Towarzyskie Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody...kliknij

Transkrypt

Towarzyskie Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody...kliknij
PROPOZYCJE
Towarzyskich Zawodów Konnych w Skokach przez Przeszkody
XXVII MEMORIAŁ DYREKTORA KAZIMIERZA NOWICKIEGO
Organizator:
Rodzina Państwa Nowickich i Posłusznych
Przedsiębiorstwo Rolniczo Hodowlane „Gałopol” Gałowo Sp. z o.o.
Stado Ogierów Sieraków, Klub Jeździecki Morena Sieraków-Gałowo
Miejsce zawodów:
Termin zawodów:
Zgłoszenia:
hipodrom SO Sieraków
02.07.2016r. - sobota
do dnia 30.06.br. na adres: [email protected] (w tytule wpisać Sieraków)
Listy startowe dostępne 01.07.2016r. na stronie www.zmierzczas.pl
Adres organizatora:
PR-H „Gałopol” Stado Ogierów Sieraków
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel/fax 612952511,
e-mail: [email protected]
Opłaty za zgłoszenia po terminie wzrastają o 100%
Uczestnicy:
kluby i zawodnicy zarejestrowani w WZJ i PZJ oraz zaproszeni.
Komisja Sędziowska:
Jan Posłuszny - Przewodniczący
Anna Nowicka-Posłuszna
Ewa Żuławska
Marek Żuławski
Dyrektor zawodów
Sekretariat
Gosp.Toru
Lek. med.
Lek.wet.
Karetka pogotowia
Wojciech Ganowicz
Anna Stańko
Robert Bartkowiak
Mariola Grzemba-Buda
Piotr Pawelec
Piotr Piekarski
Program zawodów:
02.07.2016r. sobota
godz. 9:00
- Konkurs towarzyski Nr 1 Kl. LL - dokładności art.238.1.1
- Konkurs towarzyski Nr 2 Kl. L - dokładności art.238.1.1
Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości startujących koni w konkursach
towarzyskich
godz. 13:00
- złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi dyrektorów:
S. Hey’a, J. Kowalskiego, K. Nowickiego, T. Czermińskiego ( powozownia na terenie Stada).
godz. 14:00
- Otwarcie Memoriału i prezentacja zawodników (hipodrom Stada)
Sprawy organizacyjne:
1. Wymagana dokumentacja: badanie lekarskie, paszport konia, zgoda rodziców dla juniorów
2. Opłaty startowe: opłata – za 1 start jednego konia : konkurs Nr 1- LL – 30 zł, Nr 2 - L – 30 zł;
3. Organizator dysponuje ograniczoną ilością boksów w stajniach od 01.07.2016
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Opłata za 1 dzień – 50 zł, 2 dni – 100 zł.
4. We wszystkich konkursach Organizator zapewnia flo dla 25% startujących koni i nagrody rzeczowe.
5. Dekoracja po każdym konkursie .
` 6. Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki i kradzieże zarówno w czasie transportu
jak i na miejscu zawodów.
7. Organizator zaleca uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
i odpowiedzialności cywilnej podczas transportu jak też w czasie pobytu na zawodach oraz innych
zdarzeń losowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie.
Propozycje zatwierdzone
przez WZJ w dniu 01.06.2016
Ryszard Szymoniak
Organizator
Prezes
Marian Pankowski