WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010

Komentarze

Transkrypt

WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
SKŁAD REDAKCJI
Redaktor Naczelny - Marcin Czarnecki IIai
Z-ca Red. Nacz. - Krzys ztof Barwiński IIai
SPIS TREŚCI
WSPÓŁREDAKTORZY:
Z ŻYCIA SZKOŁY
 Bożonarodzeniowy czas
 Nowinki i ogłoszenia drobne
 Drogie Pie rws zaki...Staszicaki...
 Prezent ś wiąteczny dla Pierws zaków
 Szkoła pod Krawatem
 Folwark uczniowski
 Jacy Jesteśmy?
 Najlepsi z Najleps zych
 Uczeń to te ż Polak-Glota ....
o Kubica in Renault (jęz. niemiecki)
o Joanna Krupa... (jęz. angielski),
o Jeleń injured again... (ję z. angielski)
 Ściąga dla Ciebie
JAN PAWEŁ II WIELKI
 Ciekawe anegdoty papieskie
KULTURA
 Taniec
 Teatr
SPORT
 MMA
 Air Soft Gun
 Legia Wars zawa
PRZESTROGA DLA CIEBIE
 Bądź mądry... Żyj zdrowo
BLE BLE BLE ... BLA BLA BLA
 Lapsusy językowe ...
Magdalena Zawistowska IIbt
Natalia Król IIbt
Patryk Gawlik IIbt
Kamil Trus zewski IIai
Emil Brzozowski IIai
Wojciech Szadkowski IIai
Konrad Urbański IIbi
Julia Waśkiewicz Ie
Grzegorz Majche rczyk Ibs
Paweł Oczkowski Ibs
KONSULTACJE:
p.prof. Agata Skirzyńska
- jęz. nie miecki
p.prof. Emil Płochocki
- jęz. angielski
p.prof. Barbara Borowska
- jęz. polski
DTP
p.prof. Jacek Wójcik
POD EGIDĄ
p.prof. Barbary Borowskiej
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
Z ŻYCIA SZKOŁY
BOŻONARODZENIOWY CZAS...
Kochani Czytelnicy... Zbliżają się Cudowne Dni Świąteczne. Ten
Bożonarodzeniowy Czas to Okres szczególnie piękny, kolorowy, pełen
miłości, radości , wesela, a także pełen zadumy, refleksji i wspomnień.
Redakcja "Staszicówki" pragnie uczcić Ten Wyjątkowy Czas wydaniem
świątecznego egzemplarza gazetki szkolnej i przy okazji życzyć Wam
Radosnych Miłych Spokojnych Świąt w zimowej śnieżnej oprawie, w
Rodzinnej serdecznej atmosferze przy kolorowej świecącej choince, pod
którą zapewne znajdziecie dużo wspaniałych prezentów.
A ponieważ, po Świętach czeka Was niezwykła Noc Sylwestrowa,
życzymy więc Wam, Drodzy Czytelnicy, szampańskiej zabawy i
Dobrego Nowego Roku. Mamy nadzieję, że ten Młody Roczek będzie...
piękny, zdrowy, uśmiechnięty czyli... jak malowany!
Zespół redakcyjny pragnie złożyć szczególne i wyjątkowe życzenia
Bożonarodzeniowe i Noworoczne nasze j Szanowne j Dyrekcji, całe mu Gronu
Pedagogiczne mu oraz ws zystkim Pracownikom Szkoły. Zdrowia, Pomyślności , Szczęścia
w życiu osobistym oraz sukcesów zawodowych.
Z serdecznościami Redakcja
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
NOWINKI I OGŁOSZENIA
DROB NE
Redakcja „Staszicówki” przypomina; ogłasza i informuje:
 -Do 22 grudnia nasi kochani nauczyciele wystawią nam oceny na semestr I, więc
jeszcze mamy szansę „na wyciągnięcie się” z zagrożenia
 Drodzy maturzyści – matura „za pasem”!
Czas na tworzenie konspektu do prezentacji z jęz. polskiego już nadszedł!
 Święta Bożego Narodzenia tuż… tuż… Pamiętajcie o prezentach pod choinkę dla
Waszych Najbliższych
 Pomyślcie też o Sylwestrze:
- Gdzie?
- z Kim?
- i W CZYM? Czas na zakup kreacji !!!
 Nie zapomnijcie też o Walentynkach
 Redakcja „Staszicówki” ogłasza konkurs na najpiękniejszą bajkę napisaną prozą (co
najmniej 250 wyrazów). Najlepsza bajka zostanie wydrukowana w „Staszicówce”, a
zwycięzca otrzyma nagrodę –„dzień leniwy” (termin do 20 stycznia 2011)
 W styczniu odbędzie się II etap konkursu ortograficznego. Chętni zgłaszają swój udział
do uczących ich nauczycieli języka polskiego lub do p. B. Borowskiej
 Z sondażu przeprowadzonego wśród uczniów naszej Szkoły przez Redakcję wynika, że
około 55% uczniów nie interesuje się życiem Szkoły. Apelujemy więc o większe
zainteresowanie, choćby wystrojem klas lub korytarzy. Staszicaki ! Przyjrzyjcie się , na
przykład gablotom wiszącym na korytarzach naszej budy. Warto!
