STANOWISKO PRACY DS. HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY mgr

Transkrypt

STANOWISKO PRACY DS. HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY mgr
2015-01-02
HDiM
STANOWISKO PRACY DS. HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
mgr Katarzyna Rózyńska
tel: (58) 531-39-32 (31) w. 21
e-mail: [email protected]
Do zadań Higieny Dzieci i Młodzieży należy:
●
●
●
nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym miejsc nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i
młodzieżą, w tym żłobków, placówek oświatowo-wychowawczych i szkół wyższych,
kontrola higieny procesów nauczania,
wydawanie opinii na temat spełnienia wymagań higieny w budynku, w którym będzie działać
szkoła lub placówka oświatowa.
W ramach tego pracownicy wykonują następujące czynności:
●
●
●
kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność wchodzącą w zakres sprawowanego nadzoru,
nakazywanie usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzonych podczas kontroli,
inne czynności wynikające z przepisów prawa.

Podobne dokumenty