warszawa - Gazeta Studenta

Transkrypt

warszawa - Gazeta Studenta
//DODATEK SPECJALNY
//////DODATEK SPECJALNY DLA STUDENTÓW I ROKU///////DODATEK SPECJALNY DLA STUDENTÓW
DODATEK SPECJALNY DLA STUDNENTÓW I ROKU
///////////DODATEK SPECJALNY DLA STUDNETÓW I ROKU
DODATEK SPECJALNY DLA STUDENTÓW I ROKU
DODATEK SPECJALNY DLA STUDENTÓW I ROKU //////////DODATEK SPECJALNY
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
START
W I ROK!
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Studiujący młodzi ludzie to specyficzna
odmiana człowieka- niby to jeszcze
gustujące
w
zabawie
dzieci,
a jednak mieszkają z dala od rodziców,
rozporządzają- z różnym skutkiemswoimi finansami, a także starają się o
godny kształt swojej przyszłości. Jak
jednak naprawdę wygląda ich życie?
Czym się zajmują na co dzieo?
Przeciętny student nie istnieje. Wszelkie
próby ujednolicenia postaci polskiego
żaka są o tyle daremne, co
niepotrzebne.
Istnieją
bowiem
przeróżne warianty studenckich postaw,
wśród których wyróżnid można między
innymi
studenta
z
przypadku,
wiecznego studenta , a także rzadziej
spotykanego
studentakujona
i popularnego studenta- hulakę. Żadne
historyczne ani współczesne źródła nie
zdołały jak dotychczas odnotowad ich
wszystkich, ponieważ liczba osób
studiujących rośnie razem z liczbą
powstających szkół wyższych, a każdy z
nich stanowi swoistą indywidualnośd.
Na potrzeby odpowiedzi na pytanie o
codzienne życie żaka, postaram się o
stworzenie
modelowego,
niemal
wzorcowego przykładu studenta.
Życie po dźwięku budzika
Należałoby zdementowad obiegowy
pogląd, iż student- jakoby człowiek
ubogi- bezustannie niedojada, a czasem
nawet mdleje na widok kanapki
z szynką. Chyba każdy już słyszał
historię pewnego żaka, który zamiast
zapewnid sobie należyte śniadanie,
wolał oszczędzad pieniądze na odległe
i przecież w koocu nie takie
ekskluzywne wakacje nad morzem. Na
efekty jego polityki oszczędnościowej,
jak się później okazało, bardzo
opłacalnej, nie trzeba było długo
czekad: zaniepokojeni o zdrowie syna
rodzice postanowili bardziej zadbad
o jego miesięczny budżet.
JEDEN DZIEO Z ŻYCIA ŻAKA
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Spójrzmy
jednak
na
naszego
modelowego studenta, który właśnie
kooczy przygotowany przez siebie
posiłek- nie taki znowu obfity, ale za to
maksymalnie odżywczy. Nasycony młody
człowiek jest już gotowy do opuszczenia
swojej studenckiej enklawy i pełen sił
może udad się wreszcie na zajęcia. Jak
dobrze, że nadszedł ten czas; jest ranek,
a on umiera już z nudów!
Tramwaje jak zwykle okupowane przez
łaknących punktualności mieszkaoców
miasta. Student przeciska się jednak
przez niewiarygodnie ściśniętą ludzką
masę i znajduje nawet kawałek wolnej
przestrzeni, w której nikt nie narusza
jego
intymnej
sfery.
Dwudziestominutowa droga dłuży się,
tramwaj
podskakuje,
gwałtownie
hamuje, potem znowu rusza do
kolejnego przystanku. Tekst analizowany
przez naszego bohatera po pewnym
czasie takiej tramwajowej karuzeli traci
swoją przystępną formę. Trudno, chyba
czas wysiąśd i przespacerowad się te
kilkaset metrów- wszak medycyna zaleca
taką formę aktywności fizycznej z
samego rana. Skoro już mowa o
lekarzach, to na horyzoncie pojawia się
teraz Uniwersytet Medyczny i jego
okazałe akademiki. Iskierka radości
ukazuje się w oku studenta, bowiem już
w najbliższy weekend szykuje się na tym
terenie
jakiś
akademicki
event
niechybnie połączony z degustacją
czegoś dobrego. Co wydarzy się tutaj
tym razem?
Tego nie jest w stanie nikt przewidzied,
bo wbrew pozorom, żacy uczęszczający
do „Medyka” cechują się sporym
poczuciem humoru.
Wykłady, czyli od dobrych chęci
do snu nocy letniej
Z ogromną różnorodnością można
spotkad się na sali wykładowej.
Pierwsze ławki przeważnie świecą
pustkami, w drugich urzędują ci, którzy
posiadają przynajmniej w szczątkowym
stopniu zeszyty z notatkami, natomiast
kolejne rzędy to plejada śpiochów,
maruderów,
smakoszy
drugiego
śniadania i kawy oraz osób z różnych
powodów
niedysponowanych.
Modelowy student przysiada nie za
blisko
wykładowcy,
raczej
w
bezpiecznej odległości, lecz w ten
sposób, aby był dostatecznie widoczny
z katedry (wówczas jest szansa, że
prowadzący zapamięta dobrze jego
twarz).
Dziewięddziesiąt minut nie zawsze
przemija w atmosferze wzrastającego
napięcia i oczekiwania na dalszy ciąg
wykładu. Dotyczy to trzydziestu,
możliwe, że czterdziestu pierwszych
minut. Nawet największy pasjonat
tematyki referatu po upływie tego
czasu wykazuje objawy skrajnego
wyczerpania organizmu.
JEDEN DZIEO Z ŻYCIA ŻAKA
Najpierw zaczerwieniają mu się
źrenice, później powieki już same
opadają i absolutnie nic nie jest w
stanie powstrzymad tego procesu.
Gwoli
ścisłości,
modelowemu
studentowi, który jest dla nas
najistotniejszy, również zdarza się
zachorowad na podobną przypadłośd,
lecz zdaje się, że nie wywiera ona
poważniejszego wpływu na stan jego
wiedzy.
Można kłócić się, czy każdy studencki
organizm
reaguje
identycznie
na
przedłużające się zajęcia. Tak czy owak,
faktem jest, że studenci z ulgą przyjmują
do
wiadomości,
że
po
trudach
zdobywania wiedzy nadszedł czas na
kawę, coś słodkiego lub krótki spacer.
Fortuna kołem się toczy.
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Studiowanie wiąże się z poszerzeniem
słownika żaka o nowe pojęcia przydatne
w toku nauki. Jedno z tych pojęć
nawiązuje
do
słowa
pierwotnie
neutralnego dla odbiorcy, a które po
przekroczeniu progu uczelni nabiera
złowrogiego zabarwienia. Koło. Bywa, że
przygotowania do niego postępują raczej
kwadratowo i kanciasto, lecz wyniki koła
(co uzasadniałoby jego geometryczny
rodowód) często są zaokrąglane przez
uprzejmych profesorów.
Dziś wzorzec studenta zmaga się z
kołem, które nie dośd, że wymaga
rozległej wiedzy przedmiotowej, to
w dodatku odbywa się w godzinach
wieczornych. Nawiasem mówiąc, czy
wiecie, kto wymyślił zajęcia do
godziny 20 (to samo tyczy się sesji
letniej)? Kimkolwiek nie był ów
żartowniś, najwyraźniej brak mu
było serca dla zapracowanych żaków.
Najlepszą puentą dnia studenta
mogłaby byd świadomośd dobrze
napisanego kolokwium. Równie
dobrze mogłaby byd nią gorąca
zupka z paczki przyrządzona w
domowym zaciszu. Okazuje się
jednak- i nie trzeba tego potwierdzad
żadnymi danymi statystycznymi- że
żacy udany dzieo na uczelni wolą
dopełnid w gronie znajomych,
niejednokrotnie
przy
kufelku
złocistego trunku. Widuje się ich w
okolicach pubów, różnej maści
klubów i dyskotek, lecz życie nocne
to zupełnie odrębny epizod w życiu
studenta, który nie mieści się w
ramach tego artykułu.
Emilia Chechla
Pierwsze tygodnie na uczelni mogą byd
stresujące. Nowe otoczenie, znajomi,
wykładowcy, organizacja czasu trudno jest to wszystko ogarnąd. O
studiach krążą różne legendy, które
niekoniecznie mają w sobie ziarnko
prawdy. Jak się przed nimi ustrzec?
Wystarczy poznad kilka niezbędnych
terminów.
A
jak
akademik - świątynia
dziwnych
pomysłów
oraz
oaza
spokoju(na szczęście tylko dwa razy
w roku —› sesja), drugi dom studenta
albo jego znajomych. Prędzej czy
później każdy tutaj trafia. Wejścia nie
trzeba szukad, ale ze znalezieniem
wyjścia mogą byd problemy. To, co się w
nich dzieje na zawsze pozostaje w ich
murach
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
B
jak biblioteka - kiedy nie da się
czegoś skserowad lub znaleźd w
Internecie (tak, to możliwe), trzeba
odwiedzid bibliotekę. Tutaj nie działa
zasada „ostatni będą pierwszymi”.
Najszybsi mają szansę wypożyczyd
niezbędne podręczniki, inni będą
musieli spędzid wiele godzin w czytelni.
.
C
jak
dwiczenia
–
zajęcia
praktyczne, prowadzone w małych
grupach, zazwyczaj z dośd niskim
limitem dozwolonych nieobecności
D
jak dziekanat - królestwo
pieczątek i formalności, twierdza nie do
zdobycia. Panują w niej pozaziemskie
istoty, od których zależy twój los. To
tutaj załatwisz wszystkie niezbędne
sprawy związane z jestestwem na
studiach. Przykazanie nr 1: szanuj panią
z dziekanatu, bo potrafi zdziaład cuda!
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
ALFABET STUDENTA
E
jak egzamin - w skrócie byd
albo nie byd dla studenta. Bieg z
przeszkodami, który czeka każdego, w
myśl zasady „co się odwlecze, to nie
uciecze” - nawet tego ze zwolnieniem
z wfu. Uważaj tylko, żeby nie
powinęła ci się noga, bo na poprawkę
może już nie wystarczyd sił. Jeśli z
danego przedmiotu nie ma egzaminu,
musisz zaliczyd koło(kolokwium), czyli
mniejszy, co nie znaczy, że mniej
ważny, sprawdzian wiedzy.
F
jak
fuksówka - pierwsza
impreza integracyjna całego kierunku,
z której prawdopodobnie nic nie
zapamiętasz, chod możesz zostad na
długo zapamiętany.
G
jak głodówka - to, że student
potrafi nie dziwi już nikogo, dlatego
na porządku dziennym jest jedzenie
ryżu
z makaronem, parówek gotowanych
w czajniku elektrycznym, czy chleba
z chlebem.
H
jak humor – niezbędny do
przeżycia na studiach trzech i więcej
lat
I
jak indeks - zagiąd ostatnią stronę,
oddad do przydeptania starszemu
koledze, nie zgubid i zdad do
dziekanatu w wyznaczonym terminie,
a sukces na studiach murowany.
J
jak juwenalia - majowe rządy
studentów. Jak na troskliwych
przywódców przystało, dbają oni
o dobro obywateli, organizując im
rozrywkę - koncerty, wydarzenia
sportowe,
dziwne
turnieje,
a wszystkiemu przyświeca nadrzędna
idea ZABAWA!
K
jak kampania wrześniowa -
ostatnia szansa obrony swojego
terytorium na studiach przed agresją
wojsk uniwersyteckich. W czasie, gdy
dzieci i młodzież idą do szkoły,
studenci świętują ostatni miesiąc
wakacji, ale jeśli sesja letnia nie
poszła po twojej myśli, wrzesieo
spędzisz zakuwając do poprawki.
L
jak legitymacja studencka -
otwiera drzwi do miejsc, o których nie
śniło się licealistom i upoważnia do
specjalnych zniżek.
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
O
jak organizacje studenckie -
dla tych o duszy społecznika, którzy
szukają nowych znajomych, chcą
wpisać interesujące zajęcie do CV,
ubiegają się o stypendium i dysponują
wolnym czasem. Korzyści- bezcenne.
