Najważniejsze inwestycje finansowane z obligacji

Transkrypt

Najważniejsze inwestycje finansowane z obligacji
Najważniejsze inwestycje finansowane z obligacji
Terminal pasażerski
Obecny terminal międzynarodowy zostanie przebudowany i powiększony o nową część. W
efekcie powstanie obiekt o docelowej przepustowości w godzinie szczytu 1800 pasażerów w
przylotach i 1800 pasażerów w odlotach. Rocznie oznacza to możliwość obsłużenia do 8 mln
pasażerów. Całkowita powierzchnia użytkowa terminalu po rozbudowie i przebudowie
wyniesie ponad 56 tys. m2. W nowym terminalu będzie 46 stanowisk check-in, 18 gate’ów
(obecnie jest 8), rękawy.
Port ma pozwolenie na budowę i zatwierdzoną dokumentację techniczną. W przetargu na
inwestora zastępczego wystartowało 17 podmiotów, do drugiego etapu zakwalifikowało się
5 podmiotów. Rozstrzygnięcie w trzecim kwartale.
Na początek sierpnia planowane jest rozpoczęcie przetargu na generalnego wykonawcę.
Planowane zakończenie inwestycji – czerwiec 2015.
Przystanek kolejowy
Końcowy przystanek szynobusu zostanie usytuowany na tyłach parkingu wielopoziomowego.
Połączony będzie z budynkiem głównym terminalu za pomocą obudowanej kładki pieszej o
długości 110 metrów. Powierzchnia użytkowa przystanku to prawie 2 tys. m2
Inwestycja jest prowadzona wspólnie z PKP PLK, które występują o decyzje administracyjne.
Planowane zakończenie inwestycji – wrzesień 2013.
Przebudowa układu komunikacyjnego wokół terminala
Inwestycja ma na celu usprawnienie i uregulowanie ruchu samochodowego; pasażerów
dojeżdżających do lotniska i z niego odjeżdżających, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia
lotniska, transportu cargo. Pięć pasów ruchu zapewni przepustowość 3600 pasażerów
przylatujących i odlatujących na godzinę. Inwestycja zaprojektowana w taki sposób aby
zintegrować ją z zewnętrznym układem tworzonym przez autostradę A4, drogę wojewódzką
nr 774, linię kolejową Kraków – Mydlniki – Balice i w przyszłości tzw. Trasę Balicką.
Planowane zakończenie inwestycji – czerwiec 2015.
Przebudowa dróg kołowania
Przebudowa dróg kołowania Alfa, Bravo, Golf i Fokstrot oraz poszerzenie drogi kołowania
Charlie. Inwestycja ma przede wszystkim za zadanie podniesienie standardu obsługi statków
powietrznych.
Planowane zakończenie inwestycji – czerwiec 2015.
Powiększenie płyty postojowej
Rozbudowa płyty o dodatkowe miejsca dla samolotów (docelowo 21 dla samolotów kodu C z
możliwością rozbudowy o kolejne 7 dla GA w miarę potrzeb), co pozwoli na zwiększenie
przepustowości lotniska.
Planowane zakończenie inwestycji – czerwiec 2015.