Dokad idziesz 2015.06

Komentarze

Transkrypt

Dokad idziesz 2015.06
GAZETKA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
P . W. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
W JAśWINIE
ROK IX CZERWIEC 6 / 94 / 2015
OKRES ZWYKŁY ; „ KIM ON JEST ”
Zagubieni w świecie błędnych idei, fatalnych
pomysłów na życie, oszukani przez nieuczciwych tacy ludzie szukają prawdy, sensu,
sprawiedliwości.
Gdy tego nie znajdują popadają
w przygnębienie, nie słuchają już nikogo,
nawet samego Boga, o ile w Niego
wierzą. Tymczasem sam Pan zamieszkał
w naszych sercach. Wpatrujemy się
w wizerunek Chrystusa, który ukazuje nam
swoje Serce, i rozważamy prawdę
o Jego miłości względem każdego człowieka. Pan miłuje wszystkich, także tych, którzy nie uwierzyli w Niego, gdy jako Mesjasz przyszedł na ziemię. Oni
wciąż Go szukają, czekają na Jego przyjście, a On wciąż ich kocha. Obecni na olgocie ludzie wpatrywali się w
umierającego Jezusa, ale nie wszyscy dostrzegali w Nim Boga – Człowieka. Jeden z żołnierzy przebił Mu bok,
a natychmiast wypłynęła krew i woda, Zaświadczył o tym Jan Ewangelista.
„Patrzcie na piękno waszego Ukochanego. Rozmyślajcie o Jego równości z Ojcem, o Jego posłuszeństwie
Matce, także o panującym w niebiei na ziemi , o Stwórcy wszystkiego i o stworzonym pomiędzy wszystkimi”.
Św. Augustyn.
NAJŚWIĘTSZA TRÓJCA. TAJEMNICA .
Wielu ludzi broni swej prywatnościci ,
chce zachować pewne rzeczy wyłącznie dla siebie,
czasem tylko podzielić się nimi z
z
najbliższymi, przyjaciółmi. Nie ujawniają swoich poufnych danych, zamiarów.
marzeń, pragnień. To dziwne i często nie zrozumiałe, że ci sami ludzie, najczęściej
anonimowo uzewnętrzniają na forach inter –
netowych. Jawnie mówią o sobie ,
swym wnętrzu, ale wyłącznie w Sieci. W bezpośredniej relacji z bliźnim pozostają
nadal zamknięci. Trójjedyny Bóg też ma
swoje tajemnice. Objawiał je jednak
od
od samego początku. Przykładem tego jest
przymierze na górze Synaj. Objawił
je także Syn, którego sam Bóg posłał do nas
Chrystus posyła Apostołów, aby szli i
nauczali wszystkie narody, i udzielali im
chrztu w imię Trójcy Przenajświętszej. Duch Święty zaś pozwala nam trwać w wierze i przypomona
o zasadach chrześcijańskiewgo życia. Jesteśmy szczęśliwym narodem wybranym przez Pana.
„ Jeśli kto poprawnie wyznajewiarę w Ojca i Syna i Ducha Świętego, anie żyje poiprawnie, to ni zasłuży ta
wiarąna zbawienie. Kiedy więc czytasz w Ewangewlii: „To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego
prawdziwego Boga” nie łudź się, że słowa te wystarczą do zbawienia. Trzeba wykazać się nieskazitelnym życiem i postępowaniem. ( św. Jan Chryzostom)
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - BOśE CIAŁO.
ZRÓBMY MU MIEJSCE.
Wspólnotowe
wyznanie wiary jest
niezwykle ważne dla
chrześcijan. Tradycja
budowania czterech
ołtarzy,do których idziemy
w procesji z
Najświętszy Sakramentem
wzbogacona jest
śpiewem pieśni
eucharysstycznych
czytaniem fragmentów
Ewangelii, sypaniem kwiatów, niesieniem sztandarów. Chrystus idzie z nami, „odwiedza” nasze domy,
ulice, szkoły. Dzielimy się radością ze wszystkimi, bo wierzymy głęboko, że podczas konsekracji , w czasie
Eucharystii, przychodzi do nas Chrystus w świętym Chlebie i w świętej Krwi.
„Niech umysł wyznaje to, to mówią usta. Niech serce odczuwa to, co głoszą słowa”. (św. Ambroży).
Objawienia Matki Bożej w XX wieku uznane przez Kościół: Betania – Cua 1976 r. Wenezuela.
