UMS UNIVERSAL MINI SENSOR

Transkrypt

UMS UNIVERSAL MINI SENSOR
Exposition of new generation
UMS
UNIVERSAL MINI SENSOR
Czujnik UMS
Elypse Line
Time to expose small devices
Czas na prezentacje małych produktów
EN UMS is a modern sensor, outstanding by it’s functionality and design. Ideal for securing small products
such as MP4 players. It also can be used together with other sensors as additional security for mobile phones
battery flaps, batteries, detachable heads, etc. 2 cm2 of flat surface is enough that the item can be protected
by this simple safeguard.
• strong optical alarm (thanks to a light pipe)
• can be attached to products with disposable flex ties thanks to holes in it’s housing
• available in Magnetic version
• ultrasonic welding technology
• optional built-in antisabotage shield
UMS jest nowoczesnym czujnikiem, wyróżniającym się funkcjonalnością i designem.
Doskonale nadaje się do zabezpieczania małych produktów, jak np. odtwarzacze MP4. Może być też wykorzystywany wraz z innymi czujnikami jako dodatkowe zabezpieczenie klapek baterii telefonów, akumulatorów,
zdejmowanych głowic itp. Wystarczą 2 cm2 płaskiej powierzchni żeby przedmiot mógł być chroniony tym
prostym zabezpieczeniem.
Występuje też w wersji wyposażonej w magnesy i może być używany z podstawką magnetyczną.
PL
• silna optyczna sygnalizacja alarmu uzyskana dzięki wykorzystaniu tworzywa światłowodowego
• otwory służące do montowania opasek zaciskowych mocujących czujnik do produktu
• dostępny w wersji z magnesami do stosowania z podstawką magnetyczną
• ultradźwiękowa technika łączenia elementów czujnika
• opcjonalnie wbudowany ekran antysabotażowy
or
M
S
U
s
en
s
Loudspeakers
Mobile phones
Car navigations
MP3 players
Optiguard Sp. z o.o. ul. Osadnicza 13, 87-100 Toruń, tel. +48 56 654-71-33, [email protected], www.optiguard.pl Optiguard Optiguard
Optiguard Handels GmbH, Saseler Str. 1972, 22159 Hamburg, tel. +49 40- 789-35-90, [email protected], www.optiguard.de
UMS sensor variants
Warianty czujnika UMS
colours
KOLORY
UMS LED
EN UMS sensor is equipped with LED that helps to locate the source of an alarm.
PL Czujnik UMS jest wyposażony w diodę LED, która ułatwia zlokalizowanie źródła
alarmu.
UMS+UMS Y LED
EN Parallel combination of two UMS sensors allows securing two items using a single
port of a central unit.
PL Równolegle połączone ze sobą dwa czujniki UMS pozwalają zabezpieczyć dwa
przedmioty, wykorzystując jeden port w centralce alarmowej.
UMS MAGNETIC
EN UMS sensor works with a dedicated magnetic base. UMS MAGNETIC can also
expose the products on vertical position
PL Czujnik wyposażony w magnes współpracuje z dedykowaną podstawką magnetyczną. UMS magnetic pozwala eksponować produkty także na pionowych ekspozycjach.
Application examples
Przykłady zastosowania
“European Funds - for the development of an innovative economy”
Purchase co-financed by European Regional Development Fund
under the Programme Innovative Economy 2007-2013

Podobne dokumenty