BayroSoft - WIGO Gąsiorowski

Transkrypt

BayroSoft - WIGO Gąsiorowski
BayroSoft
WIGO GĄSIOROWSKI ul. Nowowiejska 71/1A 50-340
Wrocław tel. 71 322 16 16, fax. 71 322 1515
Preparat w postaci płynu na bazie aktywnego tlenu do łagodnej pielęgnacji wody w basenach kąpielowych posiadających automatyczną instalację dozującą
BayroSoft Zastosowanie:
BayroSoft jest wieloskładnikowym produktem na bazie aktywnego tlenu przeznaczonym do dezynfekcji, utleniania i zapobiegania rozwojowi glonów w basenach. Dozowanie środka powinno odbywać się za pomocą automatycznej sta­
cji pomiarowo­kontrolnej i dozującej.
Zalety:
•
•
•
•
•
Produkt złożony z kilku składników działa synergicznie, to znaczy wzajemne działanie poszczególnych składników zostaje wzmocnione.
Pozwala uzyskać wodę o dobrej jakości pozbawioną chloru i bez przykrego zapachu oraz przyjazną dla skóry i włosów.
Nie podrażnia oczu i błon śluzowych.
Dozowanie odbywa się bezpośrednio z pojemnika fabrycznego za pośrednictwem automatycznej stacji dozującej, co zapewnia bezpieczeństwo podczas jego stosowania.
Jest środkiem nie pieniącym o obojętnym pH.
Opis produktu:
Środek w postaci płynu gotowego do natychmiastowego użycia. Zawiera nadtlenek wodoru o stężeniu 35 %, polimer kationowy (patent firmy Bayrol).
Sposób użycia:
Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4. Regulacja wartości pH powinna się odbywać przy pomocy pH­Minus (lub pH­Plus) w płynie i stacji dozującej.
Pierwsze dozowanie – po napełnieniu basenu zaleca się zastosowanie jednorazowej dawki początkowej w ilości 1000 ml/10 m3 wody w basenie. Dla starszej wody poleca się w pierwszej kolejności zastosowanie szokowego chlorowania za pomocą Chloriklaru (1 tabletka na 1 m3 wody), a po upływie 2 dni pierwsze dozowanie Bayrosoft (1000 ml/10 m3).
Dozowanie cotygodniowe ­ raz w tygodniu 500 ml/10 m3 przy użyciu automatycznej stacji dozującej.
Ważne wskazówki:
Przy większym obciążeniu basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach lub przy śliskich osadach w basenie ko­
nieczne jest dozowanie większej ilości środka. W przypadku wystąpienia zmętnienia wody zaleca się przeprowadze­
nie jednorazowego chlorowania szokowego za pomocą preparatów Chloriklar lub Chlorifix. Dla uzyskania odpowied­
niej skuteczności chlorowania zabieg ten należy przeprowadzić dopiero wtedy, gdy zawartość BayroSoft w wodzie spadnie poniżej 5 mg/l. Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):
C – środek żrący w postaci stężonej.
R34­wywołuje oparzenia. S1/2­przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. S3­przechowywać w chłodnym miejscu. S26­w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekar­
ską. S28­zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S37/39­nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy. S45­w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe, pokaż etykietę). S46­po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.S49­
przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi, mogą powstać substancje zapalne. Po rozlaniu natychmiast spłukać dużą ilością wody. Nie wlewać do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych oraz do zarybionych zbiorników wodnych. Przy prawidłowym przechowywaniu produkt jest trwały przez czas nieograniczony.
Zagrożenia pożarowe:
Produkt niepalny, ale uwalniający tlen w temperaturze pożaru. Pożar otoczenia można gasić za pomocą wody, piany lub CO2. Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0205/01/2000.

Podobne dokumenty