Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone
banki spółdzielcze
www.mrbank.com.pl
ul. Elbląska 15/17
tel. (22) 560 -04-00
01-747 Wars zawa
fax : (22) 560 -04-09
Krakowski Bank Spółdzielczy
www.kbsbank.com.pl
ul. Rynek Kleparski nr 8
tel. (12) 42 -86-224
31-150 Kraków
fax: (12) 42 -86-222
Warszawski Bank Spółdzielczy
www.bank -wbs.pl
ul. Fieldorfa 5a
tel. (22) 514-89-40
03-984 Warszawa
fax : (22) 514-89-19

Podobne dokumenty