karta abonentów interkomowych

Transkrypt

karta abonentów interkomowych
KARTA ABONENTÓW
INTERKOMOWYCH
ASLT
Łączność w krytycznych sytuacjach
CECHY
?
?
?
?
?
?
?
?
Karta daje możliwość podłączenia do 6 abonentów interkomowych
Możliwość wysterowania 6 wyjściami RCO
1 rozmowa w trybie switch-duplex na kartę
Brak ograniczeń w przypadku rozmowy w trybie full-duplex lub przy
użyciu słuchawki
Funkcja monitorowania linii
Programowa regulacja głośności
Funkcja “hot plug”
sygnalizacja stanu karty na diodach led czerwona/zielona/żółta
OPIS FUNKCJONALNY
Karta abonentów interkomowych ASLT daje możliwość podłączenia do 6 abonentów interkomowych oraz 1
kanał służący do obsługi połączenia w trybie switch-duplex. Karta może zostać podłączona do serwera
AlphaComE na pozycjach od 1 do 23.
Karta umożliwia wysterowanie 6-u wyjść RCO. Ponadto, w przypadku wystąpienia błędu na którejkolwiek z
linii, informacja o błędzie zostanie wysłana do operatora.
Karta może byś wkładana/wyciągana podczas gdy serwer pracuje. W tym celu wymagane jest wykorzystanie
przewodu “Hot Plug”. Jest on dostarczany z serwerem AlphaComE
Karta obsługuje wszystkie dostępne stacje interkomowe STENTOFON o instalacji 4 żyłowej.
Wszystkie sygnały sterujące systemami zewnętrznymi podłączane są do pola dystrybucyjnego znajdującego
się z tyłu serwera.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Napięcie zasilania:
5, 15, 24, 32 VDC
Wymiary:
10 x 230 x 263 mm
Double Extended Europe Format
e-mail: [email protected]
www: www.novatel.pl
1009101010
www.stentofon.com
Nr katalogowy
Zenitel Norway AS
Sandakerveien 24C, P.O. BOX 4498 Nydalen
NO-0403 Oslo, Norway
1009101010
OPIS
Waga
Karta abonentów interkomowych ASLT
0,5
Wyposażenie dodatkowe:
1009930200
Karta podłączenia abonenta, złącze Krone
1009501011
Przewód podłączeniowy 1,5m z kartą filtrujacą
1009501021
Przewód podłączeniowy 5m z kartą filtrujacą
1009501023
Przewód podłączeniowy 10m z kartą filtrujacą
100991020
Pole dystrybucyjne do podłączenia abonentów interkomowych
Przedstawiciel w Polsce
kg
0,075 kg
0,2 kg
0,65 kg
1,2 kg
ul. Turystyczna 1/9
43-155 Bieruń
tel.: 32 20 11 704
fax.: 32 20 11 511
e-mail: [email protected]
www: www.novatel.pl
KARTA ABONENTÓW INTERKOMOWYCH ASLT
Stosunek S/N:
60 dB
Min impedancja głośnika:
20 Ohm
Impedancja wejściowa (c-d):
Zakres częstotliwości:
600 Ohm
Moc wyjściowa:
Zakres częstotliwości:
Rozmowa
Kanału muzycznego:
1W
200 - 10000 Hz
200 - 15000 Hz
Przesłuchy dla 1kHz:
< -80dB
Pojemność karty ASLT:
6 abonentów
Rozmowa w “switched duplex”:
1 na kartę
RCO:
5V; 2,2 kOhm
Typ przewodu:
2-u parowa typu skrętka
Max dł. przewodu:
2,0 km(0,6mm - AWG 22),
1,4 km (0,5mm AWG22)
Zniekształcenia:
Moc wyjściowa:
< 2%
3-4W(20 Ohm), 0,6W(20 Ohm), 1W(63Ohm)
Sygnalizacja:
LED (czerwona/zielona/żółta)
POZIOM GŁOŚNOŚCI
PRZEWÓD INSTALACYJNY TYP I DYSTANS
Przewód
0,5mm 24AWG
0,6mm 22AWG
0,8mm 20AWG
0,9mm 18AWG
Dystans
1,4 km
2,0 km
3,4 km
4,0 km
1000000000
NR KATALOGOWY
NR DOK.
1009101010 A100K10012 v.2.0
[email protected]
STENTOFON products are developed and marketed by Zenitel Norway AS. The company’s Quality Assurance System is certifed to meet the requirements in nS-En iSo 9001:2002.
ZENITEL NORWAY AS reserves the right to modify designs and alter specifcations without prior notice, in pursuance of a policy of continuous improvement. © 2009 Zenitel norway AS.

Podobne dokumenty