 - Zarząd Samorządu Uczniowskiego przypomina Trójkom Klasowym:
o O zorganizowaniu wigilii klasowych
o O świątecznym wystroju sal
o O przestrzeganiu obowiązku zmiany obuwia przez uczniów
o O zbiórce pieniędzy na zdjęcia klasowe ( odpowiedzialni skarbnicy)
 Zarząd Samorządu Uczniowskiego ogłasza:
o Akcję „Pomagamy innym…” (zbiórka maskotek dla dzieci z Bielańskiego
Domu Dziecka do 20 grudnia 2010)
o Akcję „Grosik”
Z pozdrowieniami Redakcja „Stas zicówki”
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
Drogie Pierwszaki … Staszicaki …
Z ogromną radością witamy Was w szeregach uczniów Naszej Szkoły i życzymy abyście
czuli się w jej murach bezpiecznie, wspaniale i szczęśliwie.
Życzymy też dobrych wyników w nauce, ciekawych lekcji oraz nowych przyjaźni szkolnych;
abyście stawali się coraz bardziej dojrzalsi, mądrzejsi i odpowiedzialni za siebie i innych; uczyli
się szacunku do ludzi; byli coraz bardziej otwarci na wiedzę, szkołę i świat. Mamy też nadzieję,
że godnie będziecie reprezentowad Naszą Szkołę.
A tak na marginesie – zapraszamy Was do wspólnego redagowania „Staszicówki”.
Czekamy na chętnych (kontakt z p. B. Barbarką)
Wielki szacun
Redakcja
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
Prezent świąteczny dla Pierwszaków
Rozwiązanie do 15 stycznia 2011 do pani Borowskie j; nagroda - słodycz.
Wygra pie rws za osoba, która zgłosi się z poprawnym rozwiązaniem.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
Szkoła pod Krawatem
O tym, że uczniowie naszej Szkoły będą ”pod Krawatem”, dowiedzieliśmy się pierwsi!
Otóż, na zebraniu Rady Rodziców nasi Opiekunowie wraz z Dyrekcją podjęli decyzję, że na
uroczystości szkolne uczniowie zobowiązani będą nosić granatowe krawaty z logo szkoły,
którym jest wizerunek naszego Patrona, Stanisława Staszica.
Redakcji „Staszicówki” pomysł ten bardzo się spodobał. Mamy więc nadzieję, że nie
trzeba będzie długo namawiać Staszicaków do noszenia Krawatów, bo to i eleganckie, i
szykowne, i bardzo modne, i wyróżniające nas, uczniów spośród uczniów innych szkół.
A zatem ...
Do spotkania „pod Krawatem”!
fot. Patryk Gawlik
PS
A na dowód, że uwielbiamy krawaty, dołączamy zdjęcie Redakcji Doskonałej, Piękne j i
Przystojnej oraz wyjątkowo Skromne j ( HA HA HA, HI HI HI )
-
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
Folwark Uczniowski
Klasa II bt o sobie
Rząd Klasowy:
Król: Mistrz Dyscyplin Sportowych profesor Łukasz Choderski
Prezydentowa:
Magdalena Zawistowska
Wiceprezydent:
Krzysztof Rybarczyk
Dyrektor ds. księgowych:
Karolina Janiszewska
Nasza klasa liczy w sobie 25 osób w tym 13 dziewczyn i 12 chłopców. Jednak, mimo że
dziewczyny przeważają liczebnie, chłopcy nie dają im rządzić , ale nasz wychowawca, pan
Łukasz Choderski, Mistrz wszystkich dyscyplin sportowych i tak zawsze ma decydujący głos.
Jesteśmy klasą turystyczną. Już sam kierunek wskazuje na to, że uwielbiamy poznawać
nowe zakątki świata, ich kulturę i tajemnice.
Jednak, biorąc pod uwagę to że, jesteśmy w wieku młodych wariacji, lubimy więc
dobrze się bawić. W naszej klasie nigdy nie jest nudno, głównie dlatego, że chłopcy zawsze
wymyślą jakieś "nowe zajęcie". Większość czasu przeznaczamy na psikusy, ale znajdujemy też
trochę minut na naukę.
Uważamy się za zgraną klasę, zawsze pomagamy sobie nawzajem a gdy ktoś
"wpadnie w tarapaty", zaraz próbujemy go z nich "wyciągnąć".
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
A teraz o nasze j klasie wiers zem:
Nasza klasa 2bt
Turystyczną klasą jest
Zwiedzać kraje bardzo lubi
Choć czasami w nich się gubi
Azja z Afryką wciąż nam się myli
Ale trudno żebyśmy nieomylni byli
Nasz Mistrzu Pan Choderski to rozumie
Wszak sam zapamiętać niczego nie umie
Przewodnicząca głosem swoim nas ogłusza
Wszak nikogo z nas to już nie rusza
Nasz zastępca Krzysiu wielki chłop
Jest pierwszy do małych psot
No a skarbnik nasz, Karolcia
Zabiera nam każdego pieniądza
Nasza klasa wciąż u Pani Dyrektor się spowiada
I wszystkie cukierki jej wyjada
Cóż tu dużo mówić
Naszej klasy nie da się nie lubić!
Nasze motto klasowe brzmi:
„ALBO WSZYSCY ALBO RAZEM!”
Opracowała Pre zydentowa Magdalena Zawistowska
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
"Prawdziwa cnota krytyk się nie boi" ( Ig. Krasicki )
Jacy Jesteśmy?
No właśnie... jacy naprawdę jesteśmy?
Bo jeśli tacy jak na plakatach przygotowanych przez uczniów poszczególnych klas - to
nie jesteśmy jeszcze tacy fajni jak nam się wydaje!