W posiadłości ziemskiej o biblijnej nazwie Betania, w wiosce Cua, w Wenezueli,
48.letniej Marii Esperanzy Medrano de Bianchini, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania
Pańskiego, objawiła się Matka Boża przedstawiając się jako Pojednanie Narodów.
Kiedy w wieku 12 lat Maria Esperanza zachorowała na zapalenie płuc i wbrew pesymistycznym prognozom lekarzy, została uzdrowiona, zdecydowała się wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Merida. Przemówiła - wtedy do niej, również w cudownym
objawieniu, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która powiedziała do niej: „To nie jest twoim powołaniem ; nie zostaniesz zakonnicą, lecz wstąpisz na drogę małżeństwa i macierzyństwa; tak się uświęcisz i zajaśniejesz w świecie”. 8 grudnia1956 r. w kaplicy Niepokalanego Poczęcia Bazyliki św.
Piotra w Rzymie Maria Esperanza zawarła związek małżeński. Została matką siedmiorga dzieci. Obdarzona została niezwykłymi darami: stygmatów, wizji, uzdrawiania. Podczas pierwszego objawienia w 1976 roku, Maryja powiedziała do
niej: „Córko moja, dałam ci moje serce. Daję ci je ponownie i zawsze dawać będę”. Następnie powierzyła jej misję wierności i służby wobec ludzi , której towarzyszyła obietnica: „Ja jestem twoją ucieczką. Jestem pojednaniem narodów”.
Świadkami następnych objawień, które miały miejsce zawsze 25 marca były także inne osoby. Rola Jana Pawła II. 12 maja 1981 r. Esperanza miała nieodparte przeczucie, że nazajutrz będzie zamach na Ojca Świętego. „Całą noc spędziłam na
modlitwie. Byłam zrozpaczona do tego stopnia, że wołałam: «Panie, jak to możliwe? Jak można podnieść rękę na to życie, Panie? »” 13 maja, w dzień Matki Bożej Fatimskiej, na placu św. Piotra padły strzały. Przez kolejne trzy miesiące
Esperanza odczuwała dotkliwy ból w okolicach brzucha. Czuła, że cierpi w zjednoczeniu z Papieżem To nie koniec związków Betanii z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Maryja zapowiedziała, że 25 marca 1984 r. wielu ludzi będzie świadkami
niezwykłego cudu. Tak rzeczywiście było. Tego dnia na plantacji trzciny cukrowej Maryja ukazała się siedmiokrotnie.
Widziało Ją 108 osób. Wszyscy oni zeznali potem, że po spotkaniu z Matką Najświętszą ich życie uległo całkowitej przemianie. Jaki to ma związek z Papieżem? Tego dnia, w tym samym czasie, w Rzymie, Jan Paweł II poświęcił świat i Rosję
Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten wypełnił żądania, o jakich Maryja mówiła w Fatimie w 1917 r. i w konsekwencji uruchomił lawinę zdarzeń, które zmieniły oblicze świata, dając ludzkości nową szansę na uniknięcie zapowiedzianej apokalipsy. Uznanie objawień. Bp Pio Ricardo nie mógł dłużej ignorować objawień w Betanii. Niebawem powołał specjalną
komisję i sam stanął na jej czele. Poprosił o pisemne świadectwa wszystkich, którzy
25 marca byli na farmie w Betanii. 21 listopada 1987 roku opublikował list pasterski,
w którym potwierdził autentyczność objawień w Betanii. Orędzie z Finca Betania jest
proste. Mówi o pokoju i pojednaniu, umacnia wiarę, budzi pragnienie nawrócenia,
przynagla do korzystania z sakramentów, wzywa do modlitwy i pokuty, przede
wszystkim zaś do uczestnictwa we Mszy św. i do odmawiania Różańca. A wszystko
po to, aby przedłużyć godzinę miłosierdzia, wyjednać łaskę nawrócenia i nie
dopuścić do ukarania świata za jego grzechy. (opr.k)
ROK 2015
SIÓDMY ROK WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ .
„Kiedy nasza Pani znikła w nieskończonej odległości Firmamentu, zobaczyliśmy po
stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą Panią ubraną w bieli,
w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że św. Józef błogosławi świat ruchami ręki na
kształt krzyża”.
