chagall - Chemirol

Transkrypt

chagall - Chemirol
CHAGALL
Hodowca: SW Seed
Awangarda w malarstwie - pierwszy w gospodarstwie !
Bardzo wysoki potencjał plonowania nasion i tłuszczu przy dużej
niezawodności w różnych warunkach klimatycznych i glebowych
Polski. Wczesność odmiany (początek kwitnienia oraz dojrzałość
do zbioru) potwierdzona w badaniach COBORU stawia ją w jednym
rzędzie z liderem rynku.
Odmiana populacyjna
Zarejestrowana w Polsce w 2009r.
Pokrój roślin
Rośliny o średniej wysokości tworzące dużą liczbę rozgałęzień
bocznych i łuszczyn.
Plon nasion
Czy wiesz, że...
(Marc Chagall czytaj Mark
Szagal) – to malarz oraz grafik urodzony w 1887 r. koło
Witebska (dzisiaj Białoruś).
Był wybitnym przedstawicielem awangardowego kierunku w malarstwie europejskim
– kubizmu. Charakterystycznymi środkami wyrazu jego
malarstwa są miękka i płynna deformacja kształtów,
ekspresyjny koloryt z przewagą żywych czerwieni, błękitów i zieleni oraz nastrój
dziwności i fantastyczności.
Nauki malarstwa pobierał
w petersburskich szkołach
a następnie w Paryżu wiążąc
się z czołowymi awangardystami
z
Montparnasse.
Po powrocie do Rosji, nie
chcąc gloryfikować heroizmu
czynu sowieckiego wyjechał
na stałe do Francji gdzie
otrzymał obywatelstwo.
Poza malarstwem artysta
tworzył rzeźby, witraże i ceramikę a jego uniwersalne
przesłanie obrazów i witraży
staje się wyraziste dla chrześcijańskiego i żydowskiego
kręgu kulturowego.
Najwyższy plon nasion wśród odmian liniowych w doświadczeniach
rejestrowych COBORU w l. 2007-2008 r.
48 dt/ha = 111 % wzorca*.
Profil agronomiczny
Zaolejenie
Wysokie (47,2% w dośw. rejestr.
COBORU 2008r.)
Plon tłuszczu
Bardzo wysoki (dośw. rejestr.
COBORU 2007-2008r.)
(19,5 dt/ha = 113,4 % wzorca)
Termin siewu
Nadaje się do siewów wcześniejszych
jak i optymalnych
Początek kwitnienia
Wczesny (1 dzień pożniej niż Californium)
Dojrzałość techniczna
do zbioru
Wczesna (w terminie Californium)
Zimotrwałość
Wysoka
Odporność na wyleganie
Wysoka
Tolerancja na choroby
Sucha zgnilizna kapustnych - śr. do wysokiej
Zgnilizna twardzikowa - wysoka
!
ć
ś
o
w
o
n
6
* Średni plon nasion odmian Californium, Castille, Casoar
WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI
Średni plon nasion odmian
rzepaku oz. (w % wzorca)
w doświadczeniach
rejestrowych COBORU.
Plon nasion odmian rzepaku (% wzorca) w regionach kraju w dośw. rejestrowych COBORU w l. 2007-2008
Wzorzec*
Californium
Chagall
7