Pomysł na konkurs "Tacy jesteśmy" zorganizowany w listopadzie przez Samorząd
Uczniowski był świetną okazją do integracji klasowej, do sympatycznej rywalizacji między
klasami oraz do wspaniałej zabawy i wykazania się pomysłowością, humorem czy
umiejętnościami plastycznymi! Okazało się jednak, że do konkursu zgłosiło się tylko kilka
klas, a poza tym - prace konkursowe klas, które wzięły udział w tej zabawie "nie grzeszyły"
zbyt wysokim poziomem
A więc - jacy jesteśmy? Odpowiedź jest prosta! Niestety - jesteśmy zbyt leniwi, aby
angażować się w życie Szkoły, a jeśli już to robimy, satysfakcjonuje nas ( sorry!!! )
"bylejakość". Odrabiamy tzw. "pańszczyznę", uprawiamy "spychologię", robimy - bo musimy,
a nie dlatego, że chcemy. A s zkoda, bo mamy ogromny potencjał!
Mimo wszystko gratulujemy tym klasom, które uczestniczyły w konkursie i tym, które
zostały wyróżnione. Brawo!
Spośród prac konkursowych Zarząd Samorządu Uczniowskiego z niemałym trudem jak dowiedzieliśmy się z wiarygodnego źródła - wyróżnił 4 plakaty klasowe. Jeśli jesteście
zainteresowani ( a powinniście!!! ), możecie obejrzeć je na Mini Wystawie na II piętrze
Przyjdź, zobacz i oceń...
Wasz życzliwy, lecz nieco zasmucony Stas zicak
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
Przyznacie, że trzeba mieć nie tylko dużo odwagi, ale i ogromną wiedzę oraz doskonałe
umiejętności poprawnego pisania, aby zdecydować się na przystąpienie do Konkursy
Ortograficznego.
Najpierw był I etap we wnątrzs zkolny, potem- etap II dzielnicowy Bielański, a
następnie – III woje wódzki. Jak widzicie, droga do Finału nie była łatwa. Jednak przez te
wszystkie etapy przeszli przedstawiciele naszej szkolnej braci – jak po przysłowiowym maśle –
i dotarli aż do finału!
Gratuluje my!
Bravo!
Bravissimo!
Z dumą i radością przedstawiamy naszych Finalistów X Wojewódzkiego Konkursu
Ortograficznego na łamach „Staszicówki”
Finaliści Konkursu Ortograficznego:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
Opracował
z-ca Redaktora Naczelnego
Krzysztof Barwiński II ai.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
UCZEŃ TO TEŻ POLAK-GLOTA
CZYLI
POLIGLOTA SZKOLNY
Kubica in Renault
Robert Kubica ist dieses Jahr das erste Mal nicht in die Finalrunde gekommen. Es hat
sich ergeben dass, das Problem mit den Boliden so groß war, dass die Mechaniker es das ganze
Wochenende nicht reperieren konnten.- Es wäre nett, wenn ich mich unter die bessten 10 für
alle diesjährigen Rennen kwalifiziert hätte. Leider ist es nicht gelungen – sagte der Pole.
Wir hatten ein paar Probleme mit dem Auto. Das Auto ist sehr ins Rutchen gekommen
und leider ist es uns nicht gelungen es bis zu den Kwalifikationen zu reperieren.
Ich hatte Probleme mit der Beschleunigung. Die Traktion war schwach. Ich konnte nicht nach
der Kurve voll Gaz fahren.
Die Reifen drehten durch und das Auto geriet ins Schleudern.
Aus diesem Grund war es unmöglich gute Zeiten zu erzielen. Ich habe alles gemacht,
was in meiner Macht war, aber es hat nicht gereicht.
Leider bin ich nicht bis zu Q3 gekommen. Es fehlte eine Position – ein biβchen Schade.
Bis jetzt ist es uns jedes Jahr gelungen.- fasst die letzte Qualikation 2010, der polnishe Fahrer
zusammen.
Opracowali:
Emil Brzozowski kl.II ai
Wojciech Szadkowski kl.II ai
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
Joanna Krupa
Poland's next top model
Joanna Krupa was born on 23 April, 1979 in
Warsaw. She is a Polish-American model and actress.
When she was five years old, she left Poland and moved
to Chicago with her parents and young sister – Marta.
When she was a teenager, she left to Los Angeles, where
began her career in modeling and photo modeling. She
also played episode roles in American movies.
Career
Joanna has appeared on the covers of the world‟s
leading magazines including “PLAYBOY”, “CKM”,
“FHM”, “GQ”, “PERSONAL”, “INSIDE SPORT”,
“STUFF”, “STEPPIN‟ OUT”, “TEEZE” and “MAXIM”.
In July 2005, Joanna also modelled for the iconic men‟s magazine „Playboy’. Thanks to this
memorable appearance she was announced “The Sexiest Swimsuit Model in the World”. She
posed four times for Polish edition of “CKM” magazine (May 2001, June 2006, August 2007,
October 2008). Krupa also took part in photo shoot for Belgian issue of “MAXIM” magazine,
as well as for German and American editions in years 2008 and 2009. She appeared twice on
the cover of “PLAYBOY” in which she was rated “the sexiest women in the world”. In June
2008, she was named one of the sexiest Polish women and “Woman Of The Year” in
“MAXIM” magazine (2004).
PETA connection
Joanna Krupa participates in actions organized by PETA against wearing animal fur.
She fights against animal cruelty and is all about loving and protecting animals. That‟s why she
was even posing nude for several ads of this organization, which slogan was “I'd Rather Go
Naked Than Wear Fur”.
