Biuletyn informacyjny dla rodzicow I semestr roku szkolnego 2013

Transkrypt

Biuletyn informacyjny dla rodzicow I semestr roku szkolnego 2013
BIULETYN INFORMACYJNY DLA RODZICÓW
Rok szkolny 2013/2014 I semestr
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR10 W LUBLINIE
Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej
XXVII Liceum Ogólnokształcące
Szanowni Państwo!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Biuletynu Informacyjnego naszej szkoły.
Mamy nadzieję, że bieżący rok szkolny przyniesie nam wiele radości i satysfakcji przede
wszystkim z osiągnięć oraz ze znaczących postępów naszych wychowanków na trudnej
drodze zdobywania wiedzy i umiejętności.
Dyrekcja i Nauczyciele ZS nr 10 w Lublinie
Ważne telefony:
Sekretariat
Pokój nauczycielski
Pedagodzy
Stołówka
81 527 67 33 , 81 527 83 98 godz. 800 - 1530
81 527 67 33 wew. 33
81 527 67 33 wew. 23
81 527 67 33 wew. 38
Godziny przyjęć:
Dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska
Poniedziałek 1000-1530
Wtorek 1000-1100
Środa 1030-1500
Czwartek 900-1200
Piątek 900-1400
Pedagog Bożena Żeleźnik
poniedziałek – 800 - 1400
wtorek – 900 - 1200
środa – 830 - 1230
czwartek – 1000 - 1330
piątek – 800 - 1200
Wicedyrektor Hanna Cudna
Poniedziałek 745-1200
Wtorek 1100-1500
Środa 745-1230
Czwartek 745-1200
Piątek 745-1200
Pedagog Monika Zacz
poniedziałek – 1100 - 1200
wtorek – 1000 - 1200
środa – 930 - 1430
czwartek – 900 - 1100
Biblioteka – od poniedziałku do czwartku 800 -1500, piątek 800 -1400
Gabinet pielęgniarski
wtorek, czwartek 1130 - 1500
piątek 730 -1500
Gabinet stomatologiczny ( tel.: 607 929 848 )
od poniedziałku do piątku 900 -1300
SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW:
Od początku istnienia szkoły dbamy o wysoki poziom nauczania. W każdym roku wielu
uczniów uczestniczy w różnorodnych konkursach odnosząc znaczące sukcesy. Na szczególne
wyróżnienie zasługują nasi stypendyści:
 AGNIESZKA BRONISZ kl. 2al – Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 AGNIESZKA BRONISZ, ADAM MAZUR kl. 2al, WOJCIECH ŁOŚ kl. 3al,
MATEUSZ DOBIECKI kl. 3ag – Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe.
 JAKUB GRABARCZUK kl. 2bg i MATEUSZ DOBIECKI kl. 3ag – Stypendium
Marszałka Województwa dla dzieci szczególnie uzdolnionych.
KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE:
 ADAM TOMKOWICZ–CHRZANOWSKI kl. 1bl – I miejsce,
PATRYCJA ROBAK kl. 1al – wyróżnienie
w Konkursie Historycznym „Mam w rodzinie bohatera” organizowanym przez Wojewódzką
Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie pod
patronatem Kuratorium Oświaty i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Opiekun: Maria Stępień.
 AGNIESZKA BRONISZ, DAWID KOWALCZYK, ADAM MAZUR kl. 2al, ŁUKASZ
JAWORSKI, MATEUSZ KAFARA, MICHAŁ STASZCZAK i MICHAŁ WILCZEK
kl. 1al – I miejsce w Grze Miejskiej „Stan Wojenny 1981”.
Opiekun: Marzena Dudek.
 PIOTR WASIAK kl. 1ag – I miejsce, WIKTORIA OBARA kl. 1ag – II miejsce,
ALEKSANDRA POPIELEWICZ, MACIEJ CHOJNA kl. 1ag – wyróżnienie
w Konkursie Historycznym „Święci niepodlegli”.
Opiekun: Marzena Dudek.