P
jak punkt ksero - Mekka
studentów. Pielgrzymki odbywają się
tu od poniedziałku do niedzieli, nie
wyłączając godzin nocnych. W trakcie
sesji można zaobserwować prawdziwe
godziny szczytu i kilometrowe kolejki,
bo choć student zdolny, to leniwy,
a notatki są na wagę złota.
R
jak rektor – najważniejszy
człowiek na uczelni; większośd
studentów widzi go po raz pierwszy
podczas
absolutorium
(koniec
studiów)
S
jak sesja - gdy kluby pustoszeją,
a na ulicach robi się dziwnie cicho,
zbliża się sesja. To czas zarwanych
nocy
i
zadumy
nad
najnowocześniejszymi
sposobami
ściągania. Choć terminy są znane od co
najmniej miesiąca, na egzamin zawsze
jest za wcześnie.
T
ALFABET STUDENTA
jak tytuły naukowe - niby na
początku studiów nie ma wiele do
roboty, ale obowiązkowo trzeba wkud
tytuły
naukowe
wykładowców,
którymi - co trudniejsze - należy się
potem odpowiednio posługiwad.
Mówid do wszystkich per profesor nie
przystoi, bo znajdzie się las
magistrów, doktorantów, doktorów,
aż trafi się perełka - wykwalifikowany
profesor z wystarczająco dużą liczbą
tytułów
na
koncie,
które
bezwzględnie wymieni na początku
zajęd. I prawo wykładowcy brzmi:
stopieo braku dystansu do siebie jest
odwrotnie
proporcjonalny
do
osiągniętego tytułu.
USOS
– Uniwersytecki
System
Obsługi Studiów; dla jednych bardziej,
dla innych mniej tajemniczy i
wszechogarniający
system
informatyczny zarządzający naszymi
studiami
W
jak
wykład
-
niby
nieobowiązkowy, ale jak przyjdzie co
do czego, to niektórzy wykładowcy
potrafią skutecznie zgasid delikwenta
na egzaminie, że nie wie, bo na
wykłady nie chodził. Dlatego warto
się zaopatrzyd w informatora ze
starszych roczników, który przedstawi
krótki dossier naszego mentora.
ALFABET STUDENTA
Z
jak
zerówka
-
terminy
egzaminów
są
bezwzględne,
nieodwołalne i zawsze nie na rękę.
Jeśli wiesz, że nie ogarniesz kilku
tomiszczy w jeden tydzieo, spróbuj
zdad egzamin w tzw. zerowym
terminie. Opcja dla kujonów? Byd
może. Na pewno dla realistów.
Ż
Daria Stelmaszczyk
jak
życie
studenckie
-
wspominasz liceum z łezką w oku?
Zatem koocząc studia, wylejesz
morze łez. Wraz z przekroczeniem
progu uniwersytetu mózg człowieka
przestawia się na tryb „student” i tak
ukierunkowany zmaga się ze
wszystkimi
czekającymi
go
atrakcjami, aż do zakooczenia
edukacji i o jeden dzieo dłużej.
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Poza tym studentom nie wypada
posługiwad
się
licealnym
nazewnictwem: szkoła to teraz
uczelnia, lekcje —› zajęcia, klasa
—›
grupa, klasówka —›
kolokwium, wychowawca —›
opiekun roku, a przewodniczący
klasy to starosta.
Zbliżamy się do ostatniej prostej – już
za
chwilę
rozpoczęcie
roku
akademickiego. Dla tych co zaczynają
studia, czas szczególny, bowiem
wszystko
wokół
będzie
nowe.
Wiadomo przecież, że wszystko co
nieznane napawa ludzi strachem i
pewnymi obawami. Jednak, czy aby na
pewno wszystko jest takie trudne?
Wystarczy pamiętad o paru kwestiach,
a droga z pewnością od razu wyda się
jaśniejsza…
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Krok pierwszy : zostaw za sobą czasy
szkoły średniej
Człowiek jest istotą, która bardzo
szybko się do czegoś przyzwyczaja. W
szkole średniej przez trzy, bądź cztery
lata, obracałeś się wokół znajomych
twarzy. W szkole znałeś każdy
zakamarek, a nauczycieli na wylot. To
właśnie wtedy zawiązywały
się
największe i najlepsze przyjaźnie. Idąc
na studia często jest tak, że wybieramy
własną indywidualną ścieżkę, a więc
dokonujemy wyboru innego niż nasi
przyjaciele,
czy
znajomi.
Należy zatem odciąd przysłowiową
pępowinę, która łączy nas ze starymi
przyzwyczajeniami. Oczywiście nie mam
na myśli zrywania kontaktu z
przyjaciółmi! Przyjaźo istnieje bowiem,
mimo wszystkich trudności.
Trzeba natomiast otworzyd się na nowe
horyzonty. Uzmysłowid sobie, że czasy
szkoły średniej właśnie minęły, a teraz
pora rozpocząd nowy ekscytujący
rozdział.
Po takim uporządkowaniu myśli, można
przejśd dalej…
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
PIERWSZE KROKI
CZY RZECZYWIŚCIE TAKIE TRUDNE?
Krok drugi: pozytywne myślenie to
podstawa
Krok trzeci
wcześniej.
:
Pobudka
znacznie
Oficjalnie wiadomo, że optymistom żyje
się lepiej. Dlatego też powinieneś
postawid na pozytywne myślenie. Co
przyjdzie po marudzeniu i zrzędzeniu?
Otóż to – wielkie nic. Pierwsze dni na
studiach nie muszą byd takie straszne.
Wystarczy dostrzec zalety tego dnia i od
razu wszystko staje się piękniejsze.
Zaczniesz nowy etap w życiu, poznasz
fantastycznych ludzi. Po drugie jeżeli
wybrałeś taki, a nie inny kierunek
studiów, to jest to chyba coś co Cię
interesuje? A więc dla humanistów
oznacza to wolnośd od matematyki, czy
fizyki. Dla umysłów ścisłych skooczyły
się czasy, gdy musieli się zastanawiad :
„co autor miał na myśli?”. Czyż to nie
jest piękne? Teraz możesz się uczyd tego
co Cię interesuje.
Pierwszego dnia szkoły towarzyszy nam
stres. Dlatego za wszelką cenę musisz
go przezwyciężyd! Po pierwsze ustaw
sobie budzik wcześniej niż zwykle, abyś
mógł spokojnie ze wszystkim zdążyd.
Podczas porannej bieganiny łatwo
możemy
przegrad
ze
stresem.
Zaczynamy się spóźniad, dochodzi do
tego wszystkiego złośd. W ten sposób
potęgujemy uczucie tremy. Dlatego
lepiej mied ten czas na spokojne
przyszykowanie się. Zjedz śniadanie,
wypij uspokajającą herbatkę, ubierz
się… Na autobus, czy pociąg warto
wyjśd troszkę. wcześniej, tak aby nam
czasem nie uciekł. W taki sposób masz
pewnośd, że dobrze rozpocząłeś dzieo.
Pozytywne myślenie pozwala zwalczyd
stres, który atakuje właśnie w takich
sytuacjach. Dlatego po włączeniu
optymistycznego toku myślenia, nie
zapomnij o …
Już pierwszego dnia spotkasz ludzi, z
którymi spędzisz kolejne miesiące, czy
nawet lata. Nie bój się podejśd do kogoś
z zamiarem rozpoczęcia rozmowy. Bądź
otwarty na nowe znajomości. Pokaż się
ludziom z jak najlepszej strony, a więc
bądź osobą pogodną i uśmiechniętą.
Pomyśl na zdrowy rozsądek, że Ty sam
nie podejdziesz do osoby, która będzie
stała naburmuszona w kącie. Dlatego Ty
też nie bądź taką osobą.
Krok czwarty: uśmiech i dobry humor
PIERWSZE KROKI
CZY RZECZYWIŚCIE TAKIE TRUDNE?
To jest więcej niż pewne, że znajdziesz
na studiach pokrewną duszę. Na tyle
osób, ktoś musi mied podobne
upodobania do Ciebie. A może ktoś
uwielbia te same książki co Ty? Słucha
podobnej muzyki? Tematy do rozmów
same będą się nasuwad.
To wszystko nie takie trudne, jak się
wydaje.
Odbierz
potrzebne
papiery
i dokumenty, takie jak indeks
i legitymacja studencka.
Krok piąty: uważnie słuchaj
Po przejściu wszystkich niezbędnych
kroczków, jesteś z całą pewnością
przygotowany, aby rozpocząd kolejny
dzieo na studiach. Tym razem ten
bardziej poważniejszy.
Jednak teraz już nic nie powinno
napawad Cię strachem. Teraz to już
tylko z górki…
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Jak to zwykle bywa na rozpoczęciu roku,
zostaniesz zasypany informacjami.
Wszystkiego wysłuchaj, a ważniejsze
kwestie zanotuj. Zrób wszystko, aby
następnego dnia o nic się nie martwid.
Plan zajęd i rozkład sal – to jest dla
Ciebie najważniejsze. Dzięki temu jutro
się nie zgubisz, a tym samym unikniesz
kolejnego stresu.
Po tak spędzonym pierwszym dniu,
możesz byd pewny, że pierwsze kroczki
masz za sobą, a najbardziej - twoim
zdaniem - stresujący dzieo, właśnie
minął.
Karolina Kiszewska
Chyba każdy świeżo upieczony
maturzysta
po
odebraniu
upragnionego świadectwa dojrzałości
zaczyna coraz dokładniej wizualizowad
sobie swoje przyszłe studenckie życie.
Biegnie na uczelnie, składa papiery i
czeka "na pomyślne rozpatrzenie
sprawy". Gdy wszystkie formalności
ma już za sobą myśli tylko o tym jak
pięknie teraz będzie, bo w koocu
właśnie rozpoczyna podobno najlepszy
okres w swoim życiu. Oto kilka prawd i
mitów o życiu studenta.
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
1.
Studia to wieczna zabawa - to
niestety tylko życzenie wielu studentów
i to takie, które nigdy się nie spełni.
Owszem w trakcie studiów dużo się
"imprezuje", ale nie tak często jak się
wszystkim wydaje i jak niektórzy by
tego chcieli. Musimy powiedzied sobie
to szczerze - na studiach czasem trzeba
się uczyd, a to nie sprzyja zabawie.
2.
W trakcie studiów wyprowadzamy
się z domu i uniezależniamy od
rodziców - o ile pierwsza częśd
poprzedniego zdania jest prawdziwa o
tyle ta druga to kolejna bzdura, w którą
chcemy wierzyd. Naprawdę niewielu
studentów jest w stanie samodzielnie
się utrzymad
w trakcie nauki.
ŻYCIE STUDENTA-PRAWDY I MITY
3.
Studia paostwowe są bezpłatne -
to jeden z moich ulubionych mitów. Nie
istnieje coś takiego jak studia
bezpłatne. Owszem są taosze niż te
oficjalnie płatne, ale to wcale nie
znaczy, że nic nas nie kosztują.
Zaczynając od opłat rekrutacyjnych,
przechodząc przez legitymacje, indeksy
i inne "opłaty" administracyjne typu
egzamin komisyjny, na podręcznikach
koocząc. Co prawda te ostatnie
podobno można wypożyczyd z biblioteki
(3 egzemplarze na 100 studentów i to
wydanie 5, gdy aktualne jest 11) lub
tam z nich korzystad, ale rozrzutni
studenci wolą iśd do księgarni i kupid na
własnośd (lub ewentualnie odbid na
ksero, co nie do kooca jest legalne).
4.
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Zajęcia są obowiązkowe - i tak i nie,
bo oczywiście na wykłady chodzid nie
trzeba, ale czasem naprawdę warto (a
czasem
nie;p).
Jednak
na
dwiczenia/konwersatoria/laboratoria
czy co tam Wam jeszcze wymyślą już
niestety tak. Kolejna zła wiadomośd to
taka,
że
za
dużą
liczbę
nieusprawiedliwionych
nieobecności
mogą faktycznie nie dad wpisu, co
równa się z niedopuszczeniem do
egzaminu itd.
