Streszczenie do 1000 znaków (albo 80

Transkrypt

Streszczenie do 1000 znaków (albo 80
Streszczenie
do 1000 znaków (albo 80 - 100 słów)
Bardzo zwięzły opis treści pracy.
Słowa kluczowe:
8 – 10 terminów kluczowych dla pracy
SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
Rozdział 2.
2.1.
2.2.
2.3.
Rozdział 3.
3.1.
3.2.
Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Wykaz rysunków
Wykaz schematów
Wykaz tabel

Podobne dokumenty