Fatima, 13 października 1917
POTĘGA RODZINY
„W dzisiejszym świecie, który często jest nieprzychylny, a nawet wrogi wierze,
rodziny chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Dlatego
Sobór Watykański II, nawiązując do tradycji, nazywa rodzinę Kościołem domowym. Tu również leży
zasadnicza przyczyna tego, iż zło na wszelki możliwy sposób próbuje dokonać destrukcji. Doświadczając
zatem nieustannych ataków zła, winniśmy pamiętać, iż „bramy piekielne nie przemogą” Kościoła. Zatem
ataki z pewnością będą, gdyż zło prowadzi nieustanną walkę. Czy zatem mamy się lękać, czy jesteśmy
bezbronni ? Jak mamy stawić opór, jak bronić rodziny, życia ? Nie powinniśmy się lękać żadnych zagrożeń, co jednak nie znaczy, iż mamy być bezczynni. Nieustannie z wiarą sięgajmy po dar – lekarstwo – jaki
otrzymaliśmy w Fatimie; codzienny różaniec i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
Tematy rozważań i intencje modlitw na siódmy rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej:
MAJ 2015 - „ŚWIĘTA RODZINA SZKOŁĄ PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ. MARYJA, MATKA ODKUPICIELA.
CZERWIEC 2015 - „ŚWIĘTA RODZINA SZKOŁĄ PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ. ŚWIĘTY JÓZEF, REDEMPTORIS CUSTOS”.
LIPIEC 2015 - „MAŁŻEŃSTWO I RODZINA – DAR I POWOŁANIE” .
SIERPIEŃ 2015 – „UDALI SIĘ DO ŚWIĄTYNI, ABY OBRZEZAĆ DZIECIĘ”. RODZINA - KOŚCIÓŁ DOMOWY.
WRZESIEŃ 2015 – „HEROD CZYHA NA ŻYCIE DZIECIĘCIA”. ZAGROŻENIA RODZINY.
PAŹDZIERNIK 2015 – „JAK LEW RYCZĄCY ...”. SZATAN, NIEPRZYJACIEL ZBAWIENIA.
Nabożeństwa Fatimskie od maja do października każdego 13 dnia miesiąca w kościele parafialnym w Jaźwinie.
POŻEGNALIŚMY OJCA BISKUPA JÓZEFA PAZDURA.
Ksiądz Biskup Józef Pazdur urodził się 22 listopada 1924 r.
w Woli Skrzydlańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 23 grudnia 1951 r.
z rąk Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Posługiwał jako
wikariusz w Oleśnicy i Świdnicy oraz jako proboszcz w Chojnowie.
W latach 1965 –1971 oraz 1974 – 1985 był ojcem duchownym we
wrocławskim seminarium. 18 grudnia 1984 r. papież Jan Paweł II
mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej.
Sakrę biskupia otrzymał 12 stycznia 1985 r. z rąk kard. Henryka
Gulbinowicza. Jako zawołanie przyjął słowa z Listu św. Pawła do
Galatów: „Unxit et misit”. ( Namascił i posłał ). 16 listopada 2000 r.
W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego złożył rezygnację z
obowiązków biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej.
Odszedł do Domu Ojca 7 maja 2015 r.
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE ...
PRACE PRZY CMENTARZU W JAŹWINIE.
Co zrobić, by odprowadzić wodę z naszego cmentarza? To pytanie
stawiało sobie wielu naszych parafian. Dzięki inicjatywie P. Stanisława
Jakubowskiego zapadła decyzja, by pogłębić rów otaczający cmentarz.
Prace te wykonał P. Stanisław. Rów został pogłębiony do poziomu
kopanych grobów. Popłynęła woda i płynie nadal. Myślę, że na efekty
wykonanej pracy trzeba będzie poczekać. A jeśli nie przyniesie
oczekiwanych do końca skutków – pomyśleć co dalej. Pięknie dziękujemy
P. Stanisławowi za wykonaną pracę oraz P. Radosławowi Łabudzie
i Jego pracownikom za wywiezienie ziemi. Wykonali to gratis.
18 KWIETNIA 2015 W KATEDRZE ŚWIDNICKIEJ bp Ignacy Dec przewodniczył
Mszy św., podczas której dokonał promocji 87 lektorów i 22 ceremoniarzy.
W grupie lektorów byli również z naszej parafii: Sebastian Kolasa,
Wojciech Markulak i Piotr Soboń. Ks. Biskup w swojej homilii powiedział:
„Ustanowieni ceremoniarze i lektorzy na wzór Apostołów będą odtąd
sprawować tę funkcję przy ołtarzu do której się przygotowywali.