Opracowała Natalia Król
Klasa 2bt
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
Jeleń injured again...
Ireneusz Jeleń with a knee injury will not be able to play until mid-January 2011. Scorer
of AJ Auxerre football club in recent years spent plenty of time treating his injuries. This
excellent striker could be very useful for Polish team, but because of his constant injuries the
coach can not count on him. Since time when Mr Franciszek Smuda has become the Coach of
Polish representation team, Jeleń played just four matches. Based on information from
"Przegląd Sportowy" in the last five years, Jeleń was treating his injuries eleven times. He had
a shoulder injury, spine, adductor muscle, biceps and knees. He also had an inguinal hernia.
- When I heard about another injury of Irek Jeleń, I could not believe it, because it was
some incredible bad luck. He, the same as Arek Głowacki, would have a place in the Polish
team squad, but I seldom gave them a vocation, because only they were treating their injuries complains in "PS" Smuda.
Miroslaw Siemiatkowski, the doctor who worked with Jeleń in Płock, sees his frequent
cause of injuries in Irek‟s slender build.
- Irek is fragile and dainty. He does not have great muscles. His knees, hips and
shoulders can not stand the burden. This is not a strong type of player - says Dr. Siemiatkowski.
Jeleń will be still suspended for two more months, but what matters, is the successful
return of this outstanding footballer. The coach hopes that this season will be similar to the
previous one with Jeleń's superb scores.
,Kamil Trus zewski II AI
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
ŚCIĄGA DLA CIEBIE!!!
Dziedzina funkcji: zbiór argumentów (zbiór tych liczb, które występują w zbiorze X)
Zbiór wartości funkcji: zbiór tych liczb/elementów ze zbioru Y dla których istnieją
elementy/liczby ze zbioru X
Funkcja liniowa:

postać kierunkowa: y = ax + b - (a-współczynnik kierunkowy; a,b liczby
rzeczywiste)
postać ogólna: Ax + By + C = 0 - (A,B,C liczby rzeczywiste)


Funkcja kwadratowa:



postać ogólna (kierunkowa): y = ax2 + bx + c
postać iloczynowa: y = a(x-x1 )(x-x2 ) - (x1 i x2 pierwiastki równania kwadratowego)
postać kanoniczna: y = a(x – p)2 + q - (p i q współrzędne wierzchołka paraboli)
Twierdzenie Pitagorasa:
a2 + b2 = c2
Funkcje trygonometryczne:
 sin = a/c
 cos = b/c
 tg = a/b
 ctg = b/a

Tożsamości trygonometryczne:
sin2 + cos 2 = 1 – jedynka trygonometryczna
tg = sin /cos
ctg = cos / sin
ctg = 1/ tg
PRZYGOTOWAŁ:
mgr RAFAŁ GRZEŚKOWIAK
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
JAN PAWEŁ II WIELKI
Ciekawe anegdoty papieskie
Jan Paweł II Wielki – po śmierci Papież otrzymał jako jeden z nielicznych przydomek
Wielki, gdyż ludzie go kochali i kochają oraz nadal pamiętają. Zrobił wiele, odbył mnóstwo
pielgrzymek, jednoczył Kościół, pomagał, kochał bliźnich, łączył się w cierpieniu, ciągle
radosny, zawsze blisko Ludzi.
Ciekawe anegdotki papieskie:
 Kardynał Wojtyła cenił u swoich podwładnych
ich własne zdanie, nawet jeśli trudno Mu było je
zaakceptować. Znany z obstawania przy swoim ksiądz
Tadeusz Pieronek swojego czasu spierał się o coś z
kardynałem. Wreszcie kardynał Wojtyła zdjął swój
krzyż biskupi, podał go księdzu Pieronkowi i
powiedział: „Masz teraz ty rządź”.
 Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na
samotną wycieczkę w góry. Ubrany sportowo
wyglądał tak jak wielu innych turystów. W trakcie
wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka, podszedł
więc do opalającej się na uboczu młodej kobiety i już
miał zapytać o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się: Zapomniał pan zegarka, co?
- A skąd pani wie? – zapytał zaskoczony Wojtyła.
- Z doświadczenia – odrzekła – Jest pan dziś już dziesiątym mężczyzną, który
zapomniał zegarka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko, wieczorem dancing…
- Ależ proszę pani ja jestem księdzem –przerwał jej zawstydzony Wojtyła.
- Wie pan – odpowiedziała rozbawiona nieznajoma – podrywano mnie w różny sposób,
ale "na księdza" to pierwszy raz.
 Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w Olsztynie, dziennikarzowi
”Gazety Wyborczej” udało się wychylić głowę ponad tłum i zapytać Jana Pawła
II o zdrowie.
- A jakoś człapię – odpowiedział Papież.
 Po jednym ze swoich spotkań Papież pożegnał polskich biskupów słowami
znanej pieśni: „O cześć wam, panowie magnaci!”
 Kiedy krzyczano do Niego: „Witaj w Licheniu”, stwierdził: „Myślałem, że
mówicie: witaj ty leniu!”.
 Jeden z najbardziej rozpowszechnionych żartów Jana Pawła II pochodzi z
czasów, kiedy był chory. Na pytanie jak się czuje odpowiadał: „Nie wiem,
jeszcze nie czytałem gazet”. Powtórzył ten żart także podczas swojego
ostatniego pobytu w klinice Gemelli.
