O WRl 2007 - BIP Ząbki

Transkrypt

O WRl 2007 - BIP Ząbki
OBSŁUGI INTERESANTA
URZĘDU MIASTA ZĄBKI
Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ząbki
Wpłynęło dn.
O <t WRl 2007
Ząbki, 3 września 2007 r.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
W związku z zatwierdzonym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007 roku
informujemy, że w dniu 10 września br. o godz, 18 rozpocznie się Kontrola funkcjonowania
umów pomiędzy Miastem Ząbki, a firmą Dolcan S.A. dotyczących obiektów Miejskiego Ośrodka
Sportu. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie na ten dzień następujących
dokumentów:
1. dokumenty geodezyjne i prawne potwierdzające stan własności terenów pomiędzy ul.
Skorupki, Legionów, Traugutta i Gdyńską, będących w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych na cele sportowe
2. wszelkie umowy regulujące wzajemne relacje pomiędzy Urzędem Miasta, MOSem,
Stowarzyszeniem MKS Dolcan i spółką Dolcan SSĄ oraz regulujące sposób wykorzystania
tego terenu (umowy dzierżawy,, najmu itp.)
W dalszej kolejności, tj na dzień 17 września br. prosimy o przygotowanie dokumentacji
finansowej funkcjonowania MOSu oraz dotacji i innych przepływów funduszy pomiędzy
budżetem Miasta i jego agendami a ww. podmiotami.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Podobne dokumenty