5.
Na studiach robi się notatki - fakt
robi się, a dokładniej robi to kilka osób
na roku, a reszta odbija je na ksero (w
koocu skoro nie można nam odbijad
książek, to przynajmniej notatki, ludzie
z punktów ksero też z czegoś żyd muszą
;p). Czasem zdarza się nawet, że można
zdobyd porządne notatki od starszych
kolegów, więc spokojnie, jeśli wolno
piszesz to skup się lepiej na słuchaniu.
6.
Na wydziale rządzi dziekan - w
sumie to on podpisuje wszystkie
podania i podejmuje ostateczne
decyzje, ale żeby się z nim
skontaktowad najpierw trzeba przejśd
przez sekretariat i tu zaczynają się
schody.
Niestety
wielu
paniom
sekretarkom wydaje się, że to one
rządzą (nie mówię, że wszystkim, bo
jest wiele normalnych i fajnych "pao z
dziekanatu").
Osobiście
podczas
pierwszego spotkania z taką panią
dowiedziałam się, że mam zabierad
papiery i szukad nowej uczelni (ale to
długa historia). W każdym razie trzeba
żyd z tym paniami w zgodzie, bo po co
niepotrzebnie marnowad czas i nerwy.
ŻYCIE STUDENTA-PRAWDY I MITY
7.
Student uczy się tylko w sesji -
najintensywniej to tak, ale niestety
brutalna prawda jest taka, że kolokwia
są też w trakcie semestru i czasem
bywa, że masz dużo mniej czasu przed
sesją niż w jej trakcie, bo wtedy: a) nie
ma już normalnych zajęd; b) wiele
egzaminów odbyło się w tzw. terminie
zerowym, który jest oczywiście przed
sesją.
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
8.
"Studenckie" znaczy tanie - często
słyszy się o mieszkaniach studenckich,
stołówkach studenckich na uczelniach,
klubach
studenckich
i
innych
podobnych
studenckich
tanich
rzeczach. Niestety tanie one są tylko z
założenia i szczerze mówiąc nie wiem
czyjego. Mieszkania wynajmowane
studentom są drogie, stołówki na
uczelniach mają ceny porównywalne z
naprawdę dobrymi restauracjami, a
kluby studenckie mają taki sam cennik
jak inne. Owszem zdarzają się wyjątki,
ale jak mówią: wyjątek potwierdza
regułę. Pocieszad możemy się jedynie
zniżkami na bilety komunikacyjne, do
muzeum, czasem też na basen, siłownie
czy do teatru.
9.
Studia poszerzają horyzonty - tak,
tak i jeszcze raz tak. Chociaż nie
dopatruje się tego tylko w wykładach
czy innych zajęciach. Myślę również o
ludziach, których poznajemy, miejsca i
sytuacje, w których się znajdujemy.
Niezaprzeczalnie rozwija to naszą
wiedzę i osobowośd.
10.
Najtrudniejszy jest pierwszy rok
- to też prawda, ale nie przez jego
trudnośd
związaną
z
wiedzą
merytoryczną, jaką musimy zdobyd,
raczej ze zmianą trybu nauczania, bycia,
życia. Studia bardzo nas zmieniają od
sposobu uczenia się, po sposób
zachowania. Nie uwierzę nikomu, kto
powie, że studia go nie zmieniły. Na
szczęście z reguły są to zmiany na
lepsze.
11.
Profesorowie i inni prowadzący
są nudni i chcą nas oblad - nie zgadzam
się z tym, jeśli chodzi o nudzenie na
zajęciach, to wszystko zależy od
przedmiotu i tego czy nas interesuje. A
co do oblewania, to zapewne zdarzają
się i tacy pedagodzy, którzy oblewają
dla zasady, ale myślę, że są to
pojedyncze przypadki, wbrew pozorom
profesorowie lubią studentów;). Oni są
potrzebni nam, a my im.
ŻYCIE STUDENTA-PRAWDY I MITY
12.
Studia to najpiękniejszy okres
w życiu - tym miłym stwierdzeniem
postanowiłam zakooczyd. Nie będę go
jednak komentowad z dwóch powodów.
Po pierwsze mogłabym to porównad
tylko z tym, co przeżyłam do tej pory, a
uważam się za osobę jeszcze młodą;).
Po drugie chcę wierzyd w te słowa, więc
wolę ich jeszcze nie analizowad i nie
szukad kontrargumentów. Można by
było znaleźd jeszcze wiele przykładów
na to, co się wszystkim wydaje na temat
studiów i studentów, ale myślę, że
każdy chętnie sam odkryje te kwestie i
oceni ich prawdziwośd.
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Justyna Gójska
Pierwsze kasztany opadły
i potoczyły się do naszych
stóp. Wiatr z coraz większą
namiętnością
smaga
twarze. Lato się skooczyło,
jesieo szuka sobie miejsca,
a wraz z jej nastaniem czas
do kampusów! Na osłodę
pluchy i słoty mały
przegląd kulturalnych
wydarzeo w kraju.
MUZYKA
•Limp Bizkit Warszawa/Klub Stodoła 9. Paź 2010
Limp Bizkit został
założony w 1994 roku przez charyzmatycznego Freda Dursta oraz Sama Riversa i
jego kuzyna Johna Otto. Najnowsze wydawnictwo „Gold Cobra” to długo
wyczekiwany materiał, pierwszy nagrany w legendarnym, pierwotnym składzie:
Fred Durst (wokal), Wes Borland (gitara), Sam Rivers (bass), John Otto (perkusja)
i DJ Lethal! Wszyscy ci muzycy pojawią się podczas koncertu w Stodole! Premiera
krążka zapowiadana jest na czerwiec.
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
•Kayah i Royal Quartet Poznao/Teatr Wielki 11. Paź 2010
dwa
koncerty o 18.00 oraz 20.00 Kayah & Royal Quartet – to absolutnie wyjątkowy i
nowatorski projekt łączący akustyczne, klasyczne brzmienie kwartetu
smyczkowego z popowym repertuarem jednej z największych gwiazd polskiej
sceny muzycznej. To zaskakujące spotkanie świata muzycznego popu z klasyką
dało zupełnie nową jakośd, muzykę wymykającą się prostym klasyfikacjom.
Przearanżowane na smyki znane i mniej znane piosenki Artystki brzmią, jakby
pierwszy raz się narodziły.
MUZYKA
•Kult - Trasa Pomaraoczowa 2010 Koszalin/Hala Gwardii 17. Paź
2010 Trasa promująca najnowszą płytę "Hurra!". Polski zespół muzyczny,
grający głównie rock alternatywny, założony w 1982 roku, przez Kazika
Staszewskiego i Piotra Wieteskę w Warszawie, na bazie zespołu Novelty Poland.
Muzyka Kultu ma swoje korzenie w punku i nowej fali, ale posiada też elementy
rocka psychodelicznego, a nawet jazzu. Kult zasłynął atmosferą tworzoną na
koncertach oraz niekonwencjonalnym przesłaniem piosenek.
•Apocalyptica Poznao/Eskulap 22. Paź 2010 // Warszawa/Klub
Stodoła 25 Paź. 2010 dwa koncerty jednego z najbardziej nowatorskich
zespołów w historii rocka! Mistrzowie łączenia metalu i muzyki poważnej
wystąpią 22 października w poznaoskim Eskulapie i 25 października w
warszawskiej Stodole! Podczas polskiej trasy zespół promował będzie swoje
najnowsze wydawnictwo zatytułowane "7th Symphony”, którego premiera
miała miejsce 26 sierpnia.
•Synesthesia
Festival
Wrocław/Centrum
Kultury
AGORA
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
22.-24. Paź 2010 Miedzynarodowy Festiwal Audiowizualny – SYNESTHESIA
FESTIVAL – prezentuje zagranicznei polskie nowatorskie projekty z zakresu
współczesnej muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. Wszystkim projektom
towarzysza wizualizacje tworzace z muzyka nierozerwalna całośd. Festiwal to
nie tylko muzyka – koncertom towarzysza wystawy, projekcje filmowe,
performansy oraz warsztaty vidzejskie (z zakresu przetwarzania obrazu) i
didzejskie, prowadzone przez wybitnych przedstawicieli gatunku. Celem
festiwalu jest zwiekszenie popularyzacji oryginalnych i eksperymentalnych
zjawisk współczesnej muzyki polskiej i zagranicznej, wzrost edukacji w zakresie
nowoczesnych urzadzen do tworzenia muzyki, wymiana doswiadczen poprzez
skonfrontowanie dokonan artystów polskich i zagranicznych. Wystąpią:
HEXSTATIC, PLAID, NATHAN FAKE, GUS GUS, ANDREW PEKLER/JAN JELINEK
/HANNO LEICHTMANN, THE MOLE, EL FOG, KLIMEK/EMERGE, THIERRY
ZABOITZEFF, NO DIAL TONE oraz artyści z wytwórni ECHOCORD.
MUZYKA
•The Swell Season Wrocław/Sala Koncertowa Radia Wrocław,
24. Paź 2010 // Warszawa/Klub Stodoła 24. Paź 2010 Czesko-irlandzki duet
znany z występu w filmie „Once” oraz ze skomponowania i wykonania
doskonałych piosenek ze ścieżki dźwiękowej tego obrazu zagra 23
października we Wrocławiu oraz dzieo później w Warszawie! The Swell
Season to duet założony przez Glena Hansarda, lidera irlandzkiej grupy The
Frames oraz czeską wokalistkę Marketę Irglovą. Wzajemna fascynacja
artystów zaowocowała nagraniem debiutanckiego albumu „The Swell
Season"(2006 r.) Światowe uznanie zespół zyskał po otrzymaniu Oscara za
kawałek „Falling Slowly” zamieszczony na soundtracku do filmu „Once”. Nowy
album jest znacznie bogatszy brzmieniowo od poprzedniego i wykracza poza
ramy folku.
•Deep Purple Rzeszów/Hala na Podpromiu 28. Paź 2010 //
Katowice/Spodek 30 Paź. 2010 // Wrocław/Hala Stulecia 31. Paź 2010
Deep Purple to prawdziwy fenomen sceny muzycznej, przez wielu zespół ten
uznawany jest za najważniejszą grupę w historii muzyki, która współtworzyła
takie gatunki jak heavy metal oraz hard rock. Właśnie Deep Purple został
wpisany do Ksiegi Rekordów Guinnessa jako najgłośniejszy zespół świata.
Grupa działa już od 42 lat i ma na swoim koncie ponad 100 mln sprzedanych
płyt. Deep Purple wydał 18 płyt studyjnych i 10 albumów koncertowych, a
utwór „Smoke On The Water” znalazł się w czołówce 500 najlepszych
kompozycji w historii muzyki rockowej. Jesienią ukaże się nowy studyny
album grupy, który zespół promowad będzie na trasie koncertowej, w ramach
której pojawi się na 3 koncertach w Polsce!
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
•Lady Gaga Hala Gdaosk/Sopot 26. Lis 2010 trasa THE MONSTER
BALL Lady Gaga, jedna z najbardziej ekscytujących i innowacyjnych artystek
ogłosiła wydłużenie europejskiej trasy koncertowej. Krytycy na całym świecie
zachwycali się pierwszą częścią The Monster Ball, którą sama artystka opisała
jako „pierwsze w historii widowisko o charakterze pop-electro”. The Sun
określił trasę jako „zapierającą dech” oraz „najlepsze show, które będzie
można zobaczyd w tym roku”, a londyoski Independent napisał, że „Gaga ma
to coś, dzięki czemu cały świat popu chce się wybrad z nią na muzyczną
przejażdżkę”. Trasa Lady Gagi promuje album The Fame Monster, który
wydany został w Polsce w listopadzie 2009 roku.
KINO
• Jedz, módl się, kochaj; premiera 1. Paź 2010,
Zamężna kobieta
z dużym apartamentem, starająca się zajśd w ciąże, nagle zdaje sobie sprawę
z tego że to nie jest życie jakie sobie wymarzyła. Po bolesnym rozwodzie,
wyrusza w samotną podróż dookoła świata. Film zrealizowany na podstawie
książki Elizabeth Gilbert o tym samym tytule.