Opracował Red. Nacz. Marcin Czarnecki
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
KULTURA
Taniec
Muzyka łagodzi obyczaje, a taniec przedłuża życie
Ten kącik gazetki będzie poświęcony tańcom współczesnym najpopularniejszym jego stylom.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat taniec stał się w Polsce bardzo modny. Powstało wiele
„Akademii” i „ Szkół Tańca”. Organizowane są kursy tańca w szerokiej gamie jego rodzajów. Tę
aktualną, niezwykłą popularność „Taniec” zyskał dzięki takim udanym programom medialnym, jak:
„Taniec z Gwiazdami” czy też „You Can Dance –Po prostu tańcz!"
W pierwszym z wymienionych programów mamy do czynienia z tańcem towarzyskim –
adresowanym do odbiorców starszych. W drugim programie, prezentowane są style nowoczesnego
tańca a uczestniczą w nim wyłącznie ludzie młodzi.
W wielu miastach Polski powstały szkoły założone przez utytułowanego tancerza i wybitnego
choreografa tanecznego, Agustina Egurrolę. W samej Warszawie jest ich pięć.
Od 2 lat uczestniczę w zajęciach szkoły Egurrola "Dance Studio" i na łamach gazetki
prezentować będę koleżankom i kolegom ciekawostki dotyczące stylów tańca, najważniejszych
wydarzeń tanecznych oraz będę odrywać tajniki stosowanych technik w poszczególnych stylach tańca.
Zachęcam do śledzenia informacji zawartych w tym kąciku.
Na początek, informacja dotycząca bardzo popularnych Funk styles to jest Poppingu i
Lockingu.
Dzisiejsi tancerze próbują swoich sił w coraz to nowszych stylach tańca. Do nich
należą: Popping i Locking, które są coraz chętniej wykonywane zarówno w grupie jak i solo.
Co to dokładnie jest Popping? Jest to jeden z pierwszych stylów funk tańca, który wywodzi się
z Fresno. Jest oparty na bardzo szybkim kurczeniu i rozluźnianiu mięśni, które powodują
"szarpanie ciała" tancerza, czyli tzw. pop. Podczas tańca używa się tej techniki razem z
różnymi innymi ruchami i pozami. Popping należy do stylów zaliczanych do „tańców
ulicznych” (street dance), razem z break – dance‟m, z którym jest często mylony. Popping,
podobnie jak inne style street dance, wykonywany jest często w taki sposób, że przed grupę
wychodzi jedna czy dwie osoby i odgrywają scenę „walki”, wyróżniając się spośród innych z
grupy. Czasem zdarza się, że cała grupa synchronicznie tańczy popping, co jest wyjątkowo
efektowne dla widza. Wygląda to na improwizację ruchów (podobnie jak Freestyle), ale jednak
ruchy te są z góry zaplanowane.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
Locking to także jest styl tańca funk, który do dziś związany jest z hip – hopem. W tym
stylu chodzi o chwilę „zamrożenia” na kilka sekund podczas szybkiego tańca, (tzw. „zamek”),
a potem powrót do normalnego tempa. Taka umiejętność jest bardzo rozchwytywana wśród
„łowców talentów” dlatego, że nie każdy potrafi tak skoordynować ruchy rąk i nóg, aby na
chwilę „zastygnąć” podczas wykonywania jednej figury. Jest to oczywiście ściśle
zsynchronizowane z muzyką, która najczęściej w momencie „zastygania” zwalnia, a następnie
przyspiesza do poprzedniego tempa. Najbardziej lubianą muzyką w tym stylu jest muzyka
Funk. Locking zawiera sporo akrobatyki i ruchów wymagających fizycznego wysiłku, np.
lądowanie na kolanach czy Split (do których zakłada się ochraniacze).
W kolejnej gazetce opiszę ruchy
stosowane w tych stylach tańca.
Każdy z tych ruchów ma swoją
nazwę w jęz. angielskim, a jest
ich sporo.
cdn.
Julia Waśkiewicz –
koleżanka z Ie
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
Teatr
Życie na deskach
Witam serdecznie wszystkich Czytelników naszej
wspaniałej szkolnej gazetki „Staszicówki”. Pragnę
przedstawić Wam nowy kącik tematyczny, w którym
możecie dowiedzieć się wiele o niezwykłych teatrach i
operach. Będę zawsze starał się zaciekawić Was i
zachęcić do odwiedzania niektórych miejsc. Znajdziecie
tu różne ważne informacje o teatrach jak i o samych
spektaklach. Co ważne, nie zabraknie ciekawostek także
o największych i najsłynniejszych scenach świata, a co
za tym idzie, będziemy mogli wspólnie zapoznać się z
kulturą prawie całego świata.
Na początek pragnę rozpocząć naszą podróż od zwiedzenia Teatru Żydowskiego
noszącego imię Estery Racheli i Idy Kamińskich. Pewnie teraz zastanawiacie się „co to są za
ludzie?”. Otóż, pozwólcie, że trochę Ich Wam przybliżę. Estera Rachel Kamińska była niegdyś
słynną żydowską aktorką, zaś Ida Kamińska była jej córką, z zawodu też aktorką jak również
reżyserką, która kierowała teatrem do 1968 roku. Po „wydarzeniach marcowych” Ida
Kamińska opuściła wraz z zespołem, Polskę. Jednak teatr przetrwał polityczne zawirowania. W
latach 1968-1969 jego dyrektorem był Juliusz Berger, a od 1970 aż do dziś jest Pan Szymon
Szurmiej(patrz: foto.). Warto też wspomnieć, że jest to jedyny teatr w Polsce, wystawiający
sztuki w dwóch językach: jidysz i polskim. Jest również jedynym teatrem na świecie, który
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
stale prezentuje występy w języku jidysz.
