Instrukcja obsługi prasa hydrauliczno-peumatyczna

Transkrypt

Instrukcja obsługi prasa hydrauliczno-peumatyczna
PRASA HYDRAULICZNA 30T
Instrukcja obsługi
PRASA HYDRAULICZNA 30T- Instrukcja Obsługi
Spis treści
I.
PRZEZNACZENIE NARZĘDZIA ........................................................................................................... 2
II.
OBSŁUGA ......................................................................................................................................... 2
III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA .............................................................................................................. 2
IV. KONSERWACJA ................................................................................................................................ 3
V.
I.
LISTA CZĘŚCI I SCHEMAT.................................................................................................................. 3
PRZEZNACZENIE NARZĘDZIA
Prasa przeznaczona jest do prostowania, wyginania oraz prasowania elementów.
Stół roboczy ma możliwość regulacji pozycji aby dostosować go odpowiednio w zależności od
wykonywanej pracy.
Prasa dzięki pompie powietrza umożliwia ograniczenie wysiłku i zwiększenie efektywności
pracy.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
OBSŁUGA
Umieść przedmiot na stole roboczym prasy.
Zamknij zawór spustowy
Poruszaj rączką pompującą aż rama zbliży się do przedmiotu.
Opuszczaj ramę poprzez pompowanie rączką tak aby obciążenie zadziałało na obrabiany
element. Nie przeciążaj przedmiotu.
Zdejmij obciążanie z przedmiotu poprzez otwarcie zaworu spustowego. Zabezpiecz element tak
aby nie zleciał ze stołu roboczego prasy podczas zdejmowania obciążenia.
Zdejmij obrabiany element ze stołu roboczego prasy gdy rama będzie całkowicie cofnięta.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Prasa obsługiwana może być jedynie przez doświadczony i wykwalifikowany personel. Jeśli nie
masz odpowiedniej wiedzy na temat obsługi prasy hydraulicznej oraz zasad bezpieczeństwa
obowiązujących podczas pracy, nie używaj narzędzia zanim nie zdobędziesz odpowiednich
kwalifikacji.
Nie próbuj wykonywać prasą pracy, która przekracza jej parametry techniczne i wydajność.
Nie prasuj sprężyn i innych elementów, które mogą wyskoczyć z ramy prasy. Nie prasuj
elementów, które mogą się łamać lub kruszyć.
Przed każdym użyciem prasy sprawdzaj czy nie ma ona poluzowanych lub uszkodzonych części.
Wymień uszkodzone części o dokręć wszystkie śruby przed rozpoczęciem pracy.
Niektóre przedmioty mają tendencję do wyskakiwania lub wybuchania pod wpływem nacisku.
Zabezpiecz się przed taką ewentualnością.
2
PRASA HYDRAULICZNA 30T- Instrukcja Obsługi
IV.
1.
2.
KONSERWACJA
Regularnie delikatnie smaruj ruchome części włącznie z tłokami pompy oraz ramą
hydrauliczną.
Sprawdź połączenia hydrauliczne i węże przed każdym użyciem. Nie używaj narzędzia
gdy przewody są przecięte, uszkodzone, przeciekają lub gdy zauważysz inne uszkodzenia
połączeń oraz/lub przewodów.
V.
LISTA CZĘŚCI I SCHEMAT
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa części
Manometr
Nakrętka amortyzująca M20
Podkładka M20
Podnośnik
Rama
Śruba M10 x 20
Podkładka M10
Przetyczka
Element mocujący
Nakrętka amortyzująca M12
Podkładka M12
Ilość
1
8
16
1
2
4
4
2
4
12
24
Nr
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nazwa części
Drążek łączący
Śruba M12 x 25
Noga
Rączka
Pompa
Belka regulowana
Klocek
Obręcz ograniczająca
Pierścień ograniczający
Belka poprzeczna
Śruba M20 x 40
Ilość
1
12
2
1
1
1
2
1
1
1
8
3

Podobne dokumenty