Wrocław, dnia ........................... Biuro Podróży Why Not USA Sp. z

Transkrypt

Wrocław, dnia ........................... Biuro Podróży Why Not USA Sp. z
Wrocław, dnia ...........................
Dane pracownika /delegowanego:
..........................................................
/imię i nazwisko/
.........................................................
/jednostka delegująca/
..................................
/nr faksu/
Biuro Podróży
Why Not USA Sp. z o. o. Sp. k.
faks nr 17/ 785 06 54
umowa nr Z/1115/13
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że nie będę wnosić żadnych zastrzeżeń z tytułu wyboru
przeze
mnie
podróżowania
tanimi
liniami
lotniczymi
(ang.
low
cost)
i niedogodnościami z tym związanymi (niski komfort podróżowania, opóźnienie lub
odwołanie lotu, zmiana ceny i dopłaty do biletu, dojazd z lotniska itp.), podczas
zagranicznego wyjazdu służbowego w dniach od .............. do ............... , na trasie
...............................................................
/podpis delegowanego/
Do wiadomości:
Biuro Kanclerza
faks nr 71/320-44-64

Podobne dokumenty