• Dorian Gray; premiera 1. Paź 2010,
Ekranizacja kultowej
i kontrowersyjnej powieści Oskara Wilde'a z Colinem Firthem, znanym
z "Dziennika Briget Jones" i hitu "Mamma Mia" oraz Benem Barnesem –
księciem Kaspianem z "Opowieści z Narnii" w rolach głównych. Dorian Gray jest
człowiekiem niezwykłej urody, lecz nie tylko jego aparycja czyni go
niezwykłym... Jest on bowiem w posiadaniu obrazu, swojego portretu, który
starzeje się zamiast swego właściciela.
• Śluby panieoskie; premiera 8. Paź 2010,
Na podstawie "Ślubów
panieoskich" Aleksandra Fredry. Pani Dobrójska, Radost, Albin i ojciec Klary
zastanawiają się kogo powinny poślubid Aniela i Klara. Pierwsza ma zostad żoną
Gustawa, natomiast niepokorna Klara ma wyjśd za mąż za sąsiada Albina.
Dziewczęta buntują się przeciw temu i postanawiają złożyd tytułowe śluby, że
nigdy nie wyjdą za mąż.
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
• Boy; premiera 22. Paź 2010,
Jest rok 1984. 11-letni Boy
mieszka na wschodnim wybrzeżu Nowej Zelandii i uwielbia Michaela
Jacksona. Uwielbia też swojego ojca, który jest dla chłopaka wspaniałym
bohaterem, mimo że nie widział go całe dzieciństwo. Wraz z jego
powrotem Boy musi zmierzyć się z prawdą, pogodzić się z utratą ideału i
znaleźć własną drogę ku dorosłości. Wejdzie w nią w rytm piosenek
swojego idola. "Boy" to pełna ciepła i wyrazistego humoru opowieść o
dorastaniu, która pobiła rekordy frekwencji na krańcu świata, zebrała
świetne recenzje oraz otrzymała wiele nagród na prestiżowych
festiwalach.
• Skrzydlate świnie; premiera 5. Lis 2010, Opowieśd o grupie przyjaciół
z niewielkiego miasteczka pod Poznaniem, Grodziska Wielkopolskiego, których
połączyła wspólna pasja: futbol, a właściwie "aktywne kibicowanie
piłkarskiemu klubowi". Łączy ich klub, dzieli sytuacja życiowa. Oskar Nowacki
(lat 35) właśnie został ojcem. Wraz z bratem, Mariuszem (lat 25), sprzedaje
dewocjonalia na terenie Bazyliki w Licheniu. Dziewczyna Mariusza, Basia (lat
22), towarzyszy chłopakom ze względu na miłośd do kibicowania i resztki
przywiązania do Mariusza, ale przede wszystkim przez fascynację Oskarem...
KSIĄŻKA
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
• Depeche Mode Black Celebration, premiera 14. Wrze 2010
Napisana we współpracy z zespołem biografia pióra Steve’a Mallinsa
przedstawia niewiarygodną, trwająca już dwadzieścia pięd lat karierę tej
hermetycznej, często nie rozumianej grupy, która sprzedała na całym świecie
ponad pięddziesiąt milionów egzemplarzy swoich płyt i która nadal nagrywa
single i albumy trafiające na listy przebojów i występuje z koncertami na
stadionach przed wypełnioną do ostatniego miejsca widownią. Trwający
nieprzerwanie sukces i niczym nie poskromiony hedonizm, które nadały kształt
karierze zespołu, niosły ze sobą także przedawkowania narkotyków, załamania
nerwowe, libacje alkoholowe i rozwody. A jednak pomimo wszystkich tych
przeciwności Depeche przetrwali i nadal tworzą muzykę, która przynosi im
uznanie krytyków i sukces komercyjny.
Tym co decyduje o ich sukcesie i niesłabnącej sile są pełne dynamizmu relacje
panujące pomiędzy poszczególnymi członkami grupy, a w szczególności między
autorem piosenek Martinem Gorem i wokalistą Davem Gahanem, którego
interpretacje stanowią częśd alchemii, jaka tworzy każdą piosenkę Depeche
Mode i decyduje o jej całkowicie unikalnym charakterze, tak odmiennym od
tego, co prezentują inne współczesne zespołowi formacje.
•J ohn Lennon Życie, premiera 22. Wrze 2010
Nowa, kompletna, udokumentowana i naszpikowana detalami biografia
niezastąpionego, wielkiego artysty – wokalisty legendarnego zespołu The
Beatles, muzyka, poety, pacyfisty – Johna Lennona.Książka honoruje 70-tą
rocznicę urodzin i 30-tą rocznicę śmierci Lennona.
• Film
Art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie, premiera 22. Wrze
2010, Klasyczna pozycja filmoznawcza po raz pierwszy w Polsce. Film jest
formą sztuki. Posiada własny język i odrębną estetykę. Od wielu lat podręcznik
Thompson i Bordwella święci triumfy na świecie. Pragniemy uzupełnid lukę w
świecie rodzimej nauki i przedstawid Paostwu wielokrotnie doceniane źródło
wiedzy po raz pierwszy w języku polskim. Autorzy postarali się przedstawid
zestaw pomocnych w
analizie filmowej narzędzi, które pogłębiły ich
rozumienie filmów, w dowolnym gatunku.
SZTUKA
•Rzeczy Budzą Uczucia Warszawa/CSW-Galeria
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
22. Czer do 31. Gru 2010
Wybrane narracje z Kolekcji CSW Zamek Ujazdowski:
Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Krzysztof Bednarski, Agata Bogacka,
Włodzimierz Borowski, Wojciech Bruszewski, Rafał Bujnowski, Matt Collishaw,
Marc Chaimowicz, Jan Chwałczyk, Tomasz Ciecierski, Martin Creed, Atilla
Csörgö, Oskar Dawicki, Zbigniew Dłubak, Andrzej Dłużniewski, Jan Dobkowski,
Grzegorz Drozd, Stanisław Dróżdż, Edward Dwurnik, Wojciech Fangor, Mirosław
Filonik, Adam Garnek, Stefan Gierowski, Nan Goldin, Leszek Golec / Tatiana
Czekalska, Wanda Gołkowska, Maurycy Gomulicki, Katarzyna Górna,
Władysław Hasior, IRWIN, Zuzanna Janin, Zdzisław Jurkiewicz, Ilya Kabakov,
Agnieszka Kalinowska, Jerzy Kałucki, Tadeusz Kantor, Mary Kelly, Marek Kijewski
/ Kocur, Koji Kamoji, Witalij Komar/ Aleksander Melamid, Joseph Kosuth, Piotr
Kowalski, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Barbara Kruger, Oleg Kulik,
Zofia Kulik, Paweł Kwiek, KwieKulik, Andrzej Lachowcz, Dominik Lejman,
Norman Leto, Zbigniew Libera, Łódź Kaliska, Hanna Łuczak, Marcin
SZTUKA
Maciejowski, Jarosław Modzelewski, Anna Molska, Teresa Murak, Natalia LL,
Yoko Ono, Roman Opałka, Dennis Oppenheim, Tony Ousler, Michelangelo
Pistoletto, Aleksandra Polisiewicz, Mariola Przyjemska, Joanna Rajkowska, Józef
Robakowski, Jerzy Rosołowicz, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Jan Simon,
Mikołaj Smoczyoski, Nedko Solakov, Roman Staoczak, Henryk Stażewski, Maciej
Stępioski, Andrzej Strumiłło, Paweł Susid,
Alina
Szapocznikow,
Leon
Tarasewicz, Tomasz Tatarczyk, Rosemarie Trockel, Twożywo, Zbigniew
Warpechowski, Ryszard Winiarski, Piotr Wyrzykowski, Artur Żmijewski
• Van Eyck – Memling – Brueghel. Arcydzieła malarstwa
z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu
Gdaosk/Muzeum Narodowe 4. Wrze - 31. Gru 2010
Muzeum
Narodowe w Gdaosku podjęło się organizacji wystawy Van Eyck – Memling Breughel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w
Sibiu (Rumunia). Wystawa przygotowywana w Muzeum Narodowym w
Gdaosku jest prezentacją ledwie części bogatych zbiorów Narodowego
Muzeum Brukenthala w Sibiu. Szczególnie atrakcyjna będzie możliwośd
skonfrontowania na jednej wystawie dzieł Hansa Memlinga – dwóch portretów
namalowanych przez artystę, znajdujących się w rumuoskiej kolekcji oraz
„Sądu Ostatecznego” Memlinga, który znajduje się w zbiorach Muzeum
Narodowego w Gdaosku. Pierwszy raz w historii polskiego muzealnictwa w
jednym miejscu będzie można podziwiad trzy dzieła tego uznanego malarza.
Drugim malarzem rzadko pokazywanym w Polsce jest Jan van Eyck, którego
niezwykle piękny, niewielki portret męski podziwiad będzie można na
wystawie. Na wystawie zaprezentowane będzie tez dzieło Pietera Breughla.
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
• Fokus Łódź Biennale Łódź/ ul. Piotrkowska 11. Wrze - 10.
Paź 2010 Łódź Biennale to intermedialne i interdyscyplinarne wydarzenie
poświęcone sztuce współczesnej. Trzecia edycja Biennale w Łodzi,
zatytułowana Fokus Łódź Biennale - Od Placu Wolności do Placu
Niepodległości, po raz pierwszy odbędzie się w przestrzeni publicznej, wzdłuż
ulicy Piotrkowskiej. Główna ulica Łodzi, uznawana za najdłuższy bulwar w
Europie, ciągnie się przez niemal pięd kilometrów w linii prostej od Placu
Wolności do Placu Niepodległości. Jednym z podstawowych celów Fokus Łódź
Biennale jest poszerzanie wiedzy o sztuce współczesnej, gdyż, głównie z
powodu politycznej przeszłości, powszechna wiedza w tym zakresie wciąż
pełna jest historycznych luk i błędnych informacji.
SZTUKA
• XXIII
Festiwal
Polskiego
Malarstwa
Współczesnego
Szczecin/Zamek Książąt Pomorskich 15. Wrze - 26. Paź 2010
Wernisaż wystawy: 15 września 2010r. godz. 12:00 XXIII Festiwal Polskiego
Malarstwa Współczesnego jest przeglądem najciekawszych postaw twórczych z
dziedziny malarstwa, powstałego w latach 2008-2010. Na festiwal zgłoszono
884 prac 342 polskich malarzy, w tym również zamieszkałych w Anglii, Holandii,
Norwegii, Szwajcarii i we Włoszech. Na wystawę zakwalifikowano 136 prac 90
artystów.
• Grupa Bloomsbury. Brytyjska bohema z kregu Virginii
Woolf Kraków/Międzynarodowe Centrum Kultury 15 września
2010 - 9 stycznia 2011 Skandalizująca, awangardowa grupa Bloomsbury,
skupiona wokół pisarki Virginii Woolf i malarki Vanessy Bell, uważana jest
dzisiaj za najważniejsze, najbardziej znane i cenione zjawisko w kulturze
brytyjskiej XX wieku. Działający od 1905 roku aż do wybuchu II wojny
światowej pisarze, malarze, muzycy, dziennikarze i krytycy sztuki swoją
działalnością wywarli ogromny wpływ na współczesne, angielska i światową,
sztukę oraz literaturę. Po raz pierwszy polska publicznośd będzie miała
niepowtarzalną okazję poznad kontrowersyjną historię Bloomsbury, sylwetki
twórców i ich znakomite dzieła.