 WOJCIECH ŁOŚ kl. 3al, DAWID KOWALCZYK, MATEUSZ SOŁYGA, ROBERT
KOŁBUN i WOJTEK MĄCIK kl. 2al - I miejsce oraz ALEKSANDER RAŁ, MATEUSZ
DOBIECKI, ŁUKASZ ZIĘTALSKI, MICHAŁ MAZURKIEWICZ i KLAUDIA
WITEK kl. 3ag – II miejsce w Językowo-Kulinarnej Grze Miejskiej w ramach
Europejskiego Dnia Języków.
Opiekun: Magdalena Bucoń.
 MATEUSZ DOBIECKI kl. 3ag – II miejsce w Konkursie Wiedzy o Ukrainie: „Ukraina –
terra (in)cognita” w ramach Festiwalu „Ukraina w Centrum Lublina 2013”.
Opiekun: Małgorzata Kotuła.
 JAKUB ZGIERSKI kl. 2al – III miejsce w Literackim Konkursie „Czytam, więc jestem”
organizowanym przez XIX LO.
Opiekun: Maria Stępień.
 MICHAŁ MAZURKIEWICZ i ALEKSANDER RAŁ kl. 3ag – III miejsce w II edycji
„Autumn Language Rally, czyli Jesienny Wyścig Językowy”.
Opiekun: Magdalena Bucoń.
 MAGDALENA DŁUGOSZ kl. 3ag – wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie
Recytatorsko-Krasomówczym „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej
przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.
Opiekun: Maria Kamola.
KONKURS WEWNĄTRZSZKOLNY „MASTER OF ENGLISH SPELLING”:
ALEKSANDER RAŁ i MAGDALENA DŁUGOSZ kl. 3ag - I miejsce
DOMINIKA CICHOCKA i EMILIA WILKOŁEK kl. 2bg - II miejsce
MATEUSZ BYRA i MARCIN POCHODYŁA kl. 3bg - III miejsce
PIOTR MĄCIK i KAJETAN PAZURA kl. 2bg - wyróżnienie
Organizator: Monika Zacz.
ZAWODY SPORTOWE:
 Międzyklasowe biegi przełajowe ku czci Patronki Gimnazjum nr 8 im. Grażyny
Chrostowskiej w Lublinie:
Gimnazjum:
- kategoria dziewcząt:
Klasy I: KAROLINA STANICKA kl. 1ag,
Klasy II: EMILIA WILKOŁEK kl. 2bg,
Klasy III: WERONIKA WŁODARCZYK kl. 3bg,
- kategoria chłopców:
Klasy I: KACPER WÓJCIK kl. 1ag,
Klasy II: PIOTR MĄCIK kl. 2bg,
Klasy III: MICHAŁ MAZURKIEWICZ kl. 3ag.
Liceum:
- kategoria dziewcząt:
Klasy I: PATRYCJA ROBAK kl. 1al,
Klasy II:, KAROLINA CHĘĆ kl. 2al,
- kategoria chłopców:
Klasy I: BARTŁOMIEJ WOŹNIAK kl. 1al,
Klasy II: ADRIAN DYLON kl. 2al.
 Szkolny Konkurs o tytuł Mistrza Sprawności Ogólnej:
Gimnazjum:
Klasy I: KAROLINA STANICKA kl. 1ag, PIOTR BOŻEK kl. 1ag,
Klasy II: EMILIA WILKOŁEK kl. 2bg, MICHAŁ OLEKSAK kl. 2ag,
Klasy III: WERONIKA WŁODARCZYK kl. 3bg, SEBASTIAN KIJAK kl. 3bg,
Liceum:
Klasy I: PATRYCJA ROBAK, kl. 1al MATEUSZ KRZYŻAK kl. 1al,
Klasy II: KAROLINA CHĘĆ, kl. 2al PAWEŁ RUBAJ kl. 2al,
Klasy III: PAULINA NARKUN, kl. 3al WOJCIECH ŁOŚ kl. 3al.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA:
 Gościliśmy uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły z Nowogrodu Wołyńskiego na
Ukrainie - w dniach 25-30.10.2013 r.
 Wyjazd uczniów i nauczycieli naszej szkoły do Rumunii w ramach międzynarodowego
projektu Comenius pt.: „A Matter of Choices”, czyli „Kwestia wyborów” - w terminie
21-25.10.2013 r.





WYDARZENIA, KTÓRE PRZEJDĄ DO HISTORII:
Uroczyste Ślubowanie klas pierwszych gimnazjum i liceum.
Udział w akcji Narodowe Czytanie dzieł Aleksandra Fredry.
Udział w festynie pod hasłem „Międzynarodowy Dzień Orderu Uśmiechu Czuby – Lublin
2013”.
Wycieczka do Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w ramach Lubelskiego Festiwalu
Nauki.
Uroczyste obchody we wrześniu Dni Patronki Gimnazjum nr 8 - Grażyny Chrostowskiej.
 Udział w Salonie Maturzystów.
 Szkolne wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, które wygrał Wojciech
Łoś z klasy 3al.
 Udział w Europejskim Dniu Języków.
 Zajęcia przeprowadzone przez animatorów Fundacji Teatrikon w ramach Tygodnia
Edukacji Pozaformalnej i Kulturalnej.
 Spektakl „Mądry uczeń… po szkole” przygotowany przez Szkolny Teatr Dziesięciu. Na
Łęgach.
 Udział w Lotniczych Warsztatach Młodzieżowych – Dęblin 2013.
 Udział w Dniach Otwartych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
 Wystawa poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 II edycja konkursu „Autumn Language Rally, czyli Jesiennego Wyścigu Językowego”.
 Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.
 Wizyta w Sejmie RP i spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.
 Wydanie kolejnych numerów gazetki szkolnej Delta.
 Wystawa masek przeciwgazowych Adama Mazura podczas Weekendu Modelarskiego.
 Udział w akcji Góra Grosza.
 Próbny egzamin gimnazjalny i maturalny.
 Mikołajkowy Festyn Rodzinny pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin.
 Udział w seminarium prowadzonym przez prof. Rafała Wnuka na temat totalitaryzmów
XX wieku w ramach projektu IPN „O tym nie można zapomnieć ... spotkania z kobietami,
które przeszły piekło obozów i łagrów”.
 Program artystyczny związany z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981 r.
przygotowany przez uczniów XXVII LO i Gimnazjum nr 8.
 Lekcja samorządności – spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego panem
Krzysztofem Hetmanem, Marszałkiem Jackiem Sobczakiem oraz Radną Sejmiku
Województwa Lubelskiego panią Bożeną Lisowską.
 Działania Szkolnego Klubu Wolontariusza we współpracy z Regionalnym Centrum
Wolontariatu:
 Udział w kweście na rzecz Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo”.
 Współpraca z Domem Opieki Społecznej „Betania” – wspólne spotkania i koncert
pieśni patriotycznych.
 Udział w Forum Integracyjnym dla wolontariuszy.
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.gim8.lublin.pl lub
www.27lo.lublin.pl lub www.zs10.lublin.pl. Znajdziecie tam Państwo: plan zajęć, harmonogram
zebrań, aktualności i wiele przydatnych informacji.
Frekwencję i postępy w nauce swoich dzieci możecie Państwo kontrolować za pośrednictwem
dziennika elektronicznego oraz poprzez bezpośredni kontakt z wychowawcami i nauczycielami.
W roku szkolnym 2012/2013 nasze Gimnazjum po raz kolejny uzyskało Certyfikat Szkoła
z klasą 2.0. Dzięki temu, iż korzystamy z nowych technologii, pracujemy zespołowo, dzielimy
się wiedzą, mądrze korzystamy z e-zasobów, komunikujemy się i jesteśmy bezpieczni w sieci
otrzymaliśmy ten zaszczytny tytuł. W roku szkolnym 2013/2014 kontynuujemy udział w kolejnej
edycji programu Szkoła z Klasą.
Wszystkim Rodzicom dziękujemy za dotychczasową owocną współpracę i wspieranie działań
szkoły, w tym za wszelką pomoc finansową na rzecz uczniów.