mediacja w konfliktach rodzinnych

Transkrypt

mediacja w konfliktach rodzinnych
STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW CYWILNYCH
ul. Moniuszki 8, 98-300 Wieluń
MEDIACJA W KONFLIKTACH RODZINNYCH
Cel szkolenia


przybliżenie idei mediacji, jako sposobu na rozstrzyganie sporów w codziennym życiu,
poznanie technik i narzędzi wspomagających proces konstruktywnego rozwiązywania,
sporów i aktywnego komunikowania się.
Grupa docelowa

pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, prawnicy, psycholodzy, socjolodzy zajmujący się
np. przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Program szkolenia
KONFLIKT



natura
przyczyny
fazy
KONFLIKT RODZINNY



rodzaje
specyfika
skutki
RODZINA W ROZWODZIE

rozwód emocjonalny, legalny, rodzicielski, ekonomiczny, społeczny
DZIECKO W ROZWODZIE

przegląd możliwych reakcji dziecka na rozwód
MEDIACJA, JAKO INTERWENCJA W KONFLIKT W RODZINIE





definicja i zasady mediacji
etapy mediacji
rodzaje mediacji
rola i zadania mediatora
wskazania i przeciwwskazania do mediacji
tel. (043) 843 62 39
faks (043) 843 62 39
e-mail: [email protected]

wskazania do udziału dziecka w mediacji
NARZĘDZIA MEDIATORA MAJĄCE ZASTOSOWANIE W MEDIACJACH RODZINNYCH

UŁATWIAJĄCE KOMUNIKACJĘ
(zmiana komunikatu TY na JA, odzwierciedlanie uczuć i słów, normalizowanie,
parafrazowanie)

UMOŻLIWIAJĄCYCE POZNANIE POTRZEB STRON
(zmiana stanowisk na interesy, pytania, zamiana ról)

UŁATWIAJĄCE POSZUKIWANIE WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ
(BATNA, WATNA, burza mózgów, święty Mikołaj)
Metody szkolenia:
Mini wykład z prezentacją, ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie scenek.
Prowadzący szkolenie:
Członkowie Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych
Terminy szkolenia: 04-05.07.2013r.(lub każdy dowolny wcześniej ustalony z trenerem)
Koszt szkolenia: 450,00 zł/osobę
Miejsce szkolenia: Łódź, Wieluń lub Wrocław
Zgłoszenia (telefonicznie) przyjmują:
Łódź: Joanna Wieremiejewicz- Podkościelna (608 061 721)
Wieluń: Dorota Kamieniecka(693 830 857)
Wrocław(Oława): Grażyna Górska(884 989 384)
Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu formularz zgłoszeniowy.
tel. (043) 843 62 39
faks (043) 843 62 39
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty