Dokument o przygotowaniu urządzenia fiskalnego do

Transkrypt

Dokument o przygotowaniu urządzenia fiskalnego do
OŚWIADCZENIE PODATNIKA DOTYCZĄCE ODCZYTU KASY FISKALNEJ
DANE PODATNIKA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel………………………………………………………………………..
DANE KASY:
Model:……………………………nr unikatowy:……………………………….nr fabryczny:…………………………….
TERMIN ODCZYTU:…………………………………
POWÓD DOKONYWANIA ODCZYTU:
-LIKWIDACJA KASY
:
(kasa przechodzi w tryb ”TYLKO DO ODCZYTU”)
-WYMIANA PAMIĘCI FISKALNE:
(kasa przechodzi w tryb ”TYLKO DO ODCZYTU”)
- INNY
:
(kasa pracuje w trybie fiskalnym)
………………………………………………………………………………………………………..
Po odczycie kasa fiskalna zostanie :
Odebrana
:
Pozostawiona do utylizacji :
W serwisie pozostawiono:
kasa
zasilacz
książeczka serwisowa
Płatność za odczyt:
Zapłacono:
nr faktury:…………………..
pozostaje do zapłaty:
Data:……………………..
Podpis podatnika:…………………………