Zapraszamy Państwa na spotkanie z cyklu „EduCaffe™…o edukacji

Transkrypt

Zapraszamy Państwa na spotkanie z cyklu „EduCaffe™…o edukacji
EduCaffe™ to cykl spotkań, konferencji dla Dyrektorów i Nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez trenerów praktyków w swojej dziedzinie. Tematyka spotkań jest odpowiedzą na aktualne potrzeby przedszkoli oraz trendy w
edukacji. Tutaj zapoznacie się Państwo z nowinkami ze świata edukacji, wychowania oraz rozwoju dziecka. Dodatkowym
atutem spotkań jest możliwość wymiany doświadczeń oraz zapoznawanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w
innych placówkach przedszkolnych.
Zapraszamy Państwa
w dniu: 26-01-2016 r. w godz.: 16.00 – 19.00
na spotkanie z cyklu „EduCaffe™…o edukacji przy kawie…”.
Temat spotkania:
Koncepcja pracy przedszkola – budowanie w dialogu.
Spotkanie odbędzie się w: Przedszkolu Samorządowym w Radymnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4
Korzyści dla uczestników:
 Proponujemy udział w 3h rozwojowym spotkaniu,
 Pokazujemy ciekawe, alternatywne, inspirujące spojrzenie na edukacje,
 Pokazujemy trendy i innowacje w pracy przedszkola,
 Stwarzamy przyjazny grunt do wymiany doświadczeń i inspirujących działań,
 Oferujemy możliwość spotkania z kadrą placówek bliskiego otoczenia,
 … a do tego gwarantujemy miłe spotkanie przy dobrej kawie i domowym cieście.
Program spotkania:
16.00 – 16.15
16.15 – 16:45
Powitanie uczestników, przedstawienie założeń EduCaffe.
Koncepcja pracy przedszkola- nowe spojrzenie, odniesienie do wymagań
i kierunków polityki oświatowej Państwa.
16.45 – 17:00
Jak zbudować koncepcję we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym?
17.00 – 17:15
Przerwa kawowa
17.15 – 18:15
Elementy koncepcji oraz sposób ich wypracowania- praca warsztatowa.
18:15 – 18-45
Dobre praktyki tworzenia koncepcji w przedszkolu.
Panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń.
18:45 – 19:00
Podsumowanie spotkania.
Warunki uczestnictwa:
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przynajmniej 2 osoby z jednego przedszkola.
(Sugerujemy aby w spotkaniu uczestniczył przynajmniej Dyrektor placówki lub Nauczyciel /-le).
W związku z tym, iż ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń a warunkiem uczestniczenia
jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty w wysokości odpowiednio:
- 99 zł/os. (przy dokonaniu płatności na 14 dni przed terminem spotkaniu)
- 119 zł/os. (przy dokonaniu płatności na 7 dni przed udziałem w spotkaniu)
- 149 zł w przypadku uczestnictwa tylko 1 osoby z placówki, przy dokonaniu płatności na
min. 7dni przed udziałem w spotkaniu)
Istnieje możliwość płatności gotówką, w dniu spotkania.
(W koszt wliczone są: materiały merytoryczne dla uczestników spotkania, serwis kawowy)
Formularz zgłoszeniowy i numer konta podane są na stronie: www.educaffe.pl
Serdecznie zapraszamy,
Zespół EduCaffe™