DZIENNIK USTAW - psyche.org.pl

Transkrypt

DZIENNIK USTAW - psyche.org.pl
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r.
Poz. 937
1)
z dnia 8 lipca 2014 r.
-
-
1)
poz. 1672).
logicznego.
-
niszczone.
-
-
2)
2)
-
WZÓR
..............................................................
)
)
)
)
............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
)
)
.
)
.....................................................
.................................................................................................................
....................................................................................
)
)
)
)
)
)
)
)
WZÓR
..............................................................
)
)
)
............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
)
-
a) [ ] A1, A2, A,
)
)
.....................................................
.
.................................................................................................................
....................................................................................
)
)
)
)
)
)
)
)
WZÓR
..............................................................
)
)
)
)
ustawy z dnia 5 stycznia
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
)
)
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
............................................................................................................................................................
.....................................................
....................................................................................
)
)
)
)
)
,
)
)
Poz. 937
WZÓR
..............................................................
)
)
)
)
............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
)
)
............................................................................................................................................................
.....................................................
....................................................................................
)
)
Poz. 937
)
)
)
,
)
)
Poz. 937
-
-
-
wania).
-
Poz. 937
WZÓR
.......................................................................
)
)
)
..................................................................................................................
Poz. 937
)
dnia .....................................................................................
do ........................................................................................
Poz. 937
Nazwa testu i wyniki
Poz. 937
-
Nazwa testu i wyniki
Nazwa testu i wyniki
Poz. 937
......................................................
..........................................................................
)
)
)
)
)
Poz. 937
WZÓR
...............................................................
)
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................
)
........................................................................
Poz. 937
WZÓR
...............................................................
................................................................ - ................................................................ - ...............................................................
..............................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................
........................................................................

Podobne dokumenty