Lektorzy będą czytać Boże Słowo w zgromadzeniu liturgicznym. Pod
nieobecność psałterzysy lub organisty śpiewać psalm międzylekcyjny,
podawać intencje modlitw wiernych. Służba lektora jest wielkim
przywilejem i wielkim zaszczytem”. Podczas obrzędu ustanowienia
nowych lektorów i ceremoniarzy kandydaci przyrzekli gorliwie
i sumiennie wypełniać swoje obowiązki oraz otrzymali także krzyże
będące znakiem ich posługi.
BYŁO TEŻ NA SPORTOWO. 25 kwietnia w sali II Liceum odbyły się doroczne
rozgrywki w halową piłkę nożną o mistrzostwo dzierżoniowskiego
dekanatu. Z naszej parafii startowała drużyna grupy starszej (gimnazjum,
liceum) w składzie: Piotr Soboń – bramkarz oraz Wojciech Markulak,
Wojciech Kołt, Emil Wawrzyniak, Michał Grejnia i Adam Grejnia. Po
„zaciętej” grze z drużyną z parafii Chrystusa Króla ( w normalnym czasie 3:3)
dzięki wygranym rzutom karnym (Piotr obronił dwa karne) zdobyli
II miejsce. Mistrzostwo zdobyli ministranci z Kiełczyna i oni reprezentowali
nasz dekanat na zawodach diecezjalnych . W tym roku nie brali udziału
ministranci młodsi. Nie udało im się skompletować składu. Warto
przypomnieć, że w ubiegłym roku właśnie ministranci młodsi zdobyli
mistrzostwo dekanatu i reprezentowali nasz dekanat na zawodach
diecezjalnych zdobywając trzecie miejsce. Na zdjęciu brak Adama
i Michała Grejniów.
STRAŻACY UCZCILI SWEGO PATRONA ŚW. FLORIANA. Niedziela 3 maja 2015 r.
była dniem, w którym nasza Ochotnicza Straż Pożarna z pocztem sztandarowym, przez udział we Mszy św.,
uczciła swego Patrona św. Floriana. Dziękowaliśmy Bogu za pomoc w dokonaniach ubiegłego roku. A wydarzyło
się wiele. O godz. 16.00 odbył się zlot samochodów pożarniczych z powiatu dzierżoniowskiego.
NAPRAWA POSADZKI W PREZBITERIUM. „Cicha woda brzegi rwie”... Znana jest ta piosenka przynajmniej dla starszego
pokolenia. Tak właśnie krople wody wsiąkające w szczeliny fugowe ”rozmontowały” częściowo posadzkę w prezbiterium
kościoła w Jaźwinie. Na początku maja, by zdążyć przed odpustem, została naprawiona najbardziej zniszczona część.
Pięknie dziękujemy wykonawcom na czele z P. Antonim .Firmie P. Sznajderskich za piasek. Również P. Dariusz Jaworski
wykonał nową bramkę przy wejściu do kościoła (od strony szkoły) .Pięknie dziękujemy.
SIÓDMY ROK WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ. 13 maja 2015 r. rozpoczęliśmy Mszą św. ku czci Matki Bożej oraz
modlitwą różańcową nowennę przygotowującą do obchodów setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie.
Przez kolejnych miesiące, w modlitwie różańcowej, będziemy się modlić za nasze rodziny – Domowe Kościoły by były Bogiem mocne.
ŚWIĘTO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ. 17 maja 2015 roku, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, obchodziliśmy doroczny odpust w kościele parafialnym. O g. 13.00 sprawowana była uroczysta Eucharystia. Pan Jezus,
tak jak kiedyś do Apostołów skierował i do nas takie słowa: „... gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Ojciec Redemptorysta
w homilii przypomniał m.in., że dziś potrzeba szczególnie radosnego świadectwa bycia chrześcijaninem. W tym
dniu wspominana też była 45 – ta rocznica święceń kapłańskich księdza Proboszcza.
Składam WSZYSTKIM DROGIM MEMU SERCU
bardzo serdeczne podziękowania za dar modlitwy ,
złoŜone Ŝyczenia i okazaną w róŜnoraki sposób Ŝyczliwość z racji 45- tej rocznicy moich
święceń kapłańskich, które otrzymałem z rąk Księdza Arcybiskupa Bolesława Kominka
w dniu 3o maja 1970 roku w archikatedrze wrocławskiej. Bóg zapłać.
ks. Stanisław
KOLOROWE PTAKI. W pewnej dżungli mieszkało kiedyś blisko siebie pięć
ptaków. Pierwszy miał białe piórka, drugi – niebieskie, trzeci – czerwone,
czwarty - żółte, a piąty zielone jak liście drzew. Każdy z tych pięciu ptaków
MSZE ŚW. W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:
znał jedną krótką piosenkę. Ponieważ każdy był innego koloru i potrafił
Jaźwina
g. 8. 00 i 12. 15
zaśpiewać tylko jedną piosenkę, postanowiły połączyć swoje siły.
