Referencje - Centrum Medyczne Riemer

Transkrypt

Referencje - Centrum Medyczne Riemer
Referencje
W ostatnich latach nasza firma Alter Art Festival Sp. z o.o. korzystała z usług Centrum
Medycznego Riemer w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych takich jak:
 Open’er Festival w Gdyni (50 tysięcy uczestników),
 Kraków Life Festival (10 tysięcy uczestników),
 Disney On Ice, cykl przedstawień – rewii na lodzie w różnych obiektach na terenie Polski.
 Cirque du Soleil, cykl przedstawień cyrkowo akrobatycznych światowego formatu
Z powierzonych zadań wyżej wymieniona firma wywiązuję się bardzo dobrze, a personel
medyczny realizuje swoje zadania w sposób profesjonalny, wykazując się przy tym dużą operatywnością,
kulturą osobistą oraz pełnym zaangażowaniem.
Firmę tą cechuje wysoki poziom świadczonych usług. Centrum Medyczne Riemer dało się poznać
jako firma solidna, przykładająca dużą wagę do jakości wykonywanych obowiązków.
Wykonywane usługi są profesjonalne oraz charakteryzują się solidnością i pełną znajomością w
dziedzinie pomocy medycznej.
Reasumując chciałbym dodać, że jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej dotychczasowej współpracy.
Z poważaniem
Piotr Waluk

Podobne dokumenty