wielki test o podatkach - odpowiedzi

Transkrypt

wielki test o podatkach - odpowiedzi
1
WIELKI TEST O PODATKACH - ODPOWIEDZI
RUNDA 1
1. Zeznanie podatkowe PIT o wysokości dochodu osobistego osiągniętego w 2014 roku
należy złożyć:
A. do 30 kwietnia 2015 r.
2. Wyższą stawkę karty podatkowej przewidziano w ustawie dla:
A. fryzjera damskiego
3. Deklaracje podatkowe przez internet może złożyć:
A. każdy podatnik
4. Czy przekazanie 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego jest
obowiązkowe?
B. nie
5. Czy w zeznaniu rocznym można odliczyć od dochodu wartość oddanej honorowo krwi?
B. tak
6. Jaka stawka PIT jest nakładana na dochody pochodzące z nieujawnionych źródeł?
A. 75 proc.
RUNDA II
1. Maksymalna wysokość opłaty lokalnej za posiadanie psa, którą może pobierać gmina, to
obecnie 121 zł 50 gr. rocznie. A ile trzeba płacić za posiadanie kota?
B. nic
2. Amerykański gwiazdor filmowy zakochał się w Polce. Podarował jej w Krakowie
pierścionek zaręczynowy z brylantem. Czy powinna zapłacić podatek od tego podarunku?
B. nie, jeśli wartość pierścionka nie przekracza 4902 zł
3. Komu przysługuje kwota wolna od podatku?
B. wszystkim podatnikom, którzy rozliczają się według skali podatkowej
4. Podatnik ma trudności finansowe i zwrócił się do naczelnika urzędu skarbowego z
wnioskiem o rozłożenie podatku na raty. Na ile rat maksymalnie można rozłożyć płatność
podatku?
A. bez ograniczeń
5. Owoce cytrusowe są objęte 8 proc. stawką VAT. A jaka stawka VAT obowiązuje na jabłka
i gruszki?
A. 5 proc.
6. Jaki podatek nazywany był potocznie bykowym?
B. podatek od osób fizycznych, które nie miały na utrzymaniu dzieci
2
RUNDA III
1. Wracając z wakacji z Włoch można jednorazowo przywieźć do kraju bez płacenia podatku:
C. 90 litrów wina
2. Na jakie wydatki w 2015 r. przeznaczymy najwięcej pieniędzy z budżetu państwa, tzn. z
naszych podatków?
A. na ubezpieczenia społeczne
3. Do ZUS wpłacamy m.in. składkę na przyszłą emeryturę. Czy i w jaki sposób możemy ją
odliczyć?
B. tak, od dochodu przed opodatkowaniem
4. Dzień wolności podatkowej to dzień, w którym:
C. symbolicznie obywatel przestaje płacić państwu i zaczyna zarabiać na siebie
5. Jaki procent wpływów z podatku od dochodów osobistych (PIT) przekazywany jest
samorządom lokalnym?
B. ok. 50 proc.
6. Pani Zalewska podarowała dwa mieszkania: jedno córce, drugie pasierbowi. Które z dzieci
zapłaci podatek od darowizny?
C. żadne z nich
RUNDA IV
1. Pani Patrycja otworzyła 1 kwietnia salon kosmetyczny. Czy i od kiedy powinna mieć kasę
fiskalną?
C. od samego początku, bez względu na obroty
2. Żona może uzyskać w urzędzie skarbowym zaświadczenie o wysokości zaległości
podatkowych swojego męża:
B. także bez zgody męża, jeśli małżonkowie mają wspólność majątkową
3. W cenie litra benzyny jest 1,54 zł podatku akcyzowego. Minimum 18% planowanych na
dany rok wpływów z tego podatku od paliw silnikowych przeznaczanych jest na:
C. kolej i budowę dróg
4. Czy kupując prywatnie od sąsiada używany rower wart 900 zł trzeba zapłacić podatek od
czynności cywilnoprawnych?
A. nie
5. Kto nie musi płacić podatku od otrzymanego spadku?
C. małżonek, dzieci, dziadkowie, rodzice, wnuki
6. Ile razy można skorygować swoje zeznanie podatkowe złożone w urzędzie skarbowym?
B. nieograniczoną ilość razy
3
RUNDA V
1. Ile wynosi ulga podatkowa dla osób, które mają czwórkę dzieci?
D. 6924,12 zł
2. W polskim podatku dochodowym mamy dwie stawki podatkowe: 18 i 32 proc. Jaka część
podatników płaci podatek według wyższej stawki?
A. 2,5 proc.
3. Wysokość podatków w odniesieniu do dochodów obywateli czyli tzw. stopień fiskalizmu
jest w Polsce:
B. niższy niż w większości krajów UE
4. Wspólne rozliczenie podatku z małżonkiem, z którego tak chętnie korzystają Polacy, nie
jest standardem w Unii Europejskiej. Możliwości takiej nie mają mieszkańcy:
D. wszystkich wymienionych państw
5. W tym roku wydatki budżetu państwa to ponad 343 mld zł. Co która złotówka zostanie
wydana na obronę narodową?
C. co dziesiąta
6. Hipermarkety są w Polsce zwolnione z:
D. nie są zwolnione z żadnego z podatków
DOGRYWKA
WARIANT A
Od kilku lat gmina Kleszczów to gmina, która ma największe w Polsce dochody z podatków
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Jaka to była kwota za 2013 rok?
Odp. 37 119 zł 57 gr.