Remont pokrycia Występy Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm Poszcz

Transkrypt

Remont pokrycia Występy Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm Poszcz
Remont pokrycia Występy
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
1 KNR-W 4-01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa- m2
0519-01
pą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm (oczyszczenie istniejacego pokrycia ,
przycięcie pęcherzy, wyrównanie odstających części i ułożenie 1 warstwy papy
zgrzewalnej)
16.15*6.50
m2
2 KNR-W 4-01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch0519-04
niego krycia (ogniomury i kominy)
(1.30*2+1.00*2)*0.30
3 KNR 4-01
0533-06
z.sz. 2.5.
analogia
m2
m2
m
5 KNR-W 4-01 Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych - deska
0544-01
czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien
16.15
m
6 KNR-W 4-01 Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 110 mm z tworzyw
0544-03
sztucznych
16.15
m
7 KNR 4-03
0702-07
Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku
klejonym na lepik
22
szt.
Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju
do 120 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych
wspornikach
3.47*2+2.62*2
m
Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim
16.15*2+6.50*2+0.70*2+0.42*2
m
10 KNR 4-03
0711-06
11 KNR 4-03
1205-03
104.975
RAZEM
104.975
1.380
RAZEM
1.380
5.653
RAZEM
5.653
7.570
RAZEM
7.570
16.150
RAZEM
16.150
16.150
RAZEM
16.150
22.000
RAZEM
22.000
12.180
RAZEM
12.180
47.540
RAZEM
47.540
4.000
RAZEM
4.000
m2
4 KNR-W 4-01 Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucz0536-01
nych o średnicy 90 mm - odcinki pionowe
3.97+3.60
9 KNR 4-03
0708-01
Razem
Naprawa obróbek blacharskich (pas podrynnowy) przez wycięcie istniejącego m2
ocieplenia i wstawienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej
16.15*0.35
8 KNR 4-03
0704-08
Poszcz
m
m
m
szt.
m
m
Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płas- szt.
kownik
4
szt.
Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
pomiar
.
pomiar
.
1
1.000
RAZEM
-1-
Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 12948
1.000

Podobne dokumenty