Szczęście na tym świecie

Transkrypt

Szczęście na tym świecie
GOSHO
Szczęście na tym świecie
Nie ma prawdziwego szczęścia dla ludzi jak tylko czantowanie Nam-myoho-renge-kyo. W Sutrze
1
czytamy”: „...gdzie żyjące istoty cieszą się beztrosko” . Jak ten fragment mógłby oznaczać coś
innego aniżeli bezgraniczną radość z Prawa? Na pewno jesteś zaliczony do „żyjących istot”.
„Gdzie” znaczy Jambudvipa. Czy mogłoby „cieszyć się beztrosko” znaczyć coś innego niż to, że
zarówno nasze ciała i umysły, życia i środowiska są istotami trzech tysięcy światów w jednym
2
momencie życia i Buddami bezgranicznej radości?
Nie ma innego prawdziwego szczęścia niż utrzymanie wiary w Sutrę Lotosu. Takie ma znaczenie
3
„spokój i bezpieczeństwo w ich obecnym istnieniu i dobre okoliczności w przyszłych bytach ”.
Chociaż ziemskie kłopoty mogą pojawiać się, nigdy nie pozwól im by ciebie niepokoiły. Nikt nie
może uniknąć problemów, nawet mędrcy i ludzie cieszący się powszechnym szacunkiem. Pij sake
jedynie w domu ze swoją żoną i czantuj Nam-myoho-renge-kyo. Cierp kiedy jest coś do cierpienia
i ciesz się tym czym można się cieszyć. Uważaj zarówno cierpienie jak i radość za fakty życia i
kontynuuj czantowanie Nam-myoho-renge-kyo bez względu na to co się wydarzy. Jak mogłoby to
być czymś innym niż bezgraniczną radością z Prawa? Wzmacniaj swoją siłę wiary bardziej niż
przedtem.
Z moim najgłębszym szacunkiem
Nichiren
Dwudziesty siódmy dzień szóstego miesiąca i drugiego roku Kenji (1276), cykliczny znak hinoe-ne.
Odpowiedź do Shijo Kingo.
Tło
W trzecim miesiącu 1275 r., około jednego roku przed napisaniem listu, Nichiren Daishonin
ostrzegł swojego oddanego ucznia, Shijo Kingo, który był wcześniej nawrócony, że praktykujący
Sutrę Lotosu musi być przygotowany na spotkanie dalszych trudności i ciężkich prób życiowych.
W tym liście Daishonin wyjaśnia naturę prawdziwego szczęścia. Leży ona, jak stwierdza, w
chantowaniu Nam-myoho-renge-kyo. Cierpienie jest nieuniknione, dodaje, zachęcając Shijo Kingo
by „uważał zarówno cierpienie jak radość za fakty życia i kontynuował czantowanie Nam-myohorenge-kyo bez względu na to co się wydarzy.” Daishonin podkresla, ze jest to droga by
doświadczyć „bezgranicznej radości Prawa” czyli Stanu Buddy.
1
Sutra Lotosu, rozdział 16. Pełny ustęp czytamy: „Ten, mój kraj, pozostaje bezpieczny i spokojny, nieprzerwanie
wypełniony niebiańskimi ludźmi. Hale i pawilony w jego ogrodach i lasach są udekorowane różnymi rodzajami
klejnotów. Kosztowne drzewa obfitują w kwiaty i owoce gdzie żyjące istoty bawią się dobrze”.
2
„Budda nieograniczonej radości” jest wiecznym Buddą który czerpie niegoraniczoną radość z Prawa.
3
Sutra Lotosu, rozdz. 5