Komunikat nr 19 z dnia 4 maja 2016 r.

Transkrypt

Komunikat nr 19 z dnia 4 maja 2016 r.
OKW 10, 4 maja 2016 r.
Komunikat nr 19
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10
INFORMACJA NA TEMAT ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA PRZEDSTAWICIELI
DO SENATU PG Z GRUPY D W OKRĘGU WYBORCZYM 10
Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem wyborczym zgłaszanie kandydatów na przedstawiciela
do Senatu PG z Grupy D w OW 10, odbędzie się 9 maja 2016 r. od godz. 10:30 do 11:30
w sekretariacie CNMiKnO (bud. Nr 18 na mapie kampusu PG).
Informujemy, że Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała podziału liczby przedstawicieli wybieranych
do Senatu PG na kadencję 2016 – 2020. Zgodnie z komunikatem nr 15/2016 UKW w OW 10-11 jest
dwóch przedstawiciel.
Karty zgłoszenia i zgody kandydatów na przedstawiciela do Senatu PG w Grupie D znajdują się
w Załącznikach do Komunikatu nr 15 OKW11 na stronie: http://pg.edu.pl/wybory-2016-okw11/komunikaty-okw
Za Okręgową Komisję Wyborczą OW 10
Przewodnicząca
dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG

Podobne dokumenty