Trzeba przyznać, że jest to teatr wyjątkowy. Tu wolno, a nawet trzeba głośno się śmiać,
lecz mimo wszystko nie powinno się zapominać o odpowiedniej kulturze i zachowaniu, gdyż w
przeciwnym wypadku możemy bardzo szybko opuścić nie tylko salę widowiskową, ale
również i teatr. A tak naprawdę warto zostać!
Możemy teraz wybrać się na wiele wspaniałych spektakli takich, jak: „Lejzorek”,
„Opowieści Chasydów”, „Pieśń nad Pieśniami”, „Straszna gospoda”, „ Tradycja”, „Żyć nie
umierać !”, „Dla mnie bomba”, „Kamienice na Nalewkach”. Osobiście mogę polecić ostatnie
trzy tytuły ze względu na bardzo dużą dawkę śmiechu, która rozgrzeje nawet w najsroższą
zimę. Sam pamiętam jak świetnie się bawiłem i nie żałowałem wydanych pieniędzy na bilet. W
końcu 40 złotych, za okazaniem ważnej legitymacji, to niewiele jak na teatr tak wysokich
lotów.
Zapraszam więc na Plac Grzybowski 12/16 w Warszawie bądź na stronę internetową:
www.teatr-zydowski.art.pl. Można również zadzwonić pod numer: 22-620-49-54 lub napisać
e-mail i wysłać na adres: [email protected] W najbliższym czasie mogę
polecić spektakl „Zaczarowana Noc” (dnia 31.12.2010 o godzinie 19:00, cena biletu: 60
złotych), abyście mogli przywitać Nowy Rok z uśmiechem na twarzy i dobrym humorem.
Przyjdźcie, a przekonacie się, że warto było.
Opracował miłośnik teatruKonrad Urbański IIbi
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
SPORT
W kręgu MMA?
MMA ( ang. Mixed Martial Arts) inaczej mieszane sztuki walk. Jest to dyscyplina
sportowa, w której zawodnicy różnych sztuk i sportów walki walczą wręcz przy praktycznie
wszelkich dozwolonych technikach.
Historia:
MMA wywodzi się z organizowanych w latach 20 XX w. brazylijskich turniejów „vale
tudo” oraz „kakutougi” ( zawody organizowane w Japonii w latach 70 ).
Początki współczesnych mieszanych sztuk walk datują się na pierwszą połowę lat 90.
W 1993 roku w USA zorganizowano pierwszy oficjalny turniej w tej formule pod nazwą UFC
1( ang. Ultimate Fighters Championship).
Obecnie Mixed Martial Arts jest rozpowszechnione na całym świecie. Najbardziej
znane organizacje to: UFC, Strikeforce, DREAM oraz PRIDE FC .
Konfrontacja:
Walka toczy się na dwóch, tzw. płaszczyznach lub dystansach, to znaczy, w stójce jak i
w parterze.
Polem walki w MMA jest mata ( zawody mało prestiżowe najczęściej amatorskie), ring
lub oktagon (ang. octagon- nazwa zastrzeżona prze UFC) popularnie nazywany „klatką”.
Klatka jest to ośmiokątny ring otoczony siatką, by uniemożliwić wypadnięcie któregoś z
zawodników.
Techniki zabronione:
-Uderzenia (kopnięcia, ciosy) w tył głowy
-Wkładanie palców w otwory fizjologiczne przeciwnika( np. usta, nos)
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
-atakowanie genitaliów
-uderzenia w kręgosłup
-uderzanie głową
-atakowanie oczu, krtani
-dźwignie na kręgosłup, małe stawy ( np. palce)
-dźwigni skrętowych na kolana
-rzuty grożące kalectwem lub śmiercią.
Aby zawodnik został dopuszczony do walki, musi posiadać ochraniacze na ręce
(rękawice grapplingowe) , na kroczę ( suspensor) oraz na zęby ( tzw. Szczęka ).
Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tą dziedziną sportu. Zachęcam więc do
uprawiania MMA.
na zdjęciu Autor artykułu (przyp. red.)
Dzięki za przeczytanie Grzesiek Majcherczyk MMAjche r Ibs.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
Air Soft Gun
Airsoft jest młodą w Polsce zabawą o zasadach zbliżonych do paintballu. Stawiany jest
tutaj jednak znacznie większy nacisk na realizm podczas zabawy. Dla jednych jest pasją i
sposobem na życie sam w sobie, dla innych jedynie półśrodkiem do podnoszenia kwalifikacji w
szerszej działalności paramilitarnej.
ASG posiadają napęd pneumatyczny, który jest generowany albo przez sprężynę,
albo przez sprężony gaz. Kulki używane w ASG są około dziesięciokrotnie tańsze od amunicji
używanej w sprzęcie do paintball‟a. Nie zawierają znacznika (farby), przez co u trafionego
gracza nie pozostaje ślad na ubraniu. Wymaga to od uczestników zabawy podejścia fair play i
poważnego potraktowania gry, co dodatkowo uatrakcyjnia całą imprezę.
Repliki broni możemy podzielić na różne klasy:
Modele sprężynowe : wykorzystują ręcznie naciągniętą sprężynę, która uruchamia tłok
sprężający powietrze. Z zasady są to modele jednostrzałowe o najmniejszym zasięgu i energii
wystrzelonej kulki.
Wymagają każdorazowego przeładowania(naciągnięcia sprężyny) przed oddaniem strzału.