• 7 Biennale Fotografii Poznao/Galeria Miejska Arsenał 23. Wrze -
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
30. Paź 2010 Od drugiej połowy XX wieku przyglądamy się stopniowemu
odchodzeniu od pojęcia centrum i promocji marginesu. Towarzyszy ono
zmianom w filozofii (dekonstrukcja, poststrukturalizm), studiach kulturowych
(w koncepcjach feministycznych i postkolonialnych), sztuce (jako szukanie
„innych” nowych estetyk) i myśli socjologicznej (refleksje o „alternatywnych
przyrodach”). Czy jednak powyższa zmiana nie doprowadziła jedynie do
„nieoczekiwanej zamiany miejsc”, w wyniku której to, co kiedyś stanowiło
dyskurs mniejszościowy nie stało się dyskursem dominującym? Takie same
zmiany obserwujemy w polskiej fotografii: znajdujący się jeszcze w latach 80.
na poboczu sztuki dyskurs dokumentalny stanowi dzisiaj niemal główny nurt,
zmienia się także recepcja przeszłości – wysunięta w latach 50. ideologicznie na
pierwszy plan fotografia socrealistyczna, odrzucana w ramach oporu w latach
70 i 80., obecnie powraca jako interesujący obszar twórczości. Podobna
SZTUKA
zmiana dotyczy zainteresowania twórczością kobiet-fotografów. Czy i w jakich
obszarach były marginalizowane kiedyś? Jaka jest ich pozycja dzisiaj? Chcemy
zatem sprawdzid, na ile granica między marginesem i centrum się przesuwa.
• Transvizualia Gdaosk/miasto 23. Wrze - 3. Paź 2010
Międzynarodowy Festiwal Form Wizualnych - Transvizualia prezentują artystów
poszukujących nowych brzmieo, eksperymentujących, odważnych. Festiwal
promuje szeroko pojętą elektronikę i wszelkie zjawiska muzyczne, które wpisują
się w nurt działao audio-wizualnych. W tym roku na Festiwalu wystąpią
starannie wyselekcjonowane gwiazdy elektroniki m.in.: JIMMY EDGAR, LUKE
VIBERT, GRASSCUT, PINCH, RUDI ZYGADLO. W odróżnieniu od lat poprzednich
podczas edycji 2010 projekt wystawienniczy będzie miał charakter
performatywny, realizujący ideę „art in progress”. Zamiast standardowych
obiektów multimedialnych zostanie zrealizowana specjalna przestrzeo audiowizualna z udziałem uznanych artystów, łączących w innowacyjny sposób obraz
i dźwięk. Działania muzyczno-wizualne zostaną uzupełnione warsztatami z
zakresu nowych technologii multimedialnych + spotkaniami z artystami.
• Art & Fashion Festiwal Poznao/Stary Browar 12. Paź - 23. Paź
2010
Art & Fashion Festival nadal jest przedsięwzięciem młodym, ale już
opiniotwórczym i utytułowanym. III Edycja AFF została uhonorowana
Doskonałością Mody Twojego Stylu 2009 w specjalnie dla AFF stworzonej
kategorii Edukacja doskonała, natomiast II Edycja otrzymała Doskonałośd Mody
w kategorii Najważniejsze Wydarzenie Modowe w Polsce 2008.
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
• Łódź Design Łódź/ŁÓDŹ ART CENTER 14. - 30. Paź 2010
Międzynarodowy Festiwal Designu - Jednym z najważniejszych zadao designu
jest poprawa jakości życia. Poszukuje on nowych rozwiązao, materiałów i ich
funkcji. Odkrywa nowe technologie i procesy. Nierozłącznie związany z życiem.
Co roku Łódź Design Festiwal odwołuje się do relacji między człowiekiem a
przedmiotem. Temat tegorocznej, czwartej edycji Festiwalu brzmi AMAZING
LIFE – NIEZWYKŁE ŻYCIE. Na festiwalu po raz pierwszy zaprezentowane zostaną
Wystawy Specjalne, które w sposób szczególny interpretują hasło AMAZING
LIFE. Wśród nich designerskie rowery zaprojektowane przez czołowych
projektantów mody, takich jak na przykład Kenzo Takada czy Agatha Ruiz de la
Prada. Nowym wydarzeniem w ramach festiwalu jest także Przegląd Portfolio konfrontacja początkujących projektantów z dziennikarzami, kuratorami
i doświadczonymi projektantami.
TEATR
• LES MISERABLES Warszawa/Teatr Muzyczny Roma 26. Wrze - 31.
Paź 2010 LE MIS – jak skracają tytuł wielbiciele – to musical wszech czasów.
W styczniu tego roku w Londynie odbyło się 10 000 przedstawienie, co stanowi
absolutny światowy rekord i nie znajduje odpowiednika na Broadwayu. Rok
2010 to rok jubileuszowy – upływa właśnie 25 lat od premiery tego
niezwykłego dzieła na West Endzie. Musical, oparty na ponadczasowej
powieści Wiktora Hugo „Nędznicy” porusza tematy tak aktualne, że od dwierd
wieku identyfikuje się z nimi publicznośd ponad 40 krajów! Oczywiście wielka w
tym zasługa muzyki Claude-Michela Schönberga (twórcy m.in. „Mis Saigon”). To
właśnie z LES MIS pochodzi przebój „Wyśniłam sen” (I Dreamed A Dream) –
wykonanie tej piosenki przez telewizyjną sensację, Susan Boyle obejrzało w
Internecie ponad 120 milionów widzów tylko w 2009 roku! Polska inscenizacja
LES MIS w Teatrze Muzycznym ROMA to kolejna „non-replica production” w
reżyserii Wojciecha Kępczyoskiego. Z reżyserem współpracuje team
znakomitych realizatorów, z których częśd współpracowała przy innych
produkcjach TM ROMA.
• Maszyna do liczenia Warszawa/Teatr 6. piętro 20.-24. Paź 2010
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Najnowsza realizacja Teatru 6.piętro jest wyjątkowa z kilku powodów. Zagra
w niej trzynastu debiutujących na profesjonalnej scenie absolwentów
i studentów Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Łódzkiej Filmówki.
Będziecie mogli zobaczyd jak przyszłe gwiazdy teatru i kina zdobywają chrzest
bojowy w jednej z najbardziej fascynujących i niesamowitych sztuk XX wieku.
EMG
źródło:
eventim.pl
ebilet.pl
activist.pl
empik.com
filmweb.pl
WARSZAWA
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
PUBY, KLUBY
Crank Klub
ul. Racjonalizacji 7
5-10-15
ul.Mokotowska 73
Indeks
ul. Krakowskie Przedmieście 24
Babylon Klub
ul. Kopioska 12/16
Maska Club & Restaurant
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6
Balsam
ul. Racławicka 99 (Fort Mokotów)
Pub Zachcianek
ul. Miedziana 7
CDQ - Centralny Dom Kultury
ul. Burakowska 12 (Żoliborz)
Stodoła
ul. Batorego 10
Cafe Kulturalna
pl. Defilad 1 (PKiN)
WARSZAWA
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
PUBY, KLUBY
Centralny Basen Artystyczny
ul. Konopnickiej 6
Klub ZOO
ul. Mazowiecka 13
Chłodna 25
ul. Chłodna 25
La Playa Music Bar
l. Wybrzeże Helskie 1/5
Club 70
ul. Waliców 9
Lemon Club
ul. Sienkiewicza 6
Club Capitol
ul. Marszałkowska 115
Lemoniada Music Club
ul. Zgoda 9
Club Mirage
Plac Defilad 1
Level Club
ul. Chmielna 9a (w bramie)
Club Stereo
ul.Nowy Świat 21
Lorelei
ul. Widok 8
Coco de Oro
ul. Potocka 14
Lucid
Al. Jerozolimskie 179
Dobra Karma
ul. Górczewska 67
Luzztro
al. Jerozolimskie 6 (Śródmieście)
Hotl Club
ul. Krakowskie Przedmieście 13
M 25 Klub
ul. Mioska 25
Hydrozagadka
ul. 11 listopada 22
Mandala Klubo Kawiarnia
ul. Emilii Plater 9/11
Klinika
ul. Racławicka 99
Mono Bar
ul. Mazowiecka 11a
Klub Luka Artystyczna
ul.Ogrodowa 46/48
Nine Club
ul.Kredytowa 9
WARSZAWA
PUBY, KLUBY
Palladium
Złota 9
Remont
ul. Waryńskiego 12
(Śródmieście)
Park Klub
al. Niepodległości 196
(Śródmieście)
Saturator
ul. 11 Listopada 22
Pawiarnia
ul. Brzeska 16
Sen Pszczoły
ul. Inżynierska 3
Piano Bar
ul. Chmielna 7/9 (wejście z
podwórka)
Sheesha Longue
ul. Sienkiewicza 3 (Śródmieście)
Piekarnia
ul. Młocińska 11
Platinium Club & Restaurant
ul. Fredry 6
Powiększenie
ul.Nowy Świat 27
The Fresh
ul. Wawelska 5 (Ochota)
The Shot
ul. Polna 13
Utopia Club
ul. Jasna 1 (Śródmieście)
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Zwiążmnie
ul. 11 Listopada 22
WARSZAWA
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
PUNKTY KSERO
A & 1 Biuro Serwis-Sharp Usługi Kserograficzne - Warszawa,
ul. "Boya" Żeleoskiego 4 /6
P Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Kaliskiego 33 c
A Roch-Art Usługi Poligraficzne - Warszawa, ul. ZWM 15
A-Roch-Art Usługi Poligraficzne - Warszawa, ul. Jastrzębowskiego 22
A-Xer - Warszawa, ul. Wałbrzyska 48
ATA Hanna Urban - Warszawa, ul. Hoża 40
Aga Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Koszykowa 24
Ala Agencja Handlowo-Usługowa - Warszawa, ul. Modzelewskiego 56
Apograf Usługi Wydawniczo-Poligraficzne - Warszawa, ul. Okrzei 23
Arcus - Warszawa, ul. Kraushara 3 m. 7
Artech Zakład Reprotop - Warszawa, ul. Polna 11 pok. 33
Biaxer Zakład Kserograficzny - Warszawa, ul. Złota 3
Biały Kruk PUH - Warszawa, ul. Polna 13 pawilon nr 37
Biały Kruk PUH - Warszawa, ul. Dobra 56 /66
Bulbo Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Korkowa 129 b
CCS Druk - Warszawa, ul. Dźwigowa 57
CCS Druk - Warszawa, ul. Grzybowska 16 /22
Canmar Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Cynamonowa 3
Cent. Druku Cyfro. 24 h - XEROwanie na Zawołanie - Warszawa, ul. Lwowska 12
Centrum Kopii - Warszawa, ul. Marszałkowska 58
Copernicus Zakład Usług Kserograficznych - Warszawa, ul. Afrykaoska
Copiers Service - Warszawa, ul. Chmielna 98
Coppol Usługi Poligraficzne - Warszawa, ul. Senatorska 40
Copy Color Usługi - Warszawa, ul. Roentgena 46
Copy Color Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Grójecka 128 paw. 24
Copy Control Service - Warszawa, ul. Tamka 47
Copy General - Warszawa, ul. Noakowskiego 16
Copy General - Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 56 c
Copy General - Warszawa, al. Jana Pawła II 34
WARSZAWA
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
PUNKTY KSERO
Copy Print - Warszawa, ul. Grójecka 128 paw. 20
Copy Right - Warszawa, ul. Ciszewskiego 10
Copy Right - Warszawa, ul. Kaliskiego 15 A
CopyZone - Warszawa, ul. Porajów 1 paw. 66
A & 1 Biuro Serwis-Sharp Usługi Kserograficzne - Warszawa,
ul. "Boya" Żeleoskiego 4 /6
DDM Format - Warszawa, ul. Miedziana 2
Daxer Pracownia Kserograficzna - Warszawa, ul. Krasioskiego 23
Delta Pracownia Kserograficzna - Warszawa, ul. Słowackiego 6 /8
Diaz Firma Usługowo-Handlowa - Warszawa, ul. Marszałkowska 27 /35
Droxe Zakład Usług Kserograficznych - Warszawa, ul. Powsioska 17
Dux - Warszawa, ul. Waryoskiego 10
Ediko - Warszawa, ul. Nakielska 3
Elbos Color Copy Center - Warszawa, ul. Jasna 10
Euro Copy Usługi Kserograficzne - Warszawa, pl. Konstytucji 3
Euro Office - Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 69 C-4
Fan Zakład Usług Kserograficznych - Warszawa, ul. Żurawia 32 /34
Faxon Color - Warszawa, ul. Kopernika 3
Faxon Color - Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
Grafkom-Bis - Warszawa, ul. Marszałkowska 109 paw. 123
Grafman Usługi Poligraficzne - Warszawa, ul. Szlenkierów 1
Jarteks Copy Laser Color - Warszawa, ul. Grochowska 12 B
KMK Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Jałtaoska 2
Kamex - Warszawa, ul. Domaniewska 48
Karben Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo - Warszawa, ul. Kijowska 11
