Odpowiedź na nakaz

Transkrypt

Odpowiedź na nakaz
, dnia
......................................
pieczątka firmy
Nr rej.
Inspektor Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w
W odpowiedzi na nakaz nr
]GQLD
informuję o sposobie wykonania zawartych w nim decyzji:
- decyzja nr
- decyzja nr
- decyzja nr
- decyzja nr
.....................................
pieczątka i podpis

Podobne dokumenty