Modele gazowe : kulkę wyrzuca gaz, który znajduje się w specjalnym zbiorniku
(najczęściej zbiornik zlokalizowany jest w miejscu magazynka modelu broni). Zaletą tych
replik jest możliwość dogodnego doładowania, czyli uzupełnienia gazu w zbiorniku. Nie ma
konieczności przeładowywania po każdym strzale, a w niektórych modelach występuje opcja
prowadzenia ognia ciągłego. Modele zwane w języku angielskim Blow - Back posiadają
funkcję wyrzutu gazu do tyłu, co powoduje odskakiwanie zamka wstecz jak w prawdziwej
broni palnej.
Są one droższe ale oferują pełny realizm oryginału.
Modele elektryczne: zwane AEG (Air Electric Gun) są wyposażone w silnik
elektryczny, który naciąga sprężynę tłoka szybko i mocno, co pozwala na uzyskanie wysokiej
częstości jak i dalekiego zasięgu strzału. Tak więc w przypadku AEG istnieje możliwość
prowadzenia ognia pojedynczego, krótkimi seriami i ognia ciągłego.
Zasięg strzału w ASG waha się w zależności od modelu, typu repliki broni i od sposobu
generowania ciśnienia gazu wyrzucającego kulkę.
Jest to zakres od 20 metrów dla najprostszych modeli sprężynowych do ponad 100 metrów dla
replik karabinów snajperskich. Aby poprawić celność strzału, wprowadzono system Hop Up,
który powoduje nadanie rotacji kulce opuszczającej lufę, co pozwala na większą stabilność toru
lotu i przekłada się wprost na zwiększenie celności i zasięgu strzału. Większość modeli
aktualnie dostępnych na rynku posiada ten system.
Osobiście uwielbiam ten rodzaj
sportu i myślę, że tym krótkim artykułem
rozbudziłem Wasze zainteresowanie tą
oryginalną dyscypliną sportową.
opracował;
z-ca. Red. Nacz. Krzysztof Barwński 2ai
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
Legia Warszawa
Mini kącik kibica
KP Legia Warszawa - polski klub piłkarski z siedzibą w Warszawie założony w marcu
1916 roku
Legia ma barwy czerwono–biało- zielono-czarne. Każda z nich ma swoje znaczenie;
choci w różnych okresach często brakowało jednego lub dwóch kolorów, ale nie było nigdy
innych niż te cztery. Biel i czerwień to odwołanie do Polski i patriotyzmu założycieli klubu.
Zieleń symbolizuje wojenne korzenie CWKS-u ( przejęte zostały od klubu wojskowego –
Korony), a czerń jest odwołaniem do Czarnych Lwów, którzy uznawani byli za pierwszy polski
klub sportowy. Legia miała być pierwszym klubem wojskowym.
Od początku XXI wieku Legioniści zazwyczaj noszą białe lub czerwone koszulki, zaś
dodatkowy komplet strojów jest zielony. Nigdy nie było strojów czarnych, ale pierwsze trykoty
Wojskowych miały czarny pas na białym tle.
Na koszulkach piłkarzy Legii, w przeciwieństwie do innych drużyn, nie zawsze widniał
herb. Najdłużej Legioniści grali z samą "elką" na piersi. Z tym symbolem, który znajdował się
prawie w każdym herbie Legii w ciągu 90 lat jej istnienia, piłkarze rozgrywali swoje mecze.
Lata gry z "elką" na piersi to: 1960–1996 i 2002–2007. potem zrezygnowano z niej, a w roku
2009 klub przywrócił "elkę" na koszulki graczy.
Opracował kibic Paweł Oczkowski 1bs
cdn.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
PRZESTROGA DLA CIEBIE
Bądź Mądry … Żyj Zdrowo …
Dopalacze
W zależności od kraju, w którym są sprzedawane, nazywane są: produktami
farmaceutycznymi czy suplementami diety. W Polsce są rozprowadzane jako... "artykuły
kolekcjonerskie"! Pojawiające się w sprzedaży dopalacze, to jednak nic innego jak środki
odurzające na bazie ziół. Ich skład chemiczny nie jest zakazany przez prawo. Jednak działanie
jest zbliżone do działania narkotyków. Klienci kupując dopalacze, nie zdają sobie sprawy jak
dany specyfik zadziała na ich organizm. Sprzedawcy posługują się specyficznym językiem
podobnym do grypsery, rzadko ostrzegają przed zasłabnięciami czy stanami psychoz. Tylko
nieliczni sprzedawcy
dopalaczy, starają się
ostrzegad klientów,
przed
konsekwencjami.
Dopóki polskie
prawo nie zakazuje
sprzedaży dopalaczy,
nie trudno rozkręcid
taki biznes. Trzeba
jedynie sprytnie
nazwad oferowany
asortyment. Rząd co
prawda zaczyna
wojnę z handlem
tego typu towarów i
sklepy są zamykane czasowo. Jednak właściciele, łamiąc prawo otwierają swoje sklepy i kręcą
biznes dalej. Dopóki rząd nie zacznie skutecznej walki z dopalaczami, wielu młodych ludzi
będzie narażonych na negatywny wpływ tych środków.
Osobiście nie popieram stosowania tych specyfików ze względu na negatywny wpływ
na organizm oraz dużą możliwośd uzależnienia się od nich. Dzisiaj, niektórzy młodzi ludzie
żałują, że sięgnęli po dopalacze. A niektórzy - niestety - już nie mogą nawet żałowad, bo ich
beztroskie i nieodpowiedzialne "spotkanie" z dopalaczami zakooczyło się tragicznie.