Koldes Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Chałubioskiego 9
Konica-Riso Firma Poligraficzna - Warszawa, ul. Majdaoska 3
Kopirum - Warszawa, ul. Siemiradzkiego 2
Kopix.Net - Warszawa, ul. Bajana 6
Kopix.Net - Warszawa, ul. Renesansowa 52
Ksero - Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6
Ksero - Warszawa, ul. Lindleya 14
Ksero Kolor Pracownia Kserograficzna - Warszawa, ul. Rakowiecka 25 /27
WARSZAWA
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
PUNKTY KSERO
Ksero Video Joker - Warszawa, ul. Czumy 20
Laminax - Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 79
Logo Usługi Kserograficzne Mała Poligrafia - Warszawa, ul. Kopernika 34
MGM - Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 68
Maki - Warszawa, ul. Elektoralna 14
Maropol Zakład Kserograficzny - Warszawa, ul. Karabeli 9
Max Copy Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Dobra 11
Mikro - Warszawa, ul. Tamka 49
Mikro - Warszawa, ul. Ordynacka 14
Mts Rally - Warszawa, ul. Bokserska 33
NeoDruk - Warszawa, ul. Lwowska 2 a
Orfi - Warszawa, ul. Polna 10 /14
Ozalid Zakład Poligraficzny - Warszawa, ul. Czarnomorska 13 pok. 19
Panton - Warszawa, ul. Żeromskiego 4 b
PeCeO - Warszawa, ul. Słowackiego 27 /33
Pracownia Kserograficzna - Warszawa, ul. Plutonu "Torpedy" 41
Pracownia Kserografii i Światłokopii - Warszawa, ul. Broniewskiego 57
Pracownia Kserokopii - Warszawa, ul. Arkuszowa 70
Pracownia Usług Kserograficznych - Warszawa, ul. Balonowa 14
Printer - Warszawa, ul. Meksykaoska 6
Prograf Agencja Reklamowa - Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 113 /115
Prograf Agencja Reklamowa - Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 113 /115
Prograf SG - Warszawa, ul. Białobrzeska 15
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Polimax - Warszawa, ul. Nowoursynowska 161
Rapid - Warszawa, ul. Hrubieszowska 7
Reprosystemy - Warszawa, ul. Słomioskiego 6
Roter - Warszawa, ul. Batorego 2
Serv-Can - Warszawa, ul. Wróbla 2
Skarabeusz - Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30
Studio Arka - Warszawa, ul. Bracka 18
Studio Xero - Warszawa, ul. Chłodna 34
WARSZAWA
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
PUNKTY KSERO
Tadex Usługi Poligraficzno-Introligatorskie - Warszawa, ul. Długa 23 /25
Tadex Usługi Poligraficzno-Introligatorskie - Warszawa, ul. Corazziego 7
Te-Bi - Warszawa, ul. Brożka 4
Topcan - Warszawa, ul. Śniadeckich 20
U Mirka - Warszawa, ul. Dobra 56 /66
Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Czerniakowska 107 /25
Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Mokotowska 14
Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Jastrzębowskiego 22
Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Ząbkowska 36
Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Lipska 38
Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Grójecka 18 /20
Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Żytnia 32 a
Valmar Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Klimatyczna 18 a
Verso - Warszawa, ul. Księcia Janusza 45 /47
Verso Marketing & Dystrybucja - Warszawa, ul. Freta 17
Vicop Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Hoża 43 /49
Wlodex Usługi Ksero - Warszawa, ul. Puławska 29
Xero - Warszawa, ul. Grochowska 274
Xero Info - Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 69 C-4
Xero Zakład Kserograficzno-Introligatorski - Warszawa, al. Niepodległości 158
Xero-Copy-Color - Warszawa, ul. Wałbrzyska 48
Xerolandia Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Konarskiego 3
Xeromax Serwis - Warszawa, ul. Popularna 4 /6
Xeropol Firma Handlowo-Usługowa - Warszawa, ul. Nowosielecka 14 A
Xerownia - Warszawa, ul. Wolska 91
Zakład Kserograficzny - Warszawa, ul. Konarskiego 85
Zakład Kserograficzny - Warszawa, ul. Grenadierów 19
Zakład Poligraficzny - Warszawa, ul. Finlandzka 10
Zakład Usług Kserograficznych - Warszawa, ul. Polna 10 /14
Żak Bis Usługi Kserograficzne - Warszawa, ul. Belgradzka 46 lok. 7
WARSZAWA
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
GDZIE ZJEŚĆ
23 galeria
ul. Chłodna 39 m. 2
Alex Bar
ul. Lindleya 14 a
5150
ul. Surowieckiego 8 m. 26
Alexander. Cafe-bar
pl. Zawiszy 1 (Ochota)
A.S. Bar
ul. Namysłowska 8
Americana
ul. Żwirki i Wigury 1
Achał
ul. Karabeli 2 a
Antałek
ul. Idźkowskiego 5 /7 M. 11
Ada
ul. Regulska 82
Anvico
ul. Pola 52 /11
Agatka
ul. Filtrowa 62
Anzet
ul. Modlińska 329
Agatka
al. Zjednoczenia 1
Apetit
ul. Targowa 72 lok. 25b
Akwarium Cocktail-Bar
ul. Francuska 50
Arrosto
ul. Poznańska 26
Al Farana
ul. Puławska 246 m. 1
Artek
ul. Komorowska 4 /253
Albatros - lokal zamknięty
ul. Boleść 5 (Śródmieście)
As Bar
ul. Kłobucka 8 lok. 21
Aleksander Bar
ul. Żelazna 81
Atena Bar
ul. Grochowska 324
WARSZAWA
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
GDZIE ZJEŚĆ
Awion Bar
ul. Francuska 50
Bar Galeria
ul. Wąski Dunaj 10
BAR
ul. Meissnera 5
Bar Gastronomiczny
ul. Płochocińska 33
Baja Bar
ul. Marokańska 18
Bar Gdański
ul. Generała Andersa 33
Bajka
ul. Al. Jerozolimskie 144
Bar Grecki
ul. Grenadierów 2
Bajka Bar Kawowy
ul. Nowy Świat 44 (Śródmieście)
Bar Kefirek
ul. Kondratowicza 25
Balbinka. Cafe-bar
Al. Jerozolimskie 119 (Ochota)
Bar Manekin
ul. Twarda 26 ( Rondo ONZ )
(Śródmieście)
Balkan Grill
ul. Powstańców Śląskich 124 lok.
185
Bar Przekąskowy
ul. Wałbrzyska 48 a
Bambino
ul. Krucza 21
Bar Rondel
ul. Wiatraczna 2
Baniecka Iwona Usługi
Gastronomiczne
ul. Skwierzyńska 10
Bar Sałatkowy Bożena Woźnica
ul. Konwiktorska 9
Bar Babilon
ul. Kopińska 12 /16
Bar Barbakan
ul. Freta
Bar Szwajcarski
ul. Nowy Świat 5
Bar Uniwersalny
ul. Modlińska 6
WARSZAWA
GDZIE ZJEŚĆ
Caffe Canapka
ul. Hoża 39
Bar Galeria
ul. Wąski Dunaj 10
Carino
ul. Nowowiejska 6
Bar Gastronomiczny
ul. Płochocińska 33
Carpe Diem
ul. Świętokrzyska 32
Bar Gdański
ul. Generała Andersa 33
Catering
ul. Nowy Świat 22 /28
Bar Grecki
ul. Grenadierów 2
Cava
ul. Nowy Świat 30 (Śródmieście)
Bar Kefirek
ul. Kondratowicza 25
Centuria
al. Niepodległości 15 m. 75
Bar Manekin
ul. Twarda 26 ( Rondo ONZ )
(Śródmieście)
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Chat-Kebab
ul. Hodowlana 8 m. 1
Cheops
ul. Lwowska 1
Bar Przekąskowy
ul. Wałbrzyska 48 a
Country Bar
ul. Konarskiego 86
Cheque Dejeuner
ul. Wróbla 9
Crab Bar
ul. Al. Jerozolimskie 123
Chicago-Bar
ul. Radzymińska 31
Dk & Sp
ul. Synów Pułku 12 m. 37
Chickenik
ul. Czerwonego Krzyża 2
Dobraczyńska Żaneta Bar
ul. Karolkowa 46
Chilli
ul. Kłobucka 8 lok. 29b
Dominikana Bar
ul. Stalowa 41
WARSZAWA
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
GDZIE ZJEŚĆ
F.Ciasto
ul. Potocka 33 m. 6
Grill Bar
ul. Al. Jerozolimskie 144 paw. 43
Familijny
ul. Nowy Świat 39
Grill Bar Ugarit
ul. Nowomiejska 5 (Śródmieście)
Farida
al. Solidarności 147
Grill Bartek
ul. Człuchowska 25
Gonia
ul. Miodowa 23
Grochowski
ul. Grochowska 160
Gościnny
ul. Słowackiego 26
Grota
ul. Oblęgorska 10
Gradkowska Elżbieta Bar
ul. Cybernetyki 2
Grotowski Czesław Jadłodajnia
ul. Słowackiego 6 /8
Grażka
ul. Człuchowska 25
Hang Zhou
ul. Hoża 54
Grażynka
ul. Moniuszki 10
Hoamai
ul. Dereniowa 2 a
Green Way
ul. Krucza 23/31
Honest
ul. Majdańska 16 m. 47
Green Way
ul. Szpitalna 6
Honey Cafe
ul. Woronicza 30
Grego
ul. Światowida 56
Humbak
ul. Krasińskiego 27 m. 33
WARSZAWA
GDZIE ZJEŚĆ
Inter-Solar
pl. Defilad
Grill Bar
ul. Al. Jerozolimskie 144 paw. 43
Irena
ul. Słomińskiego 6
Grill Bar Ugarit
ul. Nowomiejska 5 (Śródmieście)
J&M
ul. Bernardyńska 17
Grill Bartek
ul. Człuchowska 25
JP's Cafe & Bar
al. Jana Pawła II 21 (hotel The
Westin Warsaw)
Grochowski
ul. Grochowska 160
Jagiellonka
ul. Jagiellońska 4 (Praga Północ)
Jarex
ul. Opaczewska 69 /15
Jarex II
al. Krakowska 215
Jarex II
ul. Podleśna 52 m. 7
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Jarex II
ul. Instalatorów 7 B
Jedenastka
ul. Kleszczowa 28 m. R-11
Grota
ul. Oblęgorska 10
Grotowski Czesław Jadłodajnia
ul. Słowackiego 6 /8
Hang Zhou
ul. Hoża 54
Hoamai
ul. Dereniowa 2 a
Honest
ul. Majdańska 16 m. 47
Honey Cafe
ul. Woronicza 30
Humbak
ul. Krasińskiego 27 m. 33
WARSZAWA
GDZIE ZJEŚĆ
KFC Makro
ul. Al. Jerozolimskie 184
Karczma
ul. Towarowa
KFC Parnas
ul. Krakowskie Przedmieście 4 /6
Karo
al. Reymonta 23 m. 212
KFC Promenada
ul. Ostrobramska 75 c
Kawiarnia artystyczna
ul. Grochowska 274 (Praga
Południe)
KFC Ursynów
ul. Dereniowa 9
KFC Wola Park
ul. Górczewska 124
KFC Złote Tarasy
ul. Złota 59
KFC/Pizza Hut Powsińska
ul. Powsińska 25
Kabaczek
ul. Wąwozowa 28 /U1
Kalinka
ul. Marszałkowska 115
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Kamińska Joanna Bar
ul. Dubois 9
Kamiński Andrzej Bar
ul. Poznańska 5 m. 1
Kałuża Dominik Bar
ul. Konopacka 3 /5 M. 30
Lobby Lounge
ul. Prusa 2 (hotel Sheraton)
(Sródmieście)
Lotos
ul. Uniejowska 6
Ma Kro
ul. Targowa 33a (Praga Północ)
Maagad
ul. Grzymalitów 1 e
Magdusia
ul. Wał Miedzeszyński 397
Magnes
ul. Targowa 18
WARSZAWA
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
GDZIE ZJEŚĆ
Neptun
ul. Dereniowa
Paparazzi
ul. Mazowiecka 12 (Śródmieście)
Nino
ul. Senatorska 22
Park
ul. Ratuszowa 2 a
Nowa Piwnica Architektów
ul. Koszykowa 55 (Śródmieście)
Paryski
ul. Paryska 17 (Praga Południe)
Oaza
ul. Pasaż Stokłosy 11
Pascal Drink-Bar
al. Stanów Zjednoczonych 69
Okęcie
al. Krakowska 145 ]
Paź Królowej
ul. Potockiego 25
Olimp
ul. Grochowska 244
Pepsico Poland
ul. Wolska 89 (Wola)
Olimpia Sport
ul. Górczewska 56 /60
Rim
ul. Domaniewska 42 /44
Omer Business Group
ul. Al. Jerozolimskie 144 lok. 4
Rodeo Drive Nowy Świat
ul. Chmielna 2 R
Opolska Małgorzata
ul. Parowcowa 10 m. 13
Rokicka Anna Bar
ul. Instalatorów 7 b
Orzechowska Wacława Usługi
Gastronomiczne
ul. Korkowa 167
Roma
ul. Górska 6 /8
Pama
ul. Mirtowa 4
Sai Gon
ul. Widawska 15 a
Sajgon
ul. Waryńskiego 3
WARSZAWA
GDZIE ZJEŚĆ
Salad
al. Witosa 31 lok. 115
Torwar
ul. Łazienkowska 6a (Śródmieście)
Salvador
ul. Odyńca 73 (Mokotów)
Trung Tham Ba
ul. Pruszkowska 5
Sana
ul. Meander 2 b
Tukan Salad
al. Jana Pawła II 82
Santos
ul. Nowy Świat 1
Tukan Salad
ul. Kredytowa 2
Sapalak Monika Usługi Żywieniowe Tukan Salad
ul. Agrestowa 8 A/30
ul. Koszykowa 54
Sax
ul. Francuska 31 (Praga Południe)
Turul
ul. Nowy Świat 27
Teodorkiewicz Marek Mała
Gastronomia
ul. Al. Jerozolimskie 144
Uniwersalny
ul. św. Wincentego 88
Thi Thu Huong Le
ul. Żelazna 41
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Tortilla Factory
ul. Wilcza 46 [wejście od ul.
