Dyskryminacja na Świecie

Transkrypt

Dyskryminacja na Świecie
Dyskryminacja na Świecie
Matka ziemia jest planetą dla każdego człowieka
Niezależnie od rasy kontynętów i obyczajem w kraju
Wszyscy są braćmi i siostrami w swej kulturze rozwoju
Na drodze wiary postacią nad odmiennością do Boga
On zna cierpienie w człowieku losem jego cywilizacji
Mówi światu pełnym różnic, że nigdy nie przeminie
Każdym językiem modlitwy działaniem jego luckości
Mówiąc słowa życia wierzącego w zmartwychwstanie
Kto narodził się z wiary jest troską dla potrzebujących?
Tą miłością zostaniemy rozpoznani w swych ojczyznach
A żeby się przeciwstawiać nienawiści szkodliwej wojny
Która zawsze jest złem cierpienia i zwątpieniu wiary?
Aby luckość ogarnąć wzajemną miłością na tej ziemi
Która nas żywi trzeba ją szanować jak matki skarb?
Pytam wciąż jak można ją niszczyć w sercu swojej głębi
Prześladować kulturę człowieka odbierając jemu chleb
Każdy pragnie pokoju swej ojczyzny, co jest matką życia
Dyskryminacja, która panuje w dziele nielicznych myśli zła
Jest zarazą odczuć nienawiści potęgo samego szatana
Który wdraża głęboko w człowieku jego godność w Boga?
Źródłem na wszelką nienawiści jest łaska ducha miłości
Trzeba dziękować stwórcy za różnorodności tego świata
Dla tego jesteśmy owocem ziemi w budowaniu równości
By ukochana ziemia łączyła nas jednym zamiarem Boga
Hieronim Borkowski

Podobne dokumenty