Bądż Mądry! Żyj Zdrowo!
opacował Red. Nacz. Marcin Czarnecki IIai
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010
"I śmiech może być nauką" (Ig. Krasicki)
Lapsusy Językowe
czyli
„wpadki językowe” wyjęte z wypracowań maturzystów



























A było ich tysiące, a nawet setki.
Antygona pochowała brata, splunęła moralnie na króla i powiesiła się.
Beniowski zabił 6 Kozaków. Jeden z nich umarł a inni uciekli.
Bił swoją żonę, z którą miał dzieci przy pomocy sznurka.
Boryna był teściem żony syna Antka Hanki.
Car się zlitował i zmienił mu karę śmierci na żywot wieczny.
Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka.
Czarnecki zebrał dużą kupę chłopską.
Czytałem sztuki Szekspira. Dwie zapamiętałem: „Romeo” i „Julia”.
Danusia ratując Zbyszka przed napaścią dzikiego zwierza, zabiła go.
Dosyć szybko można się zorientować, iż Izabella nie nadaje się do interesu, który ma
Wokulski.
Edward III nie mógł zostać Królem Francji, bo jego matka nie była mężczyzną.
Góral ma na głowie kapelusz, spodnie i kierpce.
Górnik pogłaskał konia po głowie i cicho zarżał.
Grażyna biegła galopem na czele wojska.
Gerwazy wyciągnął szablę i strzelił.
Gustaw chcąc zaimponować Anieli ukazuje jej swoje wdzięki.
Kochali się tak mocno, że ona się utopiła, a on umarł z głodu.
Wtedy Jagienka wybiegła z domu i ruszyła z kopyta do Zbyszka.
Idąc do szkoły wykoleił się tramwaj.
Jacek Soplica miał długie rzęsy i dlatego nazywali go wąsalem.
Jacek Soplica po swojej śmierci był jakiś nieswój, ale przecież wiedział, że całe życie
poświęcił ojczyźnie.
Jagna na szczęście nie była długo chora, wkrótce umarła.
Janko Muzykant był niedojedzony.
Jego matka będąc małym chłopcem, spadła z drzewa.
Joanna D‟arc nosiła zbroję i czarnego konia.
Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod wąsem.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL
WYDANIE ZIMOWE NR 3 2010



























Jurand nie rzucił się na Krzyżaków, gdyż tymczasem bił się z myślami.
Kain zamordował Nobla.
Kiedy Giaur się wyspowiadał, to tak mu ulżyło, że umarł.
Ksiądz Robak strzelił do niedźwiedzia, który zwalił się z hukiem i nie czekając na
oklaski pobiegł do domu.
Ludzie pierwotni mieli wszystko z kamienia.
Obok grobów smutnych i zaniedbanych stały groby tętniące życiem.
Oprócz zabitych na polu walki leżało wiele ob rażonych.
Pan Dulski był sterylizowany przez żonę.
Pot spływał po nim od stóp do głów.
Zastrzeliwszy się, zaczął z uciechy skakać po drzewach.
Robak, ratując Tadeusza, strzelił do niedźwiedzia, który nie wiedział, że jest jego
ojcem.
Za ścianą dał się słyszeć tupot kopyt i po chwili do karczmy wpadła Danusia z Księżną
Mazowiecką.
Roland był bardzo towarzyski. Nawet po śmierci towarzyszy znosił ich trupy z pola
walki.
Elmira wpada na pomysł obnażenia nachalnego adoratora.
Tartuffe w końcu sobie nagrabił u Orgona.
Kleant w odróżnieniu od Elmiry nie cyckał się z Tartuffem, walił prosto z mostu.
Tartuffe na cały świat patrzy jak na kupkę gnoju, a więc mamy tu starotestamentowe
„vanitas”, które również było popularne w średniowieczu.
Orgon patrząc spod stołu miał szansę zobaczyć, jaki jest naprawdę Tartuffe.
W podanych fragmentach Elmira próbuje ulegać zalotom.
Orgon przyjął Świętoszka do swojego domy, żeby ten się nie szwędał.
Orgon po krótkiej rozmowie ze Świętoszkiem doznał ro zkoszy. Stał się szczęśliwy i tak
jak stał zaprosił go do domu.
Tartuffe był człowiekiem wrażliwym. Gdy raz zabił pchłę złapaną przypadkiem, to
potem płakał z żalu.
Prawdziwa odwaga, ta, która była potrzebna, nie polegała na oparciu się o karabin.
Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, a beczkę weźmiesz, włożysz kapustę, zakisisz,
zjesz, zapomnisz, że umiałeś to zrobić. Jesteśmy tylko ludźmi, mamy se pomagać.
Orgon jest zaślepiony własną bezmyślnością.
Mógłbym też przedstawić swoje poglądy na temat godnej śmierci, ale moja
nauczycielka powiedziała kiedyś, że nie powinienem w zakończeniu wypowiadać się na
własny temat.
Orgon i Świętoszek zawsze sobie pomagali, np. przy pracach kościelnych. Świętoszek
często podawał Orgonowi wodę święconą.
Ciąg dals zy nastąpi w kole jnym numerze „Staszicówki”.
Opracował zespół redakcyjny „Staszicówki”.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM STANISŁAWA STASZICA
UL. KOLEKTORSKA 9/11 WWW.ZS10.PL

Podobne dokumenty