Poznańskiej]
Uniwersalny
ul. Świderska 80
Uniwersytecki
ul. Browarna 8 /10
Vega
al. Jana Pawła II 36c (Śródmieście)
WROCŁAW
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
PUBY, KLUBY
Atom
al. Piłsudskiego 74
Ibiza Club
ul. Ruska 51 *Pasaż Niepolda]
Vulevu
ul. Świdnicka 53
Halifax
Ul.Krzywoustego 126 CH Korona
Strefa zero
ul. Ruska 47/48a
Grawitacja
ul. Grunwaldzka 67
Pałacyk
ul. Kościuszki 24
Fuzon
pl. Teatralny 1
Novocaina
Rynek 13
Dolmel Mega
ul. Fabryczna 10,
No Name
Ul. Wita Stwosza 16
Diabolique
pl. Solidarności 1/3/5
Nautilius
Ul. Nowa / Wzgórze Partyzantów
Celtic Pub
ul. Ruska 51
Maszroom
ul. Ruska 34 "Pasaż Mikołajski"
Alive
ul. Kolejowa 12, 53 ? 508 Wrocław
Maskarada
ul. Braniborska 2/10
Art. Cafe Kalambur
Ul. Kuźnicza 29 a
Kredens
ul. Szajnochy 11
Bałagan
ul. Wojciecha Bogusławskiego 87
WROCŁAW
PUBY, KLUBY
Szepty Chillout Cafe
ul. Ruska 47/48a
Havana Club
Kolejowa 20a
Stara Kanapa
ul. św. Antoniego 15
G.A.F.A.
ul. Ruska 51/Pasaż Niepolda
Senso Club
pl. Orląt Lwowskich 20
Dziekanat
ul. Smoluchowskiego 29
Pub Siwy Dym
Bogusławskiego 63
Czeski Film Pub
Kiełbaśnicza 2 (wejście w
bramę)
Przeciąg Pub
ul. Ruska 3/4
Pracoffnia
Więzienna 6
Plan B
ul. Ruska 51
Mojito Club
pl. Solny 16
Metropolis
ul. Ruska 51/Pasaż Niepolda
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Melanż
ul. Ruska 51 b
Madness
Hubska 6
WROCŁAW
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
PUNKTY KSERO
ACkopia - Wrocław, ul. Bałuckiego 11
ACkopia - Wrocław, ul. Piłsudskiego 80
Cerber PPHU - Wrocław, ul. Czajkowskiego 21 B
Cito Zakład Usługowy Kserografii - Wrocław, ul. Ruska 40
Custom - Wrocław, ul. Legnicka 32
Doro - Wrocław, ul. Zelwerowicza 18 a
Doro - Wrocław, ul. Orla 13 a
Elekol Wrocław - Wrocław, al. Wiśniowa 36 a
Exodus - Wrocław, ul. Skłodowskiej-Curie 81 m. 15
H-ades PUHP - Wrocław, ul. Komandorska 118 /120
Kserocentrum - Wrocław - Wrocław, ul. Piłsudskiego 74
Kseroland Firma PHU - Wrocław, ul. Kowalska 99
Leviko - Wrocław, ul. Pereca 26 /4
Leviko - Wrocław, ul. Grunwaldzka 38 /2
Master Print Usługi Kserograficzne - Wrocław, ul. Grodzka 5
Minolta WK - Wrocław, ul. Zelwerowicza 18 a
Minolta WK - Wrocław, ul. Strzegomska 208
More - Wrocław, ul. Grabiszyoska 88
Paulinka FHU - Wrocław, ul. Dźwirzyoska 17 b
Pektoto Usługi Kserograficzne - Wrocław, ul. Dzielna 37
Pracownia Usług Kserograficznych - Wrocław, ul. Uniwersytecka 22 /26
Proksero PPHU - Wrocław, ul. Jugosłowiaoska 65 d/10
Punkt Usługowo-Handlowy - Wrocław, al. Wiśniowa 3
Reproprint Usługi Kserograficzne - Wrocław, ul. Ałunowa 14 a
Reproprint Usługi Kserograficzne - Wrocław, ul. Fabryczna 14
Reprotechnika Wrocław - Wrocław, ul. Piłsudskiego 23
Telepunkt Grupa Dolny Śląsk - Wrocław, ul. Bengalska 4 /2
Topksero - Wrocław, ul. Piaskowa 17
Traco PUP - Wrocław, ul. Traugutta 35
U Witka i Darka - Wrocław, ul. Skłodowskiej-Curie 11
WROCŁAW
PUNKTY KSERO
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Usługi Ksero - Wrocław, ul. Strzegomska 206 -208
Usługi Kserograficzne - Wrocław, ul. Kamienna
Usługi Kserograficzne - Wrocław, ul. Grabiszyoska 9
Usługi Kserograficzne - Wrocław, ul. Bałuckiego 16
Usługi Kserograficzne Wyrób i Sprzedaż Pieczątek - Wrocław, ul. Tęczowa 22
Zakład Introligatorski Ksero-Kolor - Wrocław, ul. Norwida 22 /1
Zakład Usługowy - Wrocław, ul. Władysława Łokietka 3
Zakład Światłokopijno-Kserograficzny - Wrocław, ul. Rzeźnicza 34
WROCŁAW
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
GDZIE ZJEŚĆ
A la Turka
Jedności Narodowej 62/3c
Bar Witek Przekąskowy
Wita Stwosza 40/1A
Aga Bar
św. Wincentego 53
Bar gastronomiczny
Komandorska 147
Apolonia
Karmelkowa 29
Bar no 2
Szewska 62
Artemida
Szwedzka 3D
Bałtyk
ul. Ofiar Oświęcimskich 46
Asia-Town
pl. Dominikaoski 3
Bingo Bar
ul. Curie-Skłodowskiej 18/20
Bar Domowy
Nowodworska 45
Bistro Przemysłowe
ul. Kurzy Targ 3
Bar Gyros
Kozanowska 77
Blue Angel
Sępa Szarzyoskiego 67b
Bar Kaktusik
Komuny paryskiej 45
Blues-Bar
Celtycka 1
Bar Syrenka
św. Wincentego 19/21
Bomba Bar
ul. Ołbioska 2b
Bar U Agi
ul. Świdnicka
Bomba Gyros
ul. św. Wincentego 6
Bar Witek
al. Armii Krajowej 8/1
Bon Apetit
Rynek 51
WROCŁAW
GDZIE ZJEŚĆ
Burger King Magnolia Park
ul. Legnicka 58
Bar Witek Przekąskowy
Wita Stwosza 40/1A
California Sandwich
ul. Długa 37 lok.47
Bar gastronomiczny
Komandorska 147
Chata Bar
Świeradowska 70
Bar no 2
Szewska 62
China Town
Rynek 7
Bałtyk
ul. Ofiar Oświęcimskich 46
Czarny Kot Biały Kot - Galeria Pizza
Restauracja
Al. Armii Krajowej 14 B
Bingo Bar
ul. Curie-Skłodowskiej 18/20
Duet Bar
Poniatowskiego 1
Dwa Poziomy
ul. Ruska 51/Pasaż Niepolda
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Dziupla Bufet
Pl. Solny
Eldo & Rado. Restauracja. Kołodziejek
Bogdan
ul. Karmelkowa 66
Fu-Kuoc
Al. Ostrowieckiego 1
Bistro Przemysłowe
ul. Kurzy Targ 3
Blue Angel
Sępa Szarzyoskiego 67b
Blues-Bar
Celtycka 1
Bomba Bar
ul. Ołbioska 2b
Bomba Gyros
ul. św. Wincentego 6
Bon Apetit
Rynek 51
WROCŁAW
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
GDZIE ZJEŚĆ
Gaj. Bar restauracyjny.