Uciechów g. 9. 30
Stoszów g. 11. 00
W południe, kiedy słońce przeświecało z bardzo wysoka przez liście drzew,
leciały one razem na dużą polanę, śpiewały i tańczyły przed domem
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO CIAŁA
pewnego gospodarza. Każdego dnia wychodził on z domu i wołał: „Znowu
Msze św. : Stoszów g. 8.00
Uciechów g. 9.15 i procesja eucharystyczna
do do mnie przyleciałyście moje kochane ptaszki. Jesteście tak wspaniale
czterech ołtarzy. .Prosimy o przygotowanie
nie kolorowe i śpiewacie tak pięknie”. A potem wysypywał im dużo ziarna.
ołtarzy, dzieci do sypania kwiatków
Dzięki temu ptaki miały zawsze co jeść. Pewnego ranka jednak wszystkim
Jaźwina g. 12.00 i procesja eucharystyczna do
przyszła do głowy ta sama myśl. „Jeżeli polecę sam do
czterech ołtarzy. W tym roku procesja pójdzie
gospodarza, zaśpiewam przed nim i zatańczę, wtedy sam
w kierunku Łagiewnik.
Prosimy o przygotowanie ołtarzy, dzieci do
dostanę całe ziarno i nie będę musiał dzielić się nim
sypania kwiatków.
z pozostałymi ptakami.”. Biały ptak poleciał do gospodarza
W czasie Oktawy BoŜego Ciała procesje
i zaśpiewał mu swoją piosenkę. Kiedy ten usłyszał jego
Eucharystyczne w Uciechowie o g. 17.30
żałosne piski, zawołał: „Co to za straszliwy śpiewak?” Nie
W Jaźwinie o g. 18.30.
wysypał ani jednego ziarenka i przepędził ptaka
W Stoszowie na zakończenie Oktawy
z powrotem do lasu. Potem nadleciał niebieski ptak,
Msza św. i procesja eucharystyczna do
czterech ołtarzy ( wokół kościoła) o g. 19.30.
czerwony, żółty, a wreszcie pod sam wieczór – zielony. Ale żaden z nich nie
dostał nic do jedzenia. Cała piątka musiała iść spać głodna i była bardzo
DUSZPASTERSTWO CHORYCH:
Chorych z posługą sakramentów odwiedzę
2 smutna. Następnego dnia ptaki opowiadały sobie o tym, co się wydarzyło.
w Jaźwinie, Ulicznie i Stoszowie w piątek
5.
Zielony ptak powiedział wreszcie: ”Jeżeli będziemy latać tam razem
5 czerwca od g. 10.00 a w Uciechowie
w sobotę 6 czerwca od godz. 10.00
i wspólnie śpiewać nasze piosenki, wtedy gospodarz będzie z pewnością się
cieszył i da nam jeść. Kiedy słońce stało wydoko na niebie, wszystkie pięć
NABOśEŃSTWO FATIMSKIE
13 czerwca (sobota) o g. 18.30 w Jaźwinie.
ptaków poleciało razem do siedzib ludzi, tańczyło i śpiewało. A wtedy
gospodarz wyszedł bardzo zadowolony na próg i zawołał: „Znowu jesteście,
Kancelaria parafialna.
moje kochane ptaszki! Tak bardzo za wami tęskniłem wczoraj! Gdzie się
Czynna w soboty:
godz. 8.00 – 9.00
podziewałyście?” Wysypał im dużo dobrego ziarna i wszystkie najadły się
15.00 – 16.00
do syta. (Willi Hoffsummer „Krótkie opowiadania”).
tel. 74 893 80 20
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
w Jaźwinie.
e-mail: [email protected]
Pan Jezus tak modlił się w Wieczerniku : „Nie tylko za nimi proszę, ale i
za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili
w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”. ( J 17,20 – 21 )
Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąŜ na nowo cierpi.
Dlatego teŜ ma prawo do miłości szczególnej.
Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potęŜna.
Jan Paweł II PapieŜ