ul. Gajowa 38
KFC ECE
pl. Dominikański 3
Gregor Firma Bufet
Piłsudskiego 105
KFC Korona
ul. Krzywoustego 126
Grill Bar
Buforowa 2
KFC Magnolia
ul. Legnicka 58
Gyros Time
ul. Szewska 27
KFC New MrBEEF
ul. Piłsudskiego 105
Harenda
al. Kasprowicza 85
KFC Pasaż Grunwaldzki
pl. Grunwaldzki 22
Horus
ul. Piastowska 20/22
Kama Bar
Pl. 1 Maja (przejście podziemne)
Impuls Restauracja
pl. gen. Bema 2
Karczma Młyńska
wyspa Słodowa 10
Jacek i Agatka Bar
pl. Nowy Targ 27
Kawiarnia Pod Słodką Borówką
Rynek 45
KFC Auchan Wrocław
ul. Francuska 6
Kleks Bar
Piastowska 37
Kąsek Bar
Świdnicka 19 (przejście podziemne)
KFC Bielany
ul.Tyniecka 4a
KFC Delikatesy
Świdnicka 13
La Scala
Rynek 38
Lokomotywa
ul. Kolejowa 14/16
WROCŁAW
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
GDZIE ZJEŚĆ
Marjo
Skrzydlata 16
Palmira
Szwedzka 9A
Małe Conieco
Dworcowa 28/32
Park Bar
Stein Edyty 12
Mały Bar
Kołłątaja 27/28
Piano Bar
Strzegomska 206-208
Mewa
Drobnera 4
Piccolo
Rynek Ratusz 24
Mexico Bar
Rzeźnicza 34
Piramida Steakhouse
św. Mikołaja 8
Miki
Włościańska 65
Piramida Więzienna
Więzienna 30
Mikrus Bar
Kluczborska 6
Pizza Hut Berg
ul. M. C. Skłodowskiej 1
Miś Bar
Bogusławskiego 95
Pizza Hut Bielany
ul. Czekoladowa 14
Miś Bar
Kuźnicza 48
Pizza Hut Delco Shell
ul. Kamienna 145
Na sto sposobów
Pl. Uniwersytecki 7
Pizza Hut Korona
ul. Krzywoustego 126
New York Gyros & Burger
ul. Kazimierza Wielkiego 64
Pizza Hut Magnolia
ul. Legnicka 58
WROCŁAW
GDZIE ZJEŚĆ
Plackarnia Bar
Górnickiego 10
Simplex
Komandorska 118/120
Pod Aniołem
Purkyniego 1
Soul Cafe
pl. Solny 4
Pod Kładką Minibar
Wróblewskiego 2a
Spaghetteria Mamma Mia
ul.Krupnicza 10
Przekąskowy Bar
Pl. Staszica 50
Stadion Pub Restauracja
Mickiewicza 62
Ramzes
Sądowa 14
Swojskie Jadło
Żernicka 244
Restauracja Kim Ngan
Widok 2/4
To Tu Bar
Kazimierza Jagiellończyka 9a
Royal Ginseng
pl. Hirszfelda 16/17
Saba Kawiarnia
św. Jadwigi 9
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Salus
Chałubińskiego 4
Sawa Bar
Nowowiejska 15
Tostoria
pl. Dominikański-podziemie
Tostoria Max
ul. Oławska 19
U Beatki Bar
Rynek-Ratusz 13/14
U Jędrusia Bar
T. Kościuszki 128b
Vega Bar Wegetariański
Sukiennice 1 lok.2
WROCŁAW
GDZIE ZJEŚĆ
Verona Centrum
pl. Nowy Targ 22/23
Wiarus Bar
Jedności Narodowej 161
Wrocławski Bar
Piłsudskiego 105
Zorba Bar Bistro
Przejście Garncarskie 8
Złota Kurka Bar
Piłsudskiego 20
freshpoint Pasaż Grunwaldzki
pl. Grunwaldzki 22
Żaczek
Kuźnicza 46/47
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Żak
Rynek-Ratusz 7/9
POZNAO
PUBY, KLUBY
Buddha Bar
ul. Sieroca 10
Buena Vista Club
ul. Św. Marcin 8
Klub Terytorium
Ul.Mokra 7
Blue Note Jazz Club
Kościuszki 76/78 (C.K. Zamek)
Browar Pub Dance Floor
ul. Półwiejska 42
Cafe Mięsna
ul. Garbary 62
Club Amsterdam
Szyperska 3
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Cute
ul. Wielka 27/29
Czarna Owca
ul. Jaskółcza 13
Deep Club
ul. Wrocławska 5 (wejście od ul.
Koziej)
Eskulap
ul. Przybyszewskiego 39
Kultowa
ul. Wrocławska 16
Kurtyna
ul. Wrocławska 23
Muchos Potatos
ul. Szewska 2
Proletaryat
ul. Wrocławska 9
Reset Club
ul. Bóżnicza 5
SQ Klub
ul.Półwiejska 42 (Stary Browar)
Sansibar
ul. Wodna 12
POZNAO
PUBY, KLUBY
Shamrock
ul. Stary Rynek 87/88
The Dubliner Irish Pub
ul. św. Marcin 80/82
Tokyo Underground
ul. Wrocławska 23
Tuba Club
ul. Małe Garbary 6
U Bazyla
ul. św. Wojciech 28
U Przyjaciół Kawiarnia Klub Teatr
ul. Mielżyoskiego 27/29
W Starym Kinie
ul. Nowowiejskiego 8
Meskalina
Stary Rynek 6
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Dragon Pub
Zamkowa 3
POZNAO
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
PUNKTY KSERO
A-Laska PHU - Poznao, ul. św. Marcin 49
Agma - Poznao, os. Bohaterów II Wojny Światowej 38 a/3
Agritek Kim - Poznao, ul. Bukowska 33
Ampol Zakład Usług Kserograficznych - Poznao, ul. Wierzbięcice 43
Ap Studio - Poznao, ul. Ziębicka 35
Apex Ksero PHU - Poznao, ul. Opolska 19 m. 1
Aqua Fun Firma Usługowa - Poznao, ul. Olsztyoska 14
Atech - Poznao, ul. Grochowe Łąki 2 /A5
Bartgraf Zakład Poligraficzny - Poznao, ul. Mostowa 5 a
Bonus PUH - Poznao, ul. Wawrzyniaka 33
CCS Druk - Poznao, ul. Nowowiejskiego 6
Centrum Plus Agencja Usługowo-Reklamowa - Poznao, ul. Mickiewicza 24 /1
Color Grafik - Poznao, ul. Nowowiejskiego 9
Cygnus - Poznao, ul. 28 Czerwca 1956 r. 187
Easy-Net / kopia24 - Poznao, ul. Ściegiennego 65
Fol-Mich Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Poznao, ul. Powstaoców Wielkopolskich
10 a
Geo-Ksero - Poznao, ul. Maków Polnych 16
Intro-Ksero-Centrum - Poznao, ul. Zielona 1
Inwestprojekt Przedsięb. Usług Reprodukcyjnych - Poznao, ul. Gronowa 22 XIII p.
J.T.P. - Poznao, ul. Marcelioska 71
Jamir - Poznao, os. Oświecenia 62
Kopia Zakład Usługowy - Poznao, ul. św. Marcin 66 /72
Kopiamax-Smorawski Zakład Usługowo-Handlowy - Poznao, os. Czecha 73
Ksero - Poznao, ul. św. Rocha 2 a
Ksero Japi - Poznao, ul. Krakowska 27
Ksero Japi - Poznao, ul. Garncarska 5
Ksero Japi - Poznao, ul. Wołyoska 42
Ksero Japi - Poznao, ul. Paszty 9 /44
Ksero Japi - Poznao, ul. Jana Pawła II 14
Ksero Japi - Poznao, ul. Piątkowska 92
POZNAO
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
PUNKTY KSERO
Ksero Japi - Poznao, ul. Nieszawska 13 c
Ksero Japi - Poznao, ul. 28 Czerwca 1956 r. 223 /229
Ksero Japi - Poznao, ul. Krakowska 17 A
Ksero Projekt - Poznao, ul. Grunwaldzka 222 box A2
Ksero Zakład Usług Kserograficznych - Poznao, ul. Matejki 60
Ksero Łik - Poznao, ul. Skotarska 12
Ksero Łik - Poznao, ul. Rondo Kaponiera
Ksero Łik - Poznao, ul. Kościuszki 72 b
Ksero Łik - Poznao, pl. Waryoskiego 8
Ksero-Novum - Poznao, al. Niepodległości 4
KseroCentrum - Poznao, ul. Mickiewicza 24 /1
Kserocom T.M. - Poznao, ul. Mickiewicza 33
Kserodomino - Poznao, ul. Powstaoców Wielkopolskich 1
Kserodomino PHU - Poznao, ul. Głogowska 80
Kserodomino PHU - Poznao, ul. Ratajczaka 5 /7
Kserograf - Poznao, ul. św. Rocha 11
Kserotec Usługi Kserograficzne - Poznao, ul. Powstaoców Wielkopolskich 16
Monadith - Poznao, ul. Dąbrowskiego 102 a
Paul FUH - Poznao, ul. Straży Ludowej 19
Pieczątki - Poligrafia Kubala Uvopex - Poznao, ul. Głogowska 93
Piątka PHU - Poznao, ul. Słowackiego 16
Pozserwis Usługi Kserograficzne - Poznao, ul. 28 Czerwca 1956 r. 400
Stachurscy Usługi Ksero - Poznao, ul. Dożynkowa 9 g
Stone Tower Investment - Poznao, ul. Mostowa 11 a
Usługi Kserograficzne - Poznao, ul. Starowiejska 5 /23
Usługi Kserograficzne - Poznao, os. Bolesława Chrobrego 10 e/156
Usługi Kserograficzne - Poznao, ul. Dożynkowa 9 g
Usługi Kserograficzne - Poznao, ul. Matejki 8
Usługi Kserograficzne - Poznao, ul. Lazurowa 1 a
Usługi Kserograficzne - Poznao, ul. Lazurowa 1 a
Usługi Kserograficzno-Introligatorskie - Poznao, ul. Kościuszki 70
Usługi Poligraficzne - Poznao, al. Niepodległości 39
W & U Maria Witkowska - Poznao, os. Tysiąclecia 11
Walt Przedsięb. Wielobranż. Usługi Kserograficzne - Poznao, os. Tysiąclecia 70 /5
POZNAO
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
GDZIE ZJEŚĆ
Agmart Sp.j. Magdalena Jurga
ul. Młyoska 1 a
El Passo Bar Bistro
ul. Bolesława Krzywoustego 72
Ali Baba
pl. Cyryla Ratajskiego
Flamengo
os. Przyjaźni 125 a
Ali Baba Abdul Qader-Matar
ul. Zana 18 a
Friko Bar
ul. 27 Grudnia 5
Apetyt
ul. Szkolna 4
Garden Club
ul. Roosevelta 8
Avanti
ul. Stary Rynek 76
Gastro-Spring
ul. Głogowska 39 m. 4
Caritas Bar
pl. Wolności 1
Green Way
ul. Zeylanda 3
Draco Bar Bistro
ul. Długa 10
Groszka Bar
ul. Forteczna 2
Dramat Restauracja
ul. Stary Rynek 41
Grzanka
ul. 28 Czerwca 1956 r.
Drewka
ul. Wojska Polskiego 38
178KFC Galeria Pestka
al. Solidarności 47
Drukarski
ul. Bukowska 11
KFC Jet
ul. Zamenhoffa 133
POZNAO
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
GDZIE ZJEŚĆ
Agmart Sp.j. Magdalena Jurga
ul. Młyoska 1 a
El Passo Bar Bistro
ul. Bolesława Krzywoustego 72
Ali Baba
pl. Cyryla Ratajskiego
Flamengo
os. Przyjaźni 125 a
Ali Baba Abdul Qader-Matar
ul. Zana 18 a
Friko Bar
ul. 27 Grudnia 5
Apetyt
ul. Szkolna 4
Garden Club
ul. Roosevelta 8
Avanti
ul. Stary Rynek 76
Gastro-Spring
ul. Głogowska 39 m. 4
Caritas Bar
pl. Wolności 1
Green Way
ul. Zeylanda 3
Draco Bar Bistro
ul. Długa 10
Groszka Bar
ul. Forteczna 2
Dramat Restauracja
ul. Stary Rynek 41
Grzanka
ul. 28 Czerwca 1956 r.
Drewka
ul. Wojska Polskiego 38
178KFC Galeria Pestka
al. Solidarności 47
Drukarski
ul. Bukowska 11
KFC Jet
ul. Zamenhoffa 133
POZNAO
GDZIE ZJEŚĆ
Kebab Aladyn Bar
ul. Maczka 1 a
Piccolo
ul. Ratajczaka 37
Kebab Marhaba Bar
ul. Opolska 16
Piccolo
ul. Rynkowa 1
Klepsydra
Paderewskiego 11
Piccolo
ul. Stary Rynek 1
Kociak
ul. św. Marcin 28
Pizza Hut Metro Poznao
ul. Szwajcarska 14
Komorowski Andrzej Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usług
ul. Tymienieckiego 34 b
Pizza Hut Plaza
ul. Kaspra Drużbickiego 2
Kopernik Bistro
ul. Kacza 17
Krecik
ul. Krasickiego 48
Kum II Bar Bistro
ul. Libelta 39
WWW.GAZETASTUDENTA.PL
Kuźma Andrzej
os. Wichrowe Wzgórze paw 7
Kwadrat
ul. Podgórna 3
Pizza Hut Pralnia
ul. Murawa 104
Pizza Hut Stary Browar
ul. Półwiejska 42
Cieszk
ul. Piątkowska 92
Street Kebab
ul. Chełmooskiego 14 m. 